• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna septembrie 2014În luna septembrie 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a micşorat cu 805.4 mil. lei (3.0 la sută) faţă de luna august 2014 şi a constituit 25811.5 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de micşorarea activelor interne nete cu 1172.5 mil. lei (20.4 la sută). Totodată,  activele externe nete  s-au majorat  cu  367.1 mil. lei (1.1 la sută).
Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare
pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 269.5 mil. lei, sau cu 0.6  la sută  faţă de luna august  2014  şi  a  constituit  44727.1 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti. în luna septembrie 2014 a crescut cu 537.4 mil. lei (0.8 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia a fost determinată de creşterea soldului total al depozitelor - cu 999.0 mil. lei, în timp ce agregatul monetar Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. a scăzut cu 457.5 mil. lei pe parcursul lunii septembrie (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Aug.14

Sep.14

Sep.14

Sep.14

mil. lei

mil. lei

Aug.14

Sep-13

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

17988.8

17531.3

-2.5

8.5

2

     Depozite în lei la vedere

9385.0

9654.4

2.9

15.9

3

MASA MONETARĂ  (M1)

27373.9

27185.7

-0.7

11.0

4

     Depozite în lei la termen

17614.7

17537.3

-0.4

5.0

5

     Instrumente ale pieţei monetare

8.0

4.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

44996.6

44727.1

-0.6

8.6

7

     Depozite în valută străină

19679.2

20486.1

4.1

26.4

8

MASA MONETARĂ  (M3)

64675.8

65213.2

0.8

13.6

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 192.1 mil. lei şi a constituit 27191.8 mil. lei, reprezentând o pondere de 57.0 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a majorat cu 806.9 mil. lei şi a crescut până la nivelul de 20486.1 mil. lei (cu o pondere de 43.0 la sută) (tabelul nr.2). Totodată, soldul depozitelor în valută străină, exprimat în USD, a scăzut cu 3.1 mil.USD, ce evidenţiază faptul că, majorarea acestuia, exprimată în lei moldoveneşti, a fost cauzată de deprecierea monedei naţionale pe parcursul lunii septembrie 2014.

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Aug.14

Sep.14

Sep.14

Sep.14

mil. lei

mil. lei

Aug.14

Sep.13

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

46678.9

47677.9

2.1

15.6

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

26999.7

27191.8

0.7

8.6

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

57.8

57.0

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

725.5

748.5

3.2

-14.9

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1550.6

1623.3

4.7

51.9

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5632.5

5921.1

5.1

10.3

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

19091.1

18898.8

-1.0

6.7

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

19679.2

20486.1

4.1

26.4

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

42.2

43.0

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

474.3

488.7

3.0

2.5

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

391.4

406.5

3.9

-37.0

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

3413.0

3698.8

8.4

44.8

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

15400.6

15892.2

3.2

26.8

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 572.0 mil. lei (1.7 la sută). În acelaşi timp activele interne s-au micşorat cu 34.6 mil. lei (0.1 la sută). Creditul intern pe sistemul bancar a sporit cu 858.9 mil. lei, până la nivelul de 47538.0 mil. lei, datorită majorării soldului creditelor în economie cu 990.4 mil. lei, în timp ce cel ale cererilor de plăţi nete faţă de Guvern a scăzut cu 131.5 mil. lei.
Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.
în luna septembrie 2014 a crescut cu 2.1 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 173.4 mil. lei (0.6 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 817.0 mil. lei (4.5 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au crescut nesemnificativ - cu 2.2 mil.USD, ce evidenţiază faptul că, majorarea  acesteia, exprimate în lei moldoveneşti, a fost cauzată de deprecierea monedei naţionale pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Aug.14

Sep.14

Sep.14

Sep.14

mil. lei

mil. lei

Aug.14

Sep.13

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

46948.8

47939.2

2.1

21.0

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

28832.2

29005.6

0.6

26.9

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

61.4

60.5

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

545.5

542.6

-0.5

30.7

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

778.8

792.1

1.7

0.4

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

20265.4

20358.9

0.5

28.6

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

7242.5

7312.0

1.0

25.4

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3234.5

3300.7

2.0

27.0

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

2070.1

2126.8

2.7

33.0

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

18116.6

18933.6

4.5

12.9

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

38.6

39.5

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

783.1

788.4

0.7

15.3

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

759.0

765.1

0.8

-9.5

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16314.1

17115.8

4.9

14.9

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

260.5

264.2

1.5

-23.0

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

16.8

18.4

9.6

69.4

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

90.8

91.3

0.5

-1.1

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat cu 93.5 mil. lei (0.5 la sută), celui al cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public cu 13.3 mil. lei (1.7 la sută) şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) cu 69.5 mil. lei (1.0 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar a scăzut cu 2.9 mil. lei (0.5 la sută).

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: