• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2022

Evoluția indicatorilor monetari în luna iunie 2022În luna iunie 2022, baza monetară1 s-a majorat cu 2 190,3 milioane lei (3,7 la sută) față de luna precedentă și a constituit 61 937,7 milioane lei, fiind cu 11,0 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat  cu 413,6 milioane lei sau cu 1,4 la sută față de luna mai 2022 și a constituit 30 601,8 milioane lei, fiind cu 4,7 la sută mai mică față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna iunie 2022 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3

Masa monetară M14 s-a majorat  cu 575,6 milioane lei sau cu 1,0 la sută față de luna mai 2022 și a constituit 57 268,7 milioane lei, fiind cu 3,3 la sută mai mică față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25 s-a majorat  cu 1 253,9 milioane lei sau cu 1,6 la sută față de luna mai 2022 și a constituit 78 715,9 milioane lei, cu 2,3 la sută mai puțin față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M36 s-a majorat  cu 878,1 milioane lei (0,8 la sută) față de luna mai 2022 și a constituit 113 845,2 milioane lei, fiind cu 0,7 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor7, %

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat  cu 840,3 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 48 114,1 milioane lei, reprezentând o pondere de 57,8 la sută din soldul total al depozitelor. Totodată, soldul depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a micșorat  cu 375,8 milioane lei, până la nivelul de 35 129,4 milioane lei, având o pondere de 42,2 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie8 a constituit 62 968,8 milioane lei, majorându-se în luna de raportare cu 904,6 milioane lei (1,5 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 672,1 milioane lei (1,6 la sută) și a celor în valută (exprimate în MDL) cu  232,5 milioane lei (1,2 la sută).

De menționat că soldul cererilor față de economie în valută, exprimate în USD9, a constituit în luna iunie 1 008,6 milioane USD, majorându-se cu 9,5 milioane USD (0,9 la sută) comparativ cu luna mai.

Creșterea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 328,8 milioane lei (2,1 la sută), a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 314,8 milioane lei (1,2 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 20,7 milioane lei (1,6 la sută) și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 7,80 milioane lei (1,5 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent

Majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 183,3 milioane lei (1,1 la sută), a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 39,2 milioane lei (6,7 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 6,5 milioane lei (0,6 la sută) și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 3,4 milioane lei (18,6 la sută).

 

                                                                       

1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

5. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

6. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

7. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

8. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

9. Recalcularea s-a realizat cu utilizarea cursului oficial de schimb valutar la finele perioadei.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: