Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.03.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna februarie 2016În luna februarie 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 123.7 mil. lei (0.4 la sută) faţă de luna ianuarie 2016 şi  a constituit  28836.6 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 1208.0 mil. lei (de 8.3 ori). Totodată, activele externe  nete  au scăzut  cu 1084.3 mil. lei (3.8 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referinţă a crescut  cu 126.3 mil. lei, sau cu 0.3 la sută faţă de luna ianuarie 2016 şi a constituit 38946.4 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.în luna februarie 2016 s-a micşorat cu 803.5 mil. lei (1.2 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că micşorarea acesteia pe parcursul lunii februarie 2016 a fost determinată de scăderea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. - cu 245.1 mil. lei şi a soldului total al depozitelor cu 558.4 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Ian.16

Feb.16

Feb.16

Feb.16

mil. lei

mil. lei

Ian.16

Feb.15

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

15060.2

14815.1

-1.6

-6.3

2

     Depozite în lei la vedere

7844.7

7950.1

1.3

-0.8

3

MASA MONETARĂ (M1) Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele  rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti.

22904.9

22765.2

-0.6

-4.4

4

     Depozite în lei la termen

15915.2

16181.2

1.7

5.4

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

38820.1

38946.4

0.3

-0.6

7

     Depozite în valută

25819.0

24889.2

-3.6

-9.2

8

MASA MONETARĂ  (M3)

64639.1

63835.6

-1.2

-4.1

 

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 371.4 mil. lei şi a constituit 24131.3 mil. lei, reprezentând  o  pondere de  49.2  la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei)  a scăzut  cu  929.8 mil. lei,  până  la nivelul de 24889.2 mil. lei, având  o pondere de 50.8 la sută, (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

INDICATORI

Ian.16

Feb.16

Feb.16

Feb.16

mil. lei

mil. lei

Ian.16

Feb.15

%

%

Soldul depozitelor (Total) 

49578.9

49020.5

-1.1

-3.5

Inclusiv:

 

 

 

 

Soldul depozitelor (în MDL):

23759.9

24131.3

1.6

3.3

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

47.9

49.2

 

 

     Sectorul financiar nebancar

378.8

306.9

-19.0

-36.0

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1050.7

1043.7

-0.7

-7.9

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

4518.2

4642.9

2.86

-8.5

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

17812.2

18137.8

1.8

8.8

Soldul depozitelor în valută (recalculată în MDL ) :

25819.0

24889.2

-3.6

-9.2

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

52.1

50.8

 

 

     Sectorul financiar nebancar

1114.0

1103.8

-0.9

-5.1

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

387.6

401.9

3.7

-10.4

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5215.8

5082.7

-2.6

-13.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

19101.6

18300.8

-4.2

-8.2

 

Micşorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată  de scăderea  activelor  externe  nete  ale sistemului bancar  cu  1190.3 mil. lei (2.3 la sută), în timp ce activele interne nete au crescut cu 386.8  mil. lei (2.9 la sută).

Creditul  intern  pe  sistemul  bancar  a  scăzut  cu  98.8 mil. lei,  până la nivelul de 42485.0 mil. lei, ca  urmare  a micşorării soldului creditelor în economie  cu 876.5 mil. lei,   în timp ce soldul cererilor de plăţi nete faţă de Guvern  a  crescut cu  777.7 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna februarie  2016  a  scăzut  cu 2.0  la sută din contul  micşorării cererilor  faţă  de economie în moneda naţională  cu 288.5 mil. lei (1.2 la sută), precum şi a celor în valută  (exprimate în MDL)  cu 588.0 mil. lei (3.1 la sută) (tabelul nr.3).

De menţionat, că cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut  cu 3.7 mil. USD pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

INDICATORI

Ian.16

Feb.16

Feb.16

Feb.16

mil. lei

mil. lei

Ian.16

Feb.15

%

%

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

42794.4

41917.9

-2.0

-4.2

Inclusiv:

 

 

 

 

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

23569.4

23280.9

-1.2

-10.3

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

55.1

55.5

 

 

     Sectorul financiar nebancar

715.5

684.3

-4.4

5.4

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

982.1

1009.0

2.7

18.7

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

14973.8

14701.7

-1.8

-14.3

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

6898.0

6885.9

-0.2

-5.8

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3334.8

3337.8

0.1

-1.7

                            Împrumuturi pentru imobil 

2208.0

2194.4

-0.6

-3.9

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculată în MDL ) :

19225.0

18637.0

-3.1

4.7

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

44.9

44.5

 

 

     Sectorul financiar nebancar

873.8

855.4

-2.1

7.6

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

862.8

823.7

-4.5

-5.4

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

17154.1

16635.3

-3.0

5.0

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

334.3

322.6

-3.5

14.1

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

13.5

12.4

-7.7

-38.4

                            Împrumuturi pentru imobil 

164.6

165.4

0.5

65.1

 

Evoluţia negativă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat  cu 272.1 mil. lei (1.8 la sută),  faţă de sectorul financiar nebancar  şi  faţă  de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 31.2 mil. lei (4.4 la sută) şi cu 12.1 mil. lei (0.2 la sută), respectiv,  în timp  ce  soldul  cererilor  faţă  de  sectorul  societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar  public  a crescut cu 26.9 mil. lei (2.7 la sută). 

În acelaşi timp,  micşorarea  soldului cererilor  faţă  de economie în valută  (exprimate în MDL) a fost  influenţată  de  scăderea  tuturor  componentelor  sale, şi anume:  soldul  cererilor  faţă de sectorul societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  public  cu 39.1 mil. lei (4.5 la sută),  soldul cererilor  față  de sectorul  societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  privat  cu 518.8 mil. lei (3.0 la sută),  soldul  cererilor  faţă  de  sectorul  financiar nebancar şi  faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 18.4 mil. lei (2.1 la sută) şi  cu 11.7 mil. lei (3.5 la sută), respectiv

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: