• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.03.2022

Evoluția indicatorilor monetari în luna februarie 2022În luna februarie 2022, baza monetară1 s-a micșorat cu 706,1 milioane lei (1,2 la sută) față de luna precedentă și a constituit 56 743,2 milioane lei, fiind cu 1,2 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 725,7 milioane lei sau cu 2,4 la sută față de luna ianuarie 2022 și a constituit 31 461,4 milioane lei, fiind cu 3,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna februarie 2022 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3

 

 

 

 

Masa monetară M14  s-a micșorat cu 290,3 milioane lei sau cu 0,5 la sută față de luna ianuarie 2022 și a constituit 58 246,6 milioane lei, fiind cu 4,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25  s-a micșorat cu 684,7 milioane lei sau cu 0,8 la sută față de luna ianuarie 2022 și a constituit 79 894,0 milioane lei, cu 4,3 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M36  s-a majorat cu 244,4 milioane lei (0,2 la sută) față de luna ianuarie 2022 și a constituit 117 371,7 milioane lei, fiind cu 8,6 la sută superioară celei din luna februarie 2021.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor7 , %

 

* modificare față de perioada similară a anului precedent

Soldul depozitelor în moneda națională s-a micșorat cu 1 410,5 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 48 432,6 milioane lei, reprezentând o pondere de 56,4 la sută din soldul total al depozitelor. În același timp, soldul depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat cu 929,1 milioane lei, până la nivelul de 37 477,7 milioane lei, având o pondere de 43,6 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie8 a constituit 59 439,9 milioane lei și s-a majorat în luna de raportare cu 924,0 milioane lei (1,6 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 600,4 milioane lei (1,5 la sută) și a cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 323,6 milioane lei (1,8 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, s-au majorat pe parcursul perioadei de referință cu 3,9 milioane USD (0,4 la sută).

Creșterea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 421,0 milioane lei (1,8 la sută), a cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 166,0 milioane lei (1,1 la sută) și a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 125,3 milioane lei (15,0 la sută). Totodată, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public s-a micșorat cu 112,0 milioane lei (18,1 la sută).

Diagrama 3.

Dinamica cererilor față de economie

 

* modificare față de perioada similară a anului precedent

Creșterea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL)3 a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 299,3 milioane lei (1,8 la sută), a soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 28,3 milioane lei (5,9 la sută) și a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 17,9 milioane lei (1,9 la sută). Totodată, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public s-a micșorat cu 21,9 milioane lei (49,8 la sută).


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: