Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna septembrie 2016În luna septembrie 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 1008.9 mil. lei (3.2 la sută) față de luna august 2016 și a constituit 33043.2 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete cu 1276.0 mil. lei (3.7 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 267.1 mil. lei.

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a crescut cu 511.7 mil. lei, sau cu 1.1 la sută față de luna august 2016 și a constituit 45388.7 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 359.7 mil. lei (0.5 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii septembrie 2016 a fost determinată de creșterea agregatuluimonetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 155.6 mil. lei şi a soldului total al depozitelor cu 204.1 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

August 2016

Septembrie 2016

Septembrie 2016

Septembrie 2016

mil. lei

mil. lei

august 2016

septembrie 2015

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16741.1

16896.7

0.9

1.9

2

Depozite în lei la vedere

10065.0

10293.9

2.3

33.5

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 includebanii în circulație și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

26806.0

27190.6

1.4

11.9

4

Depozite în lei la termen

18070.9

18198.1

0.7

20.4

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

44876.0

45388.7

1.1

15.2

7

Depozite în valută

24338.6

24186.6

-0.6

-8.1

8

MASA MONETARĂ (M3)

69215.6

69575.3

0.5

5.9

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 356.1 mil. lei și a constituit 28492.0 mil. lei, reprezentând o pondere de 54.1 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 152.0 mil. lei, până la nivelul de 24186.6 mil. lei, având o pondere de 45.9 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

August 2016

Septembrie 2016

Septembrie 2016

Septembrie 2016

mil. lei

mil. lei

august 2016

septembrie 2015

%

%

I

Soldul depozitelor (Total)

52474.5

52678.6

0.4

7.2

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

28135.9

28492.0

1.3

24.8

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

53.6

54.1

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

352.1

369.1

4.8

8.1

1.2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

1104.6

1039.5

-5.9

-3.8

1.3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

6080.7

6222.9

2.34

15.5

1.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

20598.5

20860.5

1.3

30.3

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculată în MDL ) :

24338.6

24186.6

-0.6

-8.1

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

46.4

45.9

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

993.4

991.7

-0.2

-19.5

2.2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

568.4

663.3

16.7

58.7

2.3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

5117.9

5022.1

-1.9

-6.9

2.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

17658.9

17509.5

-0.8

-9.1

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 1498.4 mil. lei (2.6 la sută), în timp ceactivele interne neteau scăzut cu 1138.7 mil. lei (9.7 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna septembrie 2016 a scăzut cu 873.6 mil. lei (2.1 la sută) din contul micșorării cererilor fată de economie în moneda națională cu 480.8 mil. lei (2.1 la sută), precum şi a celor în valută (recalculată în lei) cu 392.8 mil. lei (2.1 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 19.2 mil. USD pe parcursul perioadei de referință.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

August 2016

Septembrie 2016

Septembrie 2016

Septembrie 2016

mil. lei

mil. lei

august 2016

septembrie 2015

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

41983.7

41110.1

-2.1

-7.9

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

22920.7

22439.9

-2.10

-11.2

 

Ponderea în cereri față de economie %

54.6

54.6

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

777.8

746.5

-4.0

7.6

1.2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

1130.3

1117.3

-1.1

34.7

1.3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

13849.8

13415.1

-3.1

-18.2

1.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

7162.8

7161.0

-0.03

-2.6

 

inclusiv : Împrumuturi de consum

3709.8

3749.2

1.1

5.4

 

Împrumuturi pentru imobil

2122.7

2119.3

-0.2

-7.1

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculată în MDL ) :

19063.0

18670.2

-2.1

-3.6

 

Ponderea în cereri față de economie %

45.4

45.4

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

1025.1

1011.9

-1.3

13.6

2.2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

788.6

741.5

-6.0

-20.6

2.3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

16913.5

16581.9

-2.0

-3.6

2.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

335.8

334.9

-0.3

-3.9

 

inclusiv : Împrumuturi de consum

11.3

11.5

1.9

-24.2

 

Împrumuturi pentru imobil

176.2

177.5

0.7

8.9

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea tuturor componentelor sale, şi anume: soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public cu 13.0 mil. lei (1.1 la sută), soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat cu 434.7 mil. lei (3.1 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) - cu 31.3 mil. lei (4.0 la sută) şi cu 1.8 mil. lei (0.03 la sută), respectiv.

În același timp, micșorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de scăderea tuturor componentelor sale, şi anume: soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public cu 47.1 mil. lei (6.0 la sută), soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat cu 331.6 mil. lei (2.0 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) - cu 13.2 mil. lei (1.3 la sută) şi cu 0.9 mil. lei (0.3 la sută), respectiv.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: