Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.01.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna decembrie 2015Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna decembrie 2015 (lei moldoveneşti)

 
(lei moldoveneşti)
Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold
Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii
mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 33,740,393,639 31,035,328,370 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 30,395,595,184 30,706,632,373 99.0%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 29,374,958,850 29,660,753,952 95.6%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 10,286,377,293 10,125,581,322 32.6%
(i)   Numerar 1,516,807,977 1,515,895,209 4.9%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 6,901,198,812 6,987,075,850 22.5%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,029,855,498 1,086,019,101 3.5%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 814,365,158 510,778,531 1.6%
(v)   Valori mobiliare 24,149,848 25,812,632 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 15,857,042,570 16,201,662,033 52.2%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,560,597,717 3,594,959,851 11.6%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -898,792,201 -966,285,988 -3.1%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 569,733,471 704,836,733 2.3%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 3,344,798,455 328,695,997 1.0%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  34,364,640 49,745,627 0.1%
2 Alte active condiţionale în valută străină  3,310,433,815 278,950,370 0.9%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,020,636,334 1,045,878,421 3.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,098,681,901 1,107,348,016 3.6%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -89,867,549 -73,238,308 -0.2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 11,821,982 11,768,714 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 33,588,997,079 30,738,744,913 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 30,250,741,768 30,413,724,845 98.9%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 30,250,740,203 30,413,721,815 98.9%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 2,440,381 1,990,813 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 51,127,170 63,858,800 0.2%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,809,446,668 7,621,783,992 24.8%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 15,005,805,669 15,221,551,498 49.5%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,373,149,358 3,398,710,036 11.0%
6 Credite primite în valută străină  3,523,522,185 3,535,366,431 11.5%
7 Ajustări -10,290,116 -10,506,144 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 495,538,888 580,966,389 1.9%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 3,338,255,311 325,020,067 1.1%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 34,362,842 52,794,187 0.2%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  3,303,892,469 272,225,880 0.9%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 1,565 3,031 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 1,565 3,031 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 312,272,597 373,110,296 100.0%
(i)   Euro 14,195,414 78,121,718 20.9%
(ii)   Dolari SUA 227,147,209 249,710,057 66.9%
(iii)   Ruble ruseşti 38,137,889 19,018,602 5.1%
(iv)   Lei româneşti 7,936,343 7,037,959 1.9%
(v)   Alte valute străine 24,855,742 19,221,961 5.2%
2 Scurte -160,905,744 -77,748,009 100.0%
(i)   Euro -125,054,014 -50,640,454 65.1%
(ii)   Dolari SUA -10,392,416 -13,312,746 17.1%
(iii)   Ruble ruseşti -16,455,497 -4,961,774 6.4%
(iv)   Lei româneşti -1,062,022 -131,076 0.2%
(v)   Alte valute străine -7,941,795 -8,701,960 11.2%
D.  Capital normativ total 9,140,893,757 9,106,359,354  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 0.16 0.86  
(ii)   Dolari SUA 2.48 2.74  
(iii)   Ruble ruseşti 0.42 0.21  
(iv)   Lei româneşti 0.09 0.08  
(v)   Alte valute străine 0.27 0.21  
2 Scurte      
(i)   Euro -1.37 -0.56  
(ii)   Dolari SUA -0.11 -0.15  
(iii)   Ruble ruseşti -0.18 -0.05  
(iv)   Lei româneşti -0.01 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.09 -0.10  

 

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).