• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2017

Evoluţia indicatorilor monetari în luna martie 2017În luna martie 2017, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 453.0 mil. lei (1.4 la sută) față de luna februarie 2017 și a constituit 33604.9 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 983.5 mil. lei (18.2 la sută), în timp ce activele externe nete au scăzut cu 530.5 mil. lei (1.4 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a scăzut cu 100.5 mil. lei, sau cu 0.2 la sută față de luna februarie 2017 și a constituit 46370.4 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a micșorat în luna de referință cu 592.8 mil. lei (0.8 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că micșorarea acesteia pe parcursul lunii martie 2017 a fost determinată de scăderea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 12.5 mil. lei, precum și de diminuarea soldului total al depozitelor cu 580.3 mil. lei (tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Februarie 2017

Martie 2017

Martie 2017

Martie 2017

mil. lei

mil. lei

Februarie 2017

Martie 2016

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16400.5

16388.0

-0.1

12.1

2

Depozite la vedere în lei

11286.5

11379.8

0.8

52.9

3

MASA MONETARĂ (M1) Masa monetară M1 includebanii în circulație și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

27687.0

27767.8

0.3

25.9

4

Depozite la termen în lei

18783.9

18602.6

-1.0

12.5

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

46470.9

46370.4

-0.2

20.1

7

Depozite în valută

24319.8

23827.5

-2.0

-3.1

8

MASA MONETARĂ (M3)

70790.7

70197.9

-0.8

11.1

Soldul depozitelor în moneda națională s-a micșorat cu 88.0 mil. lei și a constituit 29982.4 mil. lei, reprezentând o pondere de 55.7 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 492.3 mil. lei, până la nivelul de 23827.5 mil. lei, având o pondere de 44.3 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Februarie 2017

Martie 2017

Martie 2017

Martie 2017

mil. lei

mil. lei

Februarie 2017

Martie 2016

%

%

I

Soldul depozitelor (total)

54390.2

53809.9

-1.1

10.8

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

30070.4

29982.4

-0.3

25.0

 

Ponderea în soldul depozitelor (total) %

55.3

55.7

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

447.4

541.3

21.0

64.9

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1071.0

1110.3

3.7

9.9

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

7286.3

7107.4

-2.5

71.2

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

21265.7

21223.4

-0.2

14.8

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculat în MDL) :

24319.8

23827.5

-2.0

-3.1

 

Ponderea în soldul depozitelor (total) %

44.7

44.3

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

920.6

913.7

-0.8

-12.8

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

495.3

473.5

-4.4

46.3

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

5366.1

5135.9

-4.3

-0.2

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

17537.8

17304.4

-1.3

-4.2

Micșorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de scăderea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 912.3 mil. lei (1.5 la sută), în timp ce activele interne neteau crescut cu 319.5 mil. lei (4.0 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna martie 2017 s-a redus cu 140.5 mil. lei (0.4 la sută) din contul micșorării cererilor faţă de economie în valută (exprimate în MDL) cu 496.8 mil. lei (2.8 la sută), în timp ce volumul creditelor în moneda naţională s-a majorat cu 356.3 mil. lei (1.7 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 1.9 mil. USD pe parcursul perioadei de referință.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Februarie 2017

Martie 2017

Martie 2017

Martie 2017

mil. lei

mil. lei

Februarie 2017

Martie 2016

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

38896.9

38756.4

-0.4

-8.8

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL):

21151.5

21507.8

1.7

-8.9

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

54.4

55.5

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

710.1

749.4

5.5

-2.7

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

953.5

914.7

-4.1

-15.9

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

12195.4

12407.1

1.7

-16.3

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

7292.5

7436.6

2.0

7.2

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

3826.1

3905.2

2.1

15.6

 

Împrumuturi pentru imobil

2180.4

2200.4

0.9

1.3

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculate în MDL):

17745.4

17248.6

-2.8

-8.6

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

45.6

44.5

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

855.7

824.8

-3.6

-4.6

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

635.4

627.8

-1.2

-21.0

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

15939.9

15464.5

-3.0

-8.5

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

314.4

331.5

5.4

2.6

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

8.4

6.5

-22.5

-44.7

 

Împrumuturi pentru imobil

171.3

168.4

-1.6

-0.6

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de scăderea următoarelor componente: soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 7.6 mil. lei (1.2 la sută), soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat și faţă de sectorul financiar nebancar - cu 475.4 mil. lei (3.0 la sută) și cu 30.9 mil. lei (3.6 la sută), respectiv. Totodată, soldul cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) a crescut cu 17.1 mil. lei (5.4 la sută).

În același timp, majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost influențată de creșterea următoarelor componente: soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 211.7 mil. lei (1.7 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar cu 39.3 mil. lei (5.5 la sută) şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 144.1 mil. lei (2.0 la sută), respectiv. Totodată, soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut cu 38.8 mil. lei (4.1 la sută).

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: