• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna iunie 2016În luna iunie 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 104.2 mil. lei (0.4 la sută) față de luna mai 2016 și a constituit 29966.4 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 536.0 mil. lei (43.6 la sută), în timp ce activele externe nete au scăzut cu 431.8 mil. lei (1.4 la sută ).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a crescut cu 627.6 mil. lei, sau cu 1.5 la sută fată de luna mai 2016 și a constituit 42240.3 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 346.7 mil. lei (0.5 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii iunie 2016 a fost determinată de creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 100.0 mil. lei şi a soldului total al depozitelor cu 246.7 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Mai 2016

Iunie 2016

Iunie 2016

Iunie 2016

mil. lei

mil. lei

Mai 2016

Iunie 2015

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

15553.1

15653.1

0.6

-3.0

2

     Depozite în lei la vedere

8602.0

8751.8

1.7

3.2

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 include banii în circulaţie şi depozitele rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti.

24155.1

24404.9

1.0

-0.9

4

     Depozite în lei la termen

17457.6

17835.4

2.2

16.1

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

41612.7

42240.3

1.5

5.6

7

     Depozite în valută

24396.6

24115.7

-1.2

-6.9

8

MASA MONETARĂ (M3)

66009.3

66356.0

0.5

0.7

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 527.6 mil. lei și a constituit 26587.2 mil. lei, reprezentând o pondere de 52.4 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 280.9 mil. lei, până la nivelul de 24115.7 mil. lei, având o pondere de 47.6 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Mai 2016

Iunie 2016

Iunie 2016

Iunie 2016

mil. lei

mil. lei

Mai 2016

Iunie 2015

%

%

I

Soldul depozitelor (Total)

50456.2

50702.9

0.5

1.9

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

26059.6

26587.2

2.0

11.5

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

51.6

52.4

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

310.0

336.7

8.6

-10.1

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

1055.3

943.0

-10.6

-25.1

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

4983.8

5141.5

3.2

-9.1

1.4

    Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

19710.5

20166.0

2.3

21.8

2.0

Soldul depozitelor în valută (recalculată în MDL ) :

24396.6

24115.7

-1.2

-6.9

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

48.4

47.6

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1085.7

1058.4

-2.5

-19.4

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

461.5

500.2

8.4

35.3

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

4994.9

4829.6

-3.3

-9.0

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

17854.5

17727.5

-0.7

-6.3

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creșterea activelor interne nete ale sistemului bancar cu 623.9 mil. lei (5.0 la sută), în timp ce activele externe nete au scăzut cu 277.2 mil. lei (0.5 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna iunie 2016 a scăzut cu 124.5 mil. lei (0.3 la sută) din contul micșorării cererilor faţă de economie în valută cu 146.4 mil. lei (0.8 la sută), în timp ce volumul creditelor în moneda naţională s-a majorat cu 21.9 mil. lei (0.1 la sută) (tabelul nr.3).

De menţionat că, cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 0.8 mil. USD pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Mai 2016

Iunie 2016

Iunie 2016

Iunie 2016

mil. lei

mil. lei

Mai 2016

Iunie 2015

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

42051.6

41927.1

-0.3

-3.8

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL) :

23270.9

23292.8

0.1

-7.9

 

       Ponderea în cereri faţă de economie %

55.3

55.6

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

754.9

764.6

1.3

14.6

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

1157.0

1139.9

-1.5

35.4

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

14390.3

14346.9

-0.3

-12.3

1.4

         Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

6968.7

7041.4

1.0

-5.0

 

         inclusiv: Împrumuturi de consum

3459.6

3549.8

2.6

0.8

 

                          Împrumuturi pentru imobil

2136.7

2129.6

-0.3

-7.8

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculată în MDL ) :

18780.7

18634.3

-0.8

1.7

 

       Ponderea în cereri faţă de economie %

44.7

44.4

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

907.6

993.8

9.5

27.7

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

834.2

795.7

-4.6

-12.3

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

16712.0

16515.7

-1.2

1.3

2.4

         Altemsectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

326.9

329.1

0.7

-0.9

 

         inclusiv: Împrumuturi de consum

12.5

12.0

-4.0

-27.3

 

                          Împrumuturi pentru imobil

169.5

172.6

1.9

16.5

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul financiar nebancar şi a celui al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) cu 9.7 mil. lei (1.3 la sută) și cu 72.7 mil. lei (1.0 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public şi cel al cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat au scăzut cu 17.1 mil. lei (1.5 la sută) şi cu 43.4 mil. lei (0.3 la sută), respectiv.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: