Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.11.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna octombrie 2015Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna octombrie 2015 (lei moldoveneşti)*.

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
la sfîrşitul lunii mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 32,740,871,182 32,685,525,216 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 32,031,247,171 32,415,441,588 99.2%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 30,942,239,812 31,324,749,787 95.9%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 10,992,929,485 11,323,107,731 34.7%
(i)   Numerar 1,511,058,212 1,529,765,083 4.7%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 7,258,350,582 7,715,296,281 23.6%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,459,235,182 1,433,074,198 4.4%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 738,734,035 619,656,725 1.9%
(v)   Valori mobiliare 25,551,474 25,315,444 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 16,499,141,557 16,469,599,446 50.4%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,620,494,440 3,657,794,807 11.2%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -843,263,326 -843,730,021 -2.6%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 672,937,656 717,977,823 2.2%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 709,624,011 270,083,627 0.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  66,752,540 97,908,457 0.3%
2 Alte active condiţionale în valută străină  642,871,471 172,175,170 0.5%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,089,007,359 1,090,691,802 3.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,149,568,109 1,152,918,666 3.5%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -72,738,376 -74,010,093 -0.2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 12,177,626 11,783,229 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 32,453,400,105 32,381,965,484 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 31,749,913,411 32,118,604,768 99.2%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 31,749,911,299 32,118,599,883 99.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 2,114,180 1,671,300 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 194,063,330 196,767,621 0.6%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 8,076,939,808 8,199,512,893 25.3%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 15,647,373,382 15,706,933,910 48.5%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,522,055,072 3,528,618,001 10.9%
6 Credite primite în valută străină  3,745,402,621 3,866,865,010 12.0%
7 Ajustări -11,027,410 -11,294,498 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 572,990,316 629,525,647 1.9%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 703,486,694 263,360,716 0.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 66,831,429 97,647,814 0.3%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  636,655,265 165,712,902 0.5%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 2,112 4,885 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 2,112 4,885 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 376,890,816 379,707,619 100.0%
(i)   Euro 129,759,170 139,922,736 36.9%
(ii)   Dolari SUA 217,496,491 185,860,472 48.9%
(iii)   Ruble ruseşti 11,977,112 27,847,252 7.3%
(iv)   Lei româneşti 5,074,779 5,289,213 1.4%
(v)   Alte valute străine 12,583,264 20,787,945 5.5%
2 Scurte -89,419,724 -76,049,468 100.0%
(i)   Euro -65,215,030 -40,881,404 53.8%
(ii)   Dolari SUA -2,027,930 -19,074,347 25.1%
(iii)   Ruble ruseşti -12,853,043 -7,402,534 9.7%
(iv)   Lei româneşti -487,684 -172,704 0.2%
(v)   Alte valute străine -8,836,037 -8,518,479 11.2%
D.  Capital normativ total 8,897,148,564 8,846,439,890  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.46 1.58  
(ii)   Dolari SUA 2.44 2.10  
(iii)   Ruble ruseşti 0.13 0.31  
(iv)   Lei româneşti 0.06 0.06  
(v)   Alte valute străine 0.14 0.23  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.73 -0.46  
(ii)   Dolari SUA -0.02 -0.22  
(iii)   Ruble ruseşti -0.14 -0.08  
(iv)   Lei româneşti -0.01 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.10 -0.10  

*informația nu include datele BC Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA și BC Unibank SA care din 16.10.2015 se află în proces de lichidare silită

 

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).