Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2017

Evoluţia indicatorilor monetari în luna decembrie 2016În luna decembrie 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 94.3 mil. lei (0.3 la sută) față de luna noiembrie 2016 și a constituit 33276.5 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete cu 1158.7 mil. lei (3.1 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 1064.4 mil. lei ( 31.7 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a crescut cu 1165.4 mil. lei, sau cu 2.6 la sută față de luna noiembrie 2016 și a constituit 46429.5 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 1031.4 mil. lei (0.4 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii decembrie 2016 a fost determinată de creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 563.7 mil. lei, precum și de sporirea soldului total al depozitelor cu 467.7 mil. lei (tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Noiembrie 2016

Decembrie 2016

Decembrie 2016

Decembrie 2016

mil. lei

mil. lei

noiembrie 2016

decembrie 2015

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16710.6

17274.3

3.4

11.4

2

Depozite la vedere în lei

10385.1

10816.9

4.2

34.3

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 includebanii în circulație și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

27095.7

28091.2

3.7

19.2

4

Depozite la termen în lei

18168.4

18338.3

0.9

16.8

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

45264.1

46429.5

2.6

18.3

7

Depozite în valută

24224.1

24090.1

-0.6

-2.6

8

MASA MONETARĂ (M3)

69488.2

70519.6

1.5

10.2

 

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 601.7 mil. lei și a constituit 29155.2 mil. lei, reprezentând o pondere de 54.8 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 134.0 mil. lei, până la nivelul de 24090.1 mil. lei, având o pondere de 45.2 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Noiembrie 2016

Decembrie 2016

Decembrie 2016

Decembrie 2016

mil. lei

mil. lei

noiembrie 2016

decembrie 2015

%

%

I

Soldul depozitelor (Total)

52777.6

53245.3

0.9

9.8

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

28553.5

29155.2

2.1

22.8

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

54.1

54.8

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

409.4

445.1

8.7

8.4

1.2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1013.6

936.2

-7.6

-8.4

1.3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

5970.13

6223.1

4.24

29.4

1.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

21160.35

21550.8

1.8

23.1

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculată în MDL ) :

24224.1

24090.1

-0.6

-2.6

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

45.9

45.2

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

964.2

921.9

-4.4

-8.5

2.2

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

446.9

461.1

3.2

26.7

2.3

Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

5431.9

5506.0

1.4

9.5

2.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

17381.1

17201.1

-1.0

-6.2

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 1587.9 mil. lei (2.7 la sută), în timp ce activele interne neteau scăzut cu 556.5 mil. lei (5.8 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna decembrie 2016 a scăzut cu 925.2 mil. lei (2.3 la sută) din contul micșorării cererilor fată de economie în moneda națională cu 226.8 mil. lei (1.0 la sută), precum şi a celor în valută (recalculată în lei) cu 698.4 mil. lei (3.8 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 21.3 mil. USD pe parcursul perioadei de referință.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Noiembrie 2016

Decembrie 2016

Decembrie 2016

Decembrie 2016

mil. lei

mil. lei

noiembrie 2016

decembrie 2015

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

40380.4

39455.2

-2.3

-7.6

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL):

21883.6

21656.8

-1.0

-10.6

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

54.2

54.9

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

736.4

735.3

-0.2

-3.2

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1071.6

1049.9

-2.0

8.7

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

12904.6

12612.5

-2.3

-18.6

1.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

7171.0

7259.1

1.2

3.7

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

3752.3

3815.0

1.7

12.8

 

Împrumuturi pentru imobil

2132.6

2156.2

1.1

-3.1

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculată în MDL):

18496.8

17798.4

-3.8

-3.8

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

45.8

45.1

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

897.7

873.7

-2.7

3.4

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

695.8

676.0

-2.8

-19.6

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

16576.2

15941.8

-3.8

-3.4

2.4

Alte sectoare rezidente (persoanele fizice etc.)

327.1

306.9

-6.2

-2.3

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

9.9

8.9

-10.8

-31.8

 

Împrumuturi pentru imobil

178.6

171.2

-4.2

8.9

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea următoarelor componente, şi anume: soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 21.7 mil. lei (2.0 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 292.1 mil. lei (2.3 la sută) şi faţă de sectorul financiar nebancar cu 1.1 mil. lei (0.2 la sută) ), respectiv. Totodată, soldul faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) a crescut cu 88.1 mil. lei (1.2 la sută).

În același timp, micșorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de scăderea tuturor componentelor sale, şi anume: soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 19.8 mil. lei (2.8 la sută), soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 634.4 mil. lei (3.8 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) - cu 24.0 mil. lei (2.7 la sută) şi cu 20.2 mil. lei (6.2 la sută), respectiv.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: