Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna aprilie 2015În luna aprilie 2015 baza monetarăbaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a majorat cu 106.2 mil. lei (0.4 la sută) faţă de luna martie 2015  şi a constituit 24728.4 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 508.2 mil. lei (59.7 la sută). Totodată,  activele externe nete  au scăzut  cu  402.0 mil. lei (1.6 la sută). Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă a crescut cu 349.3 mil. lei, sau cu 0.9  la sută  faţă de luna  martie  şi  a  constituit  39276.3 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M3masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti. include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti. în  luna  aprilie  2015  s-a majorat cu  243.6 mil. lei (0.4 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia pe  parcursul lunii aprilie 2015 a fost determinată de creşterea soldului total al depozitelor cu  253.0 mil. lei, în acelaşi timp, soldul agregatului monetar Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. a scăzut  cu  9.5 mil. lei  pe  parcursul lunii aprilie (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

mar.15

apr.15

apr.15

apr.15

mil. lei

mil. lei

mar.15

apr-14

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

15420.3

15410.9

-0.1

-9.5

2

     Depozite în lei la vedere

8110.0

8503.7

4.9

-9.3

3

MASA MONETARĂ M1Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele ale rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti .

23530.3

23914.7

1.6

-9.4

4

     Depozite în lei la termen

15396.7

15361.7

-0.2

-14.0

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

38927.0

39276.3

0.9

-11.2

7

     Depozite în valută străină

25685.9

25580.3

-0.4

40.3

8

MASA MONETARĂ  (M3)

64613.0

64856.6

0.4

3.8

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 358.6 mil. lei şi a crescut până la nivelul de 23865.4 mil. lei, reprezentând o pondere de 48.3 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a micşorat cu 105.6 mil. lei şi a constituit 25580.3 mil. lei (cu o pondere de 51.7  la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

mar.15

apr.15

apr.15

apr.15

mil. lei

mil. lei

 mar.15

apr.14

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

49192.7

49445.7

0.5

8.8

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

23506.8

23865.4

1.5

-12.3

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

47.8

48.3

 

 

1.1

       Sectorul financiar nebancar

443.4

430.7

-2.9

-39.9

1.2

       Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public

1108.2

1153.8

4.1

-23.3

1.3

  Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu   capitalul majoritar privat

5343.8

5683.8

6.4

-2.8

1.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16611.4

16597.1

-0.1

-13.4

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

25685.9

25580.3

-0.4

40.3

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

52.2

51.7

 

 

2.1

       Sectorul financiar nebancar

1174.9

1158.3

-1.4

145.3

2.2

       Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu     capitalul majoritar public

404.2

367.1

-9.2

-21.4

2.3

   Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu   capitalul majoritar privat

5307.8

5295.3

-0.2

83.8

2.4

        Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18799.0

18759.5

-0.2

30.2

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 675.0 mil. lei (1.5 la sută),  în timp ce activele interne nete s-au micşorat cu  431.4  mil. lei (2.2  la sută). Creditul intern pe sistemul bancar a crescut cu 72.7 mil. lei, până la nivelul de 42702.7 mil. lei, datorită majorării soldului cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 290.7 mil. lei, în timp ce cel ale creditelor în economie a scăzut cu 218.0 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna aprilie 2015 a scăzut cu 0.5  la sută din contul micşorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 14.0 mil. lei (0.1 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 204.0 mil. lei (1.2 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au crescut cu 3.9 mil.USD pe parcursul perioadei de referinţă, ce evidenţiază  faptul  că micşorarea acesteia, exprimate în lei moldoveneşti, a fost cauzată de aprecierea monedei naţionale pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

mar.15

apr.15

apr.15

apr.15

mil. lei

mil. lei

mar.15

apr.14

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

42845.3

42627.3

-0.5

-3.11

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

25783.4

25769.4

-0.1

-3.9

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

60.2

60.5

 

 

1.1

      Sectorul financiar nebancar

660.5

665.5

0.8

32.5

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public         

892.9

862.2

-3.4

15.3

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16893.7

16896.4

0.02

-10.6

1.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7336.3

7345.3

0.1

10.0

 

      inclusiv :   Împrumuturi de consum

3427.7

3445.3

0.5

19.0

 

                       Împrumuturi pentru imobil 

2281.5

2288.4

0.3

22.5

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

17061.9

16857.9

-1.2

-1.8

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

39.8

39.5

 

 

2.1

      Sectorul financiar nebancar

749.1

732.6

-2.2

-10.0

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  public         

869.0

854.7

-1.6

2.6

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  privat

15160.9

14988.9

-1.1

-1.5

2.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

282.8

281.6

-0.42

-8.6

 

      inclusiv :   Împrumuturi de consum

18.5

18.2

-1.7

29.6

 

                       Împrumuturi pentru imobil 

98.4

97.6

-0.83

4.0

Evoluţia negativa a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public cu 30.7 mil. lei (3.4 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat, cel al cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) au crescut cu  2.7 mil. lei (0.02 la sută),  cu  5.0 mil. lei (0.8 la sută). şi  cu 9.0 mil. lei (0.1 la sută).

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: