• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2021

Evoluția indicatorilor monetari în luna iunie 2021În luna iunie 2021, baza monetară1 s-a micșorat cu 487,8 milioane lei (0,9 la sută) față de luna precedentă și a constituit 55 813,6 milioane lei, fiind cu 21,5 la sută mai mare față de iunie 2020.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 283,7 milioane lei sau cu 0,9 la sută față de luna mai 2021 și a constituit 32 098,7 milioane lei, cu 29,5 la sută mai mult față de iunie 2020 (diagrama 1).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna iunie 2021 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei

Masa monetară M13 s-a majorat cu 336,2 milioane lei sau cu 0,6 la sută față de luna mai 2021, fiind cu 32,4 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a majorat cu 515,2 milioane lei sau cu 0,6 la sută față de luna mai 2021 și a constituit 80 536,3 milioane lei, cu 24,6 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a majorat cu 853,2 milioane lei (0,8 la sută), fiind cu 18,8 la sută superioară celei din luna iunie 2020.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 231,5 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 48 437,6 milioane lei, reprezentând o pondere de 59,9 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat cu 338,0 milioane lei, până la nivelul de 32 475,1 milioane lei, având o pondere de 40,1 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie7 a constituit 53 060,9 milioane lei și s-a majorat în luna de raportare cu 1 309,1 milioane lei (2,5 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 1 109,1 milioane lei (3,3 la sută) și a cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 200,0 milioane lei (1,1 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, s-au micșorat pe parcursul perioadei de referință cu 9,1 milioane USD (0,9 la sută).

Creșterea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 755,9 milioane lei (3,9 la sută), a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 342,6 milioane lei (2,6 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 64,6 milioane lei (8,8 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public s-a micșorat cu 54,0 milioane lei (8,9 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 185,8 milioane lei (1,1 la sută) și a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 23,4 milioane lei (2,9 la sută). Totodată, micșorarea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 6,8 milioane lei (13,1 la sută) și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 2,4 milioane lei (0,5 la sută) a diminuat indicatorul sus-menționat.

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: