• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.06.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna mai 2016În luna mai 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 426.3 mil. lei (1.5 la sută) față de luna aprilie 2016 și a constituit 29862.2 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete cu 1066.3 mil. lei (3.6 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a crescut cu 847.6 mil. lei, sau cu 2.1 la sută față de luna aprilie 2016 și a constituit 41612.7 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 1100.0 mil. lei (1.7 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii mai 2016 a fost determinată de creșterea soldului total al depozitelor cu 1100.6 mil. lei, în timp ce agregatul monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. s-a micșorat cu 0.6 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Apr.2016

Mai 2016

Mai 2016

Mai 2016

mil. lei

mil. lei

Apr. 2016

Mai 2015

%

%

1

     Bani în circulație (MO)

15553.7

15553.1

-0.004

-0.8

2

     Depozite în lei la vedere

8129.3

8602.0

5.8

0.0

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 include banii în circulație și depozitele rezidenților la vedere în lei moldovenești.

23683.0

24155.1

2.0

-0.5

4

     Depozite în lei la termen

17082.1

17457.6

2.2

13.6

5

     Instrumente ale pieței monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

40765.1

41612.7

2.1

4.9

7

     Depozite în valută

24144.2

24396.6

1.0

-3.0

8

MASA MONETARĂ (M3)

64909.3

66009.3

1.7

1.9

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 848.2 mil. lei și a constituit 26059.6 mil. lei, reprezentând o pondere de 51.6 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 252.4 mil. lei, până la nivelul de 24396.6 mil. lei, având o pondere de 48.4 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Apr. 2016

Mai 2016

Mai 2016

Mai 2016

mil. lei

mil. lei

Apr.2016

Mai 2015

%

%

I

Soldul depozitelor (Total)

49355.6

50456.2

2.2

2.7

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

25211.4

26059.6

3.4

8.7

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

51.1

51.6

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

298.8

310.0

3.8

-25.3

1.2

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

999.7

1055.3

5.6

-11.4

1.3

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

4653.5

4983.8

7.10

-16.0

1.4

    Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

19259.4

19710.5

2.3

19.9

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculată în MDL ) :

24144.2

24396.6

1.0

-3.0

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

48.9

48.4

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1052.2

1085.7

3.2

-6.9

2.2

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

335.0

461.5

37.8

30.6

2.3

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

4766.1

4994.9

4.8

-5.4

2.4

    Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

17990.9

17854.5

-0.8

-2.7

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 1844.9 mil. lei (3.6 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 744.9 mil. lei (5.6 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna mai 2016 a scăzut cu 201.8 mil. lei (0.5 la sută) din contul micșorării cererilor față de economie în moneda națională cu 263.0 mil. lei (1.1 la sută), în timp ce volumul creditelor în valută s-a majorat cu 61.2 mil. lei (0.3 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat, că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 7.9 mil. USD pe parcursul perioadei de referință.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Apr. 2016

Mai 2016

Mai 2016

Mai 2016

mil. lei

mil. lei

Apr. 2016

Mai 2015

%

%

I

CERERI FAȚĂ DE ECONOMIE

42253.4

42051.6

-0.5

-1.3

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAȚĂ DE ECONOMIE (în MDL) :

23533.9

23270.9

-1.1

-8.0

 

       Ponderea în cereri față de economie %

55.7

55.3

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

749.0

754.9

0.8

12.5

1.2

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

1169.4

1157.0

-1.1

37.4

1.3

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

14647.1

14390.3

-1.8

-12.3

1.4

         Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

6968.4

6968.7

0.004

-5.4

 

         inclusiv: Împrumuturi de consum

3419.3

3459.6

1.2

-0.6

 

                          Împrumuturi pentru imobil

2158.0

2136.7

-1.0

-6.5

2

CERERI FAȚĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculată în MDL ) :

18719.5

18780.7

0.3

8.4

 

       Ponderea în cereri față de economie %

44.3

44.7

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

875.0

907.6

3.7

27.0

2.2

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public

858.4

834.2

-2.8

-5.7

2.3

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat

16661.6

16712.0

0.3

8.5

2.4

         Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

324.5

326.9

0.7

3.1

 

         inclusiv: Împrumuturi de consum

12.7

12.5

-1.9

-28.8

 

                          Împrumuturi pentru imobil

170.8

169.5

-0.79

22.5

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public şi a celui al cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat - cu 12.4 mil. lei (1.1 la sută) și cu 256.8 mil. lei (1.8 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor față de sectorul financiar nebancar și cel al cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) au crescut cu 5.9 mil. lei (0.8 la sută) și cu 0.3 mil. lei (0.004 la sută), respectiv.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: