• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.11.2021

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna octombrie 2021Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna octombrie 2021 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

41,535,586,595

41,164,828,541

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

41,070,655,332

40,608,964,112

98.6%

A.1

Total active bilanţiere în valută

39,167,828,616

38,711,407,755

94.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

14,590,902,981

14,405,714,025

35.0%

(i)

 

Numerar

2,364,830,492

2,404,330,825

5.9%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

8,563,864,558

8,284,863,721

20.1%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,335,212,813

1,315,191,979

3.2%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

2,137,126,995

2,192,753,901

5.3%

(v)

 

Valori mobiliare

189,868,123

208,573,599

0.5%

2

Credite acordate în valută

14,140,695,369

13,877,358,000

33.7%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

10,406,013,697

10,308,576,834

25.0%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-922,856,939

-919,677,452

-2.2%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

953,073,508

1,039,436,348

2.5%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

464,931,263

555,864,429

1.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

114,356,062

255,228,448

0.6%

2

Alte active condiţionale în valută

350,575,201

300,635,981

0.8%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1,902,826,716

1,897,556,358

4.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,971,252,336

1,966,157,048

4.8%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-77,293,381

-77,072,198

-0.2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

8,867,761

8,471,508

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

41,443,372,519

41,097,491,261

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

40,978,490,918

40,623,587,956

98.8%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

40,978,436,217

40,623,495,843

98.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4,391,492

4,368,133

0.0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0.0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

19,193,898,446

19,051,185,255

46.4%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

11,994,912,086

11,935,659,905

29.0%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

5,473,330,106

5,420,112,462

13.2%

6

Credite primite în valută

2,980,304,078

2,885,993,886

7.0%

7

Ajustări

-13,495,956

-14,702,168

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,345,095,965

1,340,878,370

3.2%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

464,881,601

473,903,305

1.2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

114,271,713

169,628,154

0.4%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

350,609,888

304,275,151

0.8%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

54,701

92,113

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

54,701

92,113

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

258,016,736

241,572,652

100.0%

(i)

 

Euro

46,455,311

37,638,958

15.6%

(ii)

 

Dolari SUA

191,693,809

189,408,045

78.4%

(iii)

 

Ruble ruseşti

9,325,753

4,943,806

2.1%

(iv)

 

Lei româneşti

3,097,968

3,471,790

1.4%

(v)

 

Alte valute

7,443,895

6,110,054

2.5%

2

Scurte

-165,802,653

-174,236,014

100.0%

(i)

 

Euro

-62,724,020

-69,185,659

39.7%

(ii)

 

Dolari SUA

-75,532,535

-71,347,321

40.9%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-2,673,463

-7,831,199

4.5%

(iv)

 

Lei româneşti

-772,630

-1,838,746

1.1%

(v)

 

Alte valute

-24,100,005

-24,033,089

13.8%

D.

Capital normativ total

14,501,515,297

14,524,018,687

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.32

0.26

 

(ii)

 

Dolari SUA

1.32

1.30

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.06

0.03

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.02

0.02

 

(v)

 

Alte valute

0.05

0.04

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.43

-0.48

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.52

-0.49

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.02

-0.05

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.01

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

-0.17

-0.17

 

 

Luând în considerare  anticipările inflaționiste și evoluția pieței ca urmare a majorării  tarifelor la resursele energetice, care se manifestă la nivel internațional și, respectiv, în Republica Moldova, BNM monitorizează cu atenție situația și va interveni prin politica sa monetară pentru a crea condiții adecvate pe piața monetară, de credit și valutară. 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).