• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2023

Evoluția indicatorilor monetari în luna decembrie 2022În luna decembrie 2022, baza monetară1 s-a majorat cu 583,4 milioane lei (0,8 la sută) față de luna precedentă și a constituit 74 979,6 milioane lei, fiind cu 30,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 1 696,9 milioane lei sau cu 5,2 la sută față de luna noiembrie 2022 și a constituit 34 406,0 milioane lei, fiind cu 8,5 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).


Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna decembrie 2022 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3


Masa monetară M14 s-a majorat cu 3 097,3 milioane lei sau cu 5,1 la sută față de luna noiembrie 2022 și a constituit 63 499,9 milioane lei, fiind cu 4,4 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25 s-a majorat cu 4 363,1 milioane lei sau cu 5,0 la sută față de luna noiembrie 2022 și a constituit 90 971,2 milioane lei, cu 9,5 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M36 s-a majorat cu 4 464,6 milioane lei (3,7 la sută) față de luna noiembrie 2022 și a constituit 126 018,1 milioane lei, fiind cu 5,2 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.


Diagrama 2.
Dinamica depozitelor7, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.


Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 2 666,2 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 56 565,3 milioane lei, reprezentând o pondere de 61,7 la sută din soldul total al depozitelor. Totodată, soldul depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat cu 101,5 milioane lei comparativ cu luna precedentă, până la nivelul de 35 046,9 milioane lei, având o pondere de 38,3 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie8 (diagrama 3) a constituit 64 271,6 milioane lei, micșorându-se în luna decembrie comparativ cu luna noiembrie cu 258,2 milioane lei (0,4 la sută), ca urmare a descreșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 426,9 milioane lei (1,0 la sută). În același timp, cererile față de economie în valută (exprimate în MDL) au crescut cu 168,6 milioane lei (0,8 la sută).

De menționat că soldul cererilor față de economie în valută, exprimate în USD9, a constituit în luna decembrie 1 178,8 milioane USD, majorându-se cu 21,8 milioane USD (1,9 la sută) comparativ cu luna noiembrie 2022.

Micșorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 446,3 milioane lei (1,8 la sută) și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 204,0 milioane lei (1,3 la sută) comparativ cu luna noiembrie 2022. Totodată, soldul cererilor față de mediul financiar nebancar s-a majorat cu 191,5 milioane lei (18,6 la sută), iar soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 32,0 milioane lei (7,2 la sută).


Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.


Majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 214,0 milioane lei (1,1 la sută) și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 33,6 milioane lei (3,9 la sută). Totodată, soldului cererilor față de mediul financiar nebancar s-a micșorat cu 79,0 milioane lei (5,9 la sută).

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

5. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

6. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

7. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

8. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

9. Recalcularea s-a realizat cu utilizarea cursului oficial de schimb valutar al BNM la finele perioadei.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: