Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2021

Evoluția indicatorilor monetari în luna decembrie 2020În luna decembrie 2020, baza monetară1 s-a majorat cu 2 221,2 milioane lei (4,2 la sută) față de luna precedentă și a constituit 55 638,7 milioane lei, fiind cu 18,8 la sută mai mare față de decembrie 2019.


Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna decembrie 2020 comparativ cu luna precedentă

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 1 487,9 milioane lei sau cu 5,3 la sută față de luna noiembrie 2020 și a constituit 29 815,0 milioane lei, cu 29,9 la sută mai mult față de decembrie 2019 (diagrama 1).

Masa monetară M13 s-a majorat cu 3 365,5 milioane lei sau cu 6,5 la sută față de luna noiembrie 2020, fiind cu 29,7 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a majorat cu 3 487,1 milioane lei sau cu 4,8 la sută față de luna noiembrie 2020 și a constituit 75 892,8 milioane lei, cu 20,2 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a majorat cu 4 472,8 milioane lei (4,3 la sută), fiind cu 19,7 la sută superioară celei din luna decembrie 2019.


Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 1999,2 milioane lei comparativ cu luna precedenta și a constituit 46 077,9 milioane lei, reprezentând o pondere de 59,2 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 985,7 milioane lei, până la nivelul de 31 734,2 milioane lei, având o pondere de 40,8 la sută (diagrama 2).
 

Soldul cererilor față de economie7 a constituit 48 749,0 milioane lei și a crescut în luna de raportare cu 710,2 milioane lei (1,5 la sută), ca urmare a majorării cererilor față de economie în moneda națională cu 444,4 milioane lei (1,5 la sută) și a cererilor în valută (exprimate în MDL) cu 265,8 milioane lei (1,5 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, au crescut pe parcursul perioadei de referință cu 16,8 milioane USD (1,7 la sută).

Majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 231,0 milioane lei (1,4 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 139,9 milioane lei (31,5 la sută) și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 80,8 milioane lei (0,6 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut cu 7,3 milioane lei (1,0 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 270,7 milioane lei (1,7 la sută) și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 20,5 milioane lei (4,2 la sută).Totodată, micșorarea soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 12,9 milioane lei (1,6 la sută) și micșorarea soldului cererilor față de societățile comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 12,5 milioane lei (15,5 la sută) a avut un impact negativ asupra indicatorului sus-menționat.

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților..

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: