Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.08.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna iulie 2018Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna iulie 2018 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

29,114,529,775

28,951,924,128

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

28,430,564,385

28,443,019,354

98.2%

A.1

Total active bilanţiere în valută

27,268,708,237

27,274,050,949

94.2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

11,921,402,988

12,082,906,019

41.7%

(i)

 

Numerar

2,735,963,837

2,543,829,936

8.8%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

7,413,002,494

7,694,519,900

26.6%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,137,407,354

1,199,854,548

4.1%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

631,542,812

641,238,389

2.2%

(v)

 

Valori mobiliare

3,486,491

3,463,245

0.0%

2

Credite acordate în valută

12,584,261,054

12,494,834,383

43.2%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

3,338,372,168

3,359,474,200

11.6%

4

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,471,757,201

-1,487,852,089

-5.1%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

896,429,228

824,688,437

2.8%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

683,965,390

508,904,774

1.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

159,573,022

158,997,444

0.6%

2

Alte active condiţionale în valută

524,392,368

349,907,330

1.2%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1,161,856,148

1,168,968,405

4.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,221,679,770

1,229,291,914

4.2%

2

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-76,108,111

-76,789,958

-0.3%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

16,284,489

16,466,449

0.1%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

29,003,258,164

28,911,295,085

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

28,071,291,441

28,361,175,230

98.1%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

28,071,281,996

28,361,159,648

98.1%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate

4,224,698

4,244,845

0.0%

2

Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate

0

9,309,175

0.0%

3

Conturi curente în valută străină ale clienţilor

9,117,542,440

9,153,191,091

31.7%

4

Depozite la termen în valută străină ale clienţilor

12,474,190,496

12,653,249,203

43.8%

5

Depozite diverse în valută străină ale clienţilor

3,487,499,469

3,508,379,535

12.1%

6

Credite primite în valută

2,212,669,945

2,252,470,905

7.8%

7

Ajustări

-5,541,750

-5,649,506

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

780,696,698

785,964,399

2.7%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

931,966,723

550,119,855

1.9%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

159,496,076

163,263,662

0.6%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

772,470,647

386,856,193

1.3%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

9,445

15,582

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

9,445

15,582

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

189,796,327

184,698,025

100.0%

(i)

 

Euro

59,512,581

59,372,047

32.2%

(ii)

 

Dolari SUA

100,432,540

98,035,855

53.1%

(iii)

 

Ruble ruseşti

7,467,955

6,872,891

3.7%

(iv)

 

Lei româneşti

7,150,761

6,314,813

3.4%

(v)

 

Alte valute

15,232,490

14,102,419

7.6%

2

Scurte

-78,524,709

-144,145,267

100.0%

(i)

 

Euro

-48,606,820

-36,720,718

25.5%

(ii)

 

Dolari SUA

-22,702,062

-94,983,457

65.9%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-3,616,830

-4,981,975

3.4%

(iv)

 

Lei româneşti

-1,228,214

-1,303,377

0.9%

(v)

 

Alte valute

-2,370,783

-6,155,740

4.3%

D.

Capital normativ total

11,518,972,482

11,521,710,366

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.52

0.52

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.87

0.85

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.06

0.06

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.06

0.05

 

(v)

 

Alte valute

0.13

0.12

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.42

-0.32

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.20

-0.82

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.03

-0.04

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.01

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

-0.02

-0.05

 

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).