• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2020

Evoluția indicatorilor monetari în luna februarie 2020În luna februarie 2020, baza monetară1 s-a majorat cu 204,9 milioane lei (0,4 la sută) față de luna precedentă și a constituit 46 901,1 milioane lei, fiind cu 12,1 la sută mai mare față de februarie 2019.

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna februarie 2020 comparativ cu luna precedentă

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 37,0 milioane lei sau cu 0,2 la sută față de luna ianuarie 2020 și a constituit 22 703,6 milioane lei, cu 9,8 la sută mai mult față de februarie 2019 (diagrama 1).

Masa monetară M13 s-a majorat cu 378,2 milioane lei sau cu 0,9 la sută față de luna ianuarie 2020 și a constituit 42 769,7 milioane lei, cu 12,9 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a majorat cu 419,2 milioane lei sau cu 0,7 la sută față de luna ianuarie 2020 și a constituit 63 310,8 milioane lei, cu 10,9 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a majorat cu 590,5 milioane lei (0,7 la sută), fiind cu 10,0 la sută superioară celei din luna februarie 2019.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelo6 , %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 382,2 milioane lei și a constituit 40 607,2 milioane lei, reprezentând o pondere de 59,6 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 171,2 milioane lei, până la nivelul de 27 575,9 milioane lei, având o pondere de 40,4 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie7 a crescut în luna de raportare cu 520,1 milioane lei (1,2 la sută) ca urmare a majorării cererilor față de economie în moneda națională cu 324,5 milioane lei (1,2 la sută) și a cererilor în valută (exprimate în MDL) cu 195,6 milioane lei (1,2 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut pe parcursul perioadei de referință cu 3,2 milioane USD (0,3 la sută).

Majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 147,3 milioane lei (1,3 la sută) și cu 202,2 milioane lei (1,4 la sută), respectiv, în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public și soldul cererilor față de mediul financiar nebancar a scăzut cu 2,5 milioane lei (0,3 la sută) și cu 22,5 milioane lei (3,3 la sută), respectiv.

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Evoluția soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 200,7 milioane lei (1,3 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 0,7 milioane lei (0,1 la sută) și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 4,9 milioane lei (1,1 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut cu 10,7 milioane lei (8,6 la sută). 

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).