Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2017

Evoluţia indicatorilor monetari în luna august 2017În luna august 2017, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 388.0 mil. lei (1.1 la sută) față de luna precedentă și a constituit 36321.9 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea contrapartidelor acesteia: active externe nete au crescut cu 172.0 mil. lei (0.4 la sută) și active interne nete - 216.0 mil. lei ( 7.4 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.a crescut cu 281.7 mil. lei, sau cu 0.6 la sută față de luna iulie 2017 și a constituit 49243.1 mil. lei, majorându-se cu 9.7 la sută față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 1379.7 mil. lei (1.9 la sută), fiind cu 8.0 puncte procentuale superoară celei din luna august 2016.

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii august 2017 a fost determinată de creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 626.5 mil. lei, precum și de sporirea soldului total al depozitelor cu 753.2 mil. lei (diagrama 1).

Diagrama 1. Agregatul monetar M3

De menționat că, agregatele monetare Bani în circulație (M0) și Masa monetară (M1)Masa monetară M1 include banii în circulație  și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților. au crescut față de luna august a anului precedent cu 8.7 și 15.8 puncte procentuale, respectiv.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a diminuat cu 344.8 mil. lei și a constituit 31049.3 mil. lei, reprezentând o pondere de 54.9 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 1098.0 mil. lei, până la nivelul de 25507.3 mil. lei, având o pondere de 45.1 la sută (giagrama 2).

Diagrama 2. Dinamica depozitelorDepozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință din perspectivă contrapartidelor sale a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 1267.6 mil. lei (2.0 la sută) precum și activelor interne nete cu 112.1 mil. lei (1.3 la sută).

Soldul cererilor față de economie Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova. în luna august 2017 s-a diminuat cu 43.8 mil. lei (0.1 la sută) din contul diminuării cererilor față de economie în moneda națională cu 50.8 mil. lei (0.2 la sută), în timp ce cererile în valută (exprimate în MDL) au crescut cu 7.0 mil. lei (0.04 la sută) (diagrama 3).

Diagrama 3. Dinamica cererilor față de economie

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au crescut pe parcursul perioadei de referință cu 12.9 mil. USD.

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost influențată de scăderea următoarelor componente: soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat - cu 211.0 mil. lei (1.7 la sută) şi cel al cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public - cu 12.9 mil. lei (1.2 la sută).

Totodată, soldul cererilor față de mediul financiar nebancar și cel al cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) au crescut cu 16.3 mil. lei (2.3 la sută) și cu 156.8 mil. lei (2.0 la sută), respectiv.

În același timp, majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat - cu 40.3 mil. lei (0.3 la sută).

În același timp, soldul cererilor față de mediul financiar nebancar, față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, și cel al cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) au scăzut cu 20.4 mil. lei (2.4 la sută), 10.9 mil. lei (1.8 la sută) și cu 2.0 mil. lei (0.8 la sută), respectiv

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: