Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2018

Evoluţia indicatorilor monetari în luna ianuarie 2018În luna ianuarie 2018, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 1105.8 mil. lei (3.0 la sută) față de luna precedentă și a constituit 38102.7 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea contrapartidelelor acesteia: activele externe nete au crescut cu 682.3 mil. lei (1.6 la sută)  și activele interne nete - 423.5 mil. lei ( 8.2 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.a scăzut cu 170.2 mil. lei sau cu 0.3 la sută față de luna decembrie 2017 și a constituit 52819.1 mil. lei, cu 14.1 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat cu 123.2 mil. lei (0.2 la sută), fiind cu 9.2 la sută superioară celei din luna ianuarie 2017.

Analiza componentelor masei monetare (M3) arată că majorarea acesteia pe parcursul lunii ianuarie 2018 a fost generată de creșterea soldului total al depozitelor cu 764.6 mil. lei, în timp ce agregatul monetar Bani în circulaţie (M0)Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei. a scăzut cu 641.4 mil. lei (diagrama 1).

Diagrama 1. Agregatul monetar M3

De menționat că, agregatele monetare Bani în circulație (M0) și Masa monetară (M1)Masa monetară M1 include banii în circulație  și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților. au crescut față de luna ianuarie 2017 cu 11.5 și 27.2 la sută, respectiv.

Soldul depozitelor în moneda națională  s-a majorat cu 471.2 mil. lei și a constituit 34408.0 mil. lei, reprezentând o pondere de 58.6 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei)  a crescut cu 293.4 mil. lei, până la nivelul de 24360.0 mil. lei, având o pondere de 41.4 la sută (diagrama 2).

Diagrama 2. Dinamica depozitelorDepozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

Majorarea masei monetare M3, pe parcursul perioadei de referință, din perspectiva contrapartidelor sale, a fost determinată de creșterea activelor externe neteSe calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. Activele externe includ: depozitele plasate la nerezidenţi; creditele acordate nerezidenţilor; titlurile de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: tipurile de obligațiuni ale autorităților monetare și ale băncilor față de nerezidenți: depozitele, titlurile de creanță, creditele și împrumuturile de la FMI , obligațiunile pentru DST distribuite și alte obligațiuni.
ale sistemului bancar cu 460.5 mil. lei (0.7 la sută), în timp ce activele interne neteSe calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor. Activele interne includ: creditele acordate rezidenţilor; titlurile de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M(3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozitele; titlurile de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capitalul şi rezervele.
au scăzut cu 337.3 mil. lei (3.7 la sută).

Soldul cererilor față de economie Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova. în luna ianuarie 2018  a scăzut  cu  400.8 mil. lei (1.1 la sută) din contul micșorării cererilor față de economie în moneda națională cu 1152.2 mil. lei (5.3 la sută), în timp ce cererile în valută (exprimate în MDL)  au crescut cu  751.4 mil. lei  sau cu 4.6 la sută (diagrama 3).

Diagrama 3. Dinamica cererilor față de economie

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au crescut  pe parcursul perioadei de referință cu 66.9 mil. USD.

Evoluția soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost influențată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public,  a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice)  cu 35.6 mil. lei (4.1 la sută),  cu 1045.0 mil. lei (8.9 la sută)  și cu 75.7 mil. lei (0.9 la sută), respectiv. În același timp, soldul cererilor față de mediul financiar nebancar a crescut cu 4.1 mil. lei (0.6 la sută).
Totodată, majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat, a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice)  cu 636.8 mil. lei (4.3 la sută),  cu 26.6 mil. lei (3.4 la sută)  și cu 111.7 mil. lei (33.1 la sută), respectiv. În același timp, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut  cu 23.7 mil. lei (4.8 la sută).

Evoluția componentelor cererilor față de economie a fost condiționată și de modificările metodologice operate, în ianuarie 2018, în determinarea împrumuturilor acordate /primite în lei  moldoveneşti, ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractul de credit, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta la care se ataşeazăConform Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară care a fost modificata și completată prin Hotărârea nr. 341 din 21 decembrie 2017 a Comitetului Executiv al BNM, în vigoare din ianuarie 2018, împrumuturile acordate /primite în lei  moldoveneşti, ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractul de credit, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta la care se ataşează, se reflectă drept împrumuturi în valută.
.

 


* modificarea față de perioada similară anului precedent.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: