• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.08.2019

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iulie 2019Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna iulie 2019 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

31.584.322.509

31.707.560.600

100,0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

31.211.180.682

31.340.902.634

98,8%

A.1

Total active bilanţiere în valută

29.919.911.645

30.038.626.568

94,7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

13.030.287.459

13.399.582.868

42,3%

(i)

 

Numerar

2.220.242.826

2.104.335.450

6,6%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

8.215.376.789

8.043.667.753

25,4%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1.530.424.392

1.808.039.896

5,7%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

585.518.686

982.781.002

3,1%

(v)

 

Valori mobiliare

478.724.766

460.758.768

1,5%

2

Credite acordate în valută

13.128.885.739

13.209.985.821

41,6%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

4.432.355.046

4.084.648.980

12,9%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-1.670.879.099

-1.716.575.563

-5,4%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

999.262.500

1.060.984.462

3,3%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

373.141.827

366.657.965

1,2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

189.494.938

188.739.120

0,6%

2

Alte active condiţionale în valută

183.646.889

177.918.846

0,6%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1.291.269.037

1.302.276.066

4,1%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1.337.629.952

1.350.888.889

4,3%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-59.569.698

-61.451.373

-0,2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

13.208.783

12.838.550

0,0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

31.647.967.495

31.635.346.187

100,0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

31.208.131.835

31.192.670.794

98,6%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

31.208.122.501

31.192.618.373

98,6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4.330.377

4.322.456

0,0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0,0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

11.512.913.246

11.228.867.573

35,5%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

11.975.223.423

12.115.754.001

38,3%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

4.288.241.515

4.244.646.850

13,4%

6

Credite primite în valută

2.423.326.909

2.445.887.547

7,7%

7

Ajustări

-6.557.026

-6.753.410

0,0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1.010.644.057

1.159.893.357

3,7%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

439.835.660

442.675.393

1,4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

253.612.041

234.097.088

0,7%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

186.223.619

208.578.305

0,7%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

9.334

52.421

0,0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0,0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

9.334

52.421

0,0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

124.048.246

231.754.156

100,0%

(i)

 

Euro

63.491.228

83.799.044

36,2%

(ii)

 

Dolari SUA

37.390.161

119.142.484

51,4%

(iii)

 

Ruble ruseşti

8.590.506

10.499.400

4,5%

(iv)

 

Lei româneşti

5.043.347

8.958.575

3,9%

(v)

 

Alte valute

9.533.004

9.354.653

4,0%

2

Scurte

-187.693.210

-159.572.780

100,0%

(i)

 

Euro

-62.784.952

-44.992.954

28,2%

(ii)

 

Dolari SUA

-103.923.406

-101.542.241

63,6%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-7.802.565

-3.619.231

2,3%

(iv)

 

Lei româneşti

-1.622.475

-3.691.538

2,3%

(v)

 

Alte valute

-11.559.812

-5.726.816

3,6%

D.

Capital normativ total

11.487.405.969

11.409.431.705

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0,55

0,74

 

(ii)

 

Dolari SUA

0,33

1,05

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0,07

0,09

 

(iv)

 

Lei româneşti

0,04

0,08

 

(v)

 

Alte valute

0,08

0,08

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0,55

-0,39

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0,90

-0,89

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0,07

-0,03

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0,01

-0,03

 

(v)

 

Alte valute

-0,10

-0,05

 

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).