Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.11.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna octombrie 2022Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna octombrie 2022 (lei moldoveneşti)

 

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei 
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfârşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 44.475.324.476 44.176.689.429 100,0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 43.458.562.307 43.342.357.212 98,1%
A.1 Total active bilanţiere în valută  41.245.107.833 41.137.844.323 93,1%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută  7.409.466.004 7.727.466.322 17,5%
(i)   Numerar 2.733.149.092 2.712.437.610 6,2%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 2.852.756.143 2.711.793.184 6,1%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1.002.915.330 1.063.247.144 2,4%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 612.230.993 1.033.653.772 2,3%
(v)   Valori mobiliare 208.414.446 206.334.613 0,5%
2 Credite acordate în valută 17.234.538.540 16.809.490.928 38,0%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 16.825.859.087 16.747.333.760 37,9%
4 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere -1.232.366.685 -1.248.373.088 -2,8%
5 Alte active în valută  (A1-1-2-3-4) 1.007.610.887 1.101.926.400 2,5%
A.2 Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere) 1.016.762.169 834.332.217 1,9%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută 127.411.694 90.145.679 0,2%
2 Alte active condiţionale în valută 889.350.475 744.186.538 1,7%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei  2.213.454.474 2.204.512.889 5,0%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 2.302.291.421 2.293.075.134 5,2%
2 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere -93.637.433 -93.214.760 -0,2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 4.800.486 4.652.515 0,0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 44.146.795.077 43.864.788.719 100,0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 42.627.260.460 42.867.739.231 97,7%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută  42.627.161.641 42.867.652.279 97,7%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate 70.903.468 58.077.000 0,1%
2 Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate 672.913.500 940.764.833 2,1%
3 Conturi curente în valută  ale clienţilor 21.570.417.746 21.785.223.496 49,7%
4 Depozite la termen în valută  ale clienţilor 9.477.241.411 9.491.037.501 21.6%
5 Depozite diverse în valută  ale clienţilor 4.938.168.601 4.859.547.628 11,1%
6 Credite primite în valută 4.187.980.093 4.111.621.822 9,4%
7 Ajustări -12.116.054 -9.977.001 0,0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7) 1.721.652.876 1.631.357.000 3,7%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere) 1.519.534.617 997.049.488 2,3%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută 417.974.100 177.602.055 0,4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută   1.101.560.517 819.447.433 1,9%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei  98.819 86.953 0,0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0,0%
  Alte obligaţiuni ataşate 98.819 86.953 0,0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 357.776.653 387.309.629 100,0%
(i)   Euro 68.551.088 84.747.726 21.9%
(ii)   Dolari SUA 260.991.956 282.440.713 72,9%
(iii)   Ruble ruseşti 5.192.326 5.906.348 1,5%
(iv)   Lei româneşti 4.518.941 3.484.135 0.9%
(v)   Alte valute  18.522.342 10.730.706 2,8%
2 Scurte -29.247.246 -75.408.910 100,0%
(i)   Euro -4.285.639 -40.610.024 53,8%
(ii)   Dolari SUA -12.835.511 -20.140.958 26,7%
(iii)   Ruble ruseşti -6.998.680 -4.375.086 5,8%
(iv)   Lei româneşti -3.828.341 -2.836.311 3,8%
(v)   Alte valute  -1.299.075 -7.446.530 9,9%
D.  Capital normativ total 17.830.428.425 17.805.069.364  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 0,38 0,48  
(ii)   Dolari SUA 1,46 1,59  
(iii)   Ruble ruseşti 0,03 0,03  
(iv)   Lei româneşti 0,03 0,02  
(v)   Alte valute  0,10 0,06  
2 Scurte      
(i)   Euro -0,02 -0,23  
(ii)   Dolari SUA -0,07 -0,11  
(iii)   Ruble ruseşti -0,04 -0,02  
(iv)   Lei româneşti -0,02 -0,02  
(v)   Alte valute  -0,01 -0,04  

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).