• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.08.2020

Evoluția indicatorilor monetari în luna iulie 2020În luna iulie 2020, baza monetară1 s-a majorat cu 1 250,2 milioane lei (2,7 la sută) față de luna precedentă și a constituit 47 170,3 milioane lei, fiind cu 3,3 la sută mai mare față de iulie 2019.


Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna iulie 2020 comparativ cu luna precedentă


Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 635,9 milioane lei sau cu 2,6 la sută față de luna iunie 2020 și a constituit 25 418,8 milioane lei, cu 9,8 la sută mai mult față de iulie 2019 (diagrama 1).

Masa monetară M13 s-a majorat cu 1 750,6 milioane lei sau cu 3,9 la sută față de luna iunie 2020 și a constituit 46 500,2 milioane lei, cu 12,0 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a majorat cu 1 774,4 milioane lei sau cu 2,7 la sută față de luna iunie 2020 și a constituit 66 413,8 milioane lei, cu 8,7 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a majorat cu 1 608,8 milioane lei (1,7 la sută), fiind cu 10,4 la sută superioară celei din luna iulie 2019.


Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.


Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 1 138,5 milioane lei și a constituit 40 995,0 milioane lei, reprezentând o pondere de 57,5 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 165,5 milioane lei, până la nivelul de 30 335,4 milioane lei, având o pondere de 42,5 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie7 a constituit 45 494,8 milioane lei și a crescut în luna de raportare cu 543,1 milioane lei (1,2 la sută), ca urmare a majorării cererilor față de economie în moneda națională cu 551,4 milioane lei (1,9 la sută),   în timp ce cererile în valută (exprimate în MDL) au scăzut cu 8,2 milioane lei (0,1 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, au crescut pe parcursul perioadei de referință cu 25,7 milioane USD (2,7 la sută).

Majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 347,9  milioane lei (2,3 la sută), a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 185,9 milioane lei (1,6 la sută) și a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 26,9 milioane lei (5,1 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a scăzut cu 9,4 milioane lei (1,1 la sută).


Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent..


Diminuarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de diminuarea soldului cererilor față de sectorul financiar nebancar cu 12,8 milioane lei (1,5 la sută), a soldului cererilor față de societățile comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 3,8 milioane lei (3,8 la sută) și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 3,1 milioane lei milioane lei (0,02 la sută), în timp ce soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) a crescut cu 11,5 milioane lei (2,6 la sută).

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: