Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna iunie 2015În luna iunie 2015 baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a majorat cu 833.3 mil. lei (3.2 la sută) faţă de luna mai 2015  şi  a constituit  26569.1 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete cu 1525.3 mil. lei (6.1 la sută). Totodată,  activele interne nete  au scăzut  cu  692.0 mil. lei (85.5 la sută). Masa monetară M2 pe parcursul perioadei de referinţă a crescut cu 319.2 mil. lei, sau cu 0.8  la sută  faţă de luna  mai  şi  a  constituit  39970.0 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti. în  luna  iunie  2015   s-a majorat  cu  1078.8 mil. lei (1.7 la sută). Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia pe  parcursul  lunii  iunie 2015 a  fost  determinată  de creşterea agregatului monetar Banii în circulaţie M0 Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. -  cu  446.7 mil. lei   şi  a  soldului total al depozitelor cu  632.1 mil. lei  (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Mai.15

Iun.15

Iun.15

Iun.15

mil. lei

mil. lei

Mai.15

Iun.14

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

15676.8

16123.5

2.8

-8.4

2

     Depozite în lei la vedere

8603.2

8478.7

-1.4

-13.1

3

Masa monetară M1Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele ale rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti .

24280.0

24602.2

1.3

-10.1

4

     Depozite în lei la termen

15370.9

15367.9

0.0

-13.2

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

39650.9

39970.0

0.8

-11.3

7

     Depozite în valută străină

25153.9

25913.6

3.0

33.7

8

MASA MONETARĂ  (M3)

64804.8

65883.6

1.7

2.2

Soldul depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a majorat  cu 759.7 mil. lei şi a crescut până la nivelul   de  25913.6 mil. lei,  reprezentând  o  pondere  de  51.2  la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 127.5 mil. lei şi a constituit 23846.6 mil. lei (cu o pondere de 47.9  la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelor Structura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Mai.15

Iun.15

Iun.15

Iun.15

mil. lei

mil. lei

Mai.15

Iun.14

%

%

I

Soldul depozitelor (Total)

49128.0

49760.1

1.3

6.2

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

23974.1

23846.6

-0.5

-13.1

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

48.8

47.9

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

414.9

376.8

-9.2

-52.0

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public

1190.9

1259.0

5.7

-23.7

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5932.1

5654.4

-4.7

-1.1

1.4

Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16436.2

16556.4

0.7

-14.2

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

25153.9

25913.6

3.0

33.7

 

Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

51.2

52.1

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

1165.9

1317.2

13.0

191.5

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public

353.4

369.7

4.6

-17.0

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5279.6

5304.4

0.5

58.5

2.4

Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18354.9

18922.3

3.1

24.9

Majorarea  masei monetare M3  pe parcursul perioadei  de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 1660.1 mil. lei (3.7 la sută),  în timp ce activele interne nete s-au micşorat cu  581.3  mil. lei (3.0  la sută). Creditul  intern  pe sistemul  bancar  a  crescut  cu  762.7 mil. lei,  până la nivelul de 43716.9 mil. lei, datorită  majorării  soldului  creditelor în economie cu 999.2 mil. lei, în timp ce cel  ale cererilor  de plăţi nete faţă de Guvern a scăzut cu 236.6 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.   în  luna iunie  2015  a  crescut cu 2.3  la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 7.3 mil. lei (0.03 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL)  cu   992.0 mil. lei (5.7 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au crescut cu 20.4 mil. USD.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Mai.15

Iun.15

Iun.15

Iun.15

mil. lei

mil. lei

Mai.15

Iun.14

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

42611.7

43611.0

2.34

-4.69

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

25286.4

25293.7

0.0

-9.9

 

Ponderea în Cereri faţa de economie %

59.3

58.0

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

670.7

672.8

0.3

26.5

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public

842.3

863.0

2.5

19.0

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16404.7

16346.1

-0.4

-17.5

1.4

Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7368.6

7411.7

0.6

5.8

 

inclusiv :   Împrumuturi de consum

3481.8

3520.0

1.1

15.5

 

                 Împrumuturi pentru imobil

2284.7

2308.8

1.1

17.6

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

17325.3

18317.3

5.7

3.6

 

Ponderea în Cereri faţa de economie %

40.7

42.0

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

714.6

778.1

8.9

-6.7

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public

884.2

907.5

2.6

13.0

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

15409.6

16299.5

5.8

3.4

2.4

Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

317.0

332.1

4.8

19.0

 

inclusiv :   Împrumuturi de consum

17.5

16.5

-5.7

6.9

 

                 Împrumuturi pentru imobil

138.3

148.1

7.1

63.0

Evoluţia pozitiva a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public, cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 20.7 mil. lei (2.5 la sută),  2.1 mil. lei (0.3 la sută)  şi  cu 43.1 mil. lei (0.6 la sută), respectiv,  în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  privat a scăzut cu 58.6 mil. lei (0.4 la sută).  

În acelaşi timp, majorarea  soldului cererilor  faţă  de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de creşterea tuturor componentelor sale, şi anume: soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public  cu 23.3 mil. lei (2.6 la sută),  celui  al  sectorului  societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  privat  cu 889.9 mil. lei ( 5.8 la sută),  celui  al  cererilor  faţă  de  sectorul  financiar nebancar şi  faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 63.6 mil. lei (8.9 la sută)  şi  cu 15.1 mil. lei (4.8 la sută), respectiv.

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: