• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2017

Evoluţia indicatorilor monetari în luna ianuarie 2017În luna ianuarie 2017, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 247.5 mil. lei (0.7 la sută) față de luna decembrie 2016 și a constituit 33524.0 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată atât de majorarea activelor externe nete cu 151.7 mil. lei (0.4 la sută), cât și de creșterea activelor interne nete cu 95.8 mil. lei (2.2 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a scăzut cu 125.3 mil. lei, sau cu 0.3 la sută față de luna decembrie 2016 și a constituit 46304.2 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 304.2 mil. lei (0.4 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii ianuarie 2017 a fost determinată de sporirea soldului total al depozitelor cu 1066.3 mil. lei, în timp ce agregatul monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. s-a micșorat cu 762.1 mil. lei (tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Decembrie

2016

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

mil. lei

mil. lei

Decembrie

2016

Ianuarie 2016

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

17274.3

16512.2

-4.4

9.6

2

Depozite la vedere în lei

10816.9

10421.5

-3.7

32.8

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 includebanii în circulație și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

28091.2

26933.7

-4.1

17.6

4

Depozite la termen în lei

18338.3

19370.5

5.6

21.7

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

46429.5

46304.2

-0.3

19.3

7

Depozite în valută

24090.1

24519.6

1.8

-5.0

8

MASA MONETARĂ (M3)

70519.6

70823.8

0.4

9.6

 

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 636.8 mil. lei și a constituit 29792.0 mil. lei, reprezentând o pondere de 54.9 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 429.5 mil. lei, până la nivelul de 24519.6 mil. lei, având o pondere de 45.1 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Decembrie

2016

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

mil. lei

mil. lei

Decembrie

2016

Ianuarie 2016

%

%

I

Soldul depozitelor (total)

53245.3

54311.6

2.0

9.5

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

29155.2

29792.0

2.2

25.4

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

54.8

54.9

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

445.0

520.2

16.9

37.2

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

936.2

1075.3

14.9

0.4

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

6223.2

7259.9

16.66

61.4

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

21550.8

20936.6

-2.9

17.5

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculată în MDL) :

24090.1

24519.6

1.8

-5.0

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

45.2

45.1

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

921.9

937.9

1.7

-15.8

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

461.1

480.4

4.2

23.9

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

5506.0

5476.5

-0.5

5.0

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

17201.1

17624.8

2.5

-7.8

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 769.1 mil. lei (1.3 la sută), în timp ce activele interne neteau scăzut cu 464.9 mil. lei (5.2 la sută).

 

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna ianuarie 2017 s-a redus cu 331.9 mil. lei (0.8 la sută) din contul micșorării cererilor fată de economie în moneda națională cu 369.8 mil. lei (1.7 la sută). Cererile în valută (recalculată în lei) au crescut cu 37.9 mil. lei (0.2 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 0.7 mil. USD pe parcursul perioadei de referință.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Decembrie

2016

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

mil. lei

mil. lei

Decembrie

2016

Ianuarie 2016

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

39455.2

39123.3

-0.8

-8.6

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL):

21656.8

21287.0

-1.7

-9.7

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

54.9

54.4

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

735.3

718.3

-2.3

0.4

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1049.9

990.3

-5.7

0.8

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

12612.5

12295.9

-2.5

-17.9

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

7259.1

7282.5

0.3

5.6

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

3815.0

3823.0

0.2

14.6

 

Împrumuturi pentru imobil

2156.2

2172.1

0.7

-1.6

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculate în MDL):

17798.4

17836.3

0.2

-7.2

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

45.1

45.6

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

873.7

882.4

1.0

1.0

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

676.0

660.5

-2.3

-23.5

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

15941.8

15976.9

0.2

-6.9

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

306.9

316.5

3.1

-5.3

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

8.9

8.9

0.3

-34.0

 

Împrumuturi pentru imobil

171.2

174.9

2.2

6.2

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea următoarelor componente: soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 59.6 mil. lei (5.7 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 316.6 mil. lei (2.5 la sută) şi faţă de sectorul financiar nebancar cu 17.0 mil. lei (2.3 la sută), respectiv. Totodată, soldul faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) a crescut cu 23.4 mil. lei (0.3 la sută).

În același timp, majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de creșterea următoarelor componente: soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 35.1 mil. lei (0.2 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) - cu 8.7 mil. lei (1.0 la sută) şi cu 9.6 mil. lei (3.1 la sută), respectiv. Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut cu 15.5 mil. lei (2.3 la sută).

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: