• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2023

Evoluția indicatorilor monetari în luna septembrie 2023În luna septembrie 2023, baza monetară1 s-a majorat cu 161,9 milioane lei (+0,2 la sută) față de luna precedentă și a constituit 78 344,6 milioane lei, fiind cu 9,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a micșorat cu 79,7 milioane lei sau cu 0,2 la sută față de luna august 2023 și a constituit 35 966,4 milioane lei, fiind cu 15,8 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).


Diagrama 1. Evoluția masei monetare în luna septembrie 2023 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3


Masa monetară M14 s-a majorat cu 1 002,8 milioane lei sau cu 1,4 la sută față de luna august 2023 și a constituit 71 739,9 milioane lei, fiind cu 24,5 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25  s-a majorat cu 397,4 milioane lei sau cu 0,4 la sută față de luna august 2023 și a constituit 101 942,0 milioane lei, în creștere cu 25,0 la sută față de perioada similară a anului precedent.


Diagrama 2. Dinamica lunară a agregatelor monetare, milioane lei


Masa monetară M36 s-a majorat cu 1 279,7 milioane lei (+0,9 la sută) față de luna august 2023 și a constituit 139 215,4 milioane lei, fiind cu 20,4 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 477,1 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 65 975,6 milioane lei, reprezentând o pondere de 63,9 la sută din soldul total al depozitelor. Totodată, soldul depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat cu 882,3 milioane lei comparativ cu luna precedentă, până la nivelul de 37 273,4 milioane lei, având o pondere de 36,1 la sută (diagrama 3).


Diagrama 3. Volumul depozitelor în septembrie 20237, milioane lei


Soldul cererilor față de economie8 (diagrama 4) a constituit 65 031,0 milioane lei, majorându-se în luna septembrie 2023 comparativ cu luna august 2023 cu 206,4 milioane lei (+0,3 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 562,3 milioane lei (+1,3 la sută) și a micșorării cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 355,9 milioane lei (-1,7 la sută).

De menționat că soldul cererilor față de economie în valută, exprimate în USD9, a constituit în luna septembrie 1 136,7 milioane USD, micșorându-se cu 38,1 milioane USD (-3,2 la sută) comparativ cu luna august 2023.


Diagrama 4. Volumul cererilor față de economie (CFE) în septembrie 2023 , milioane lei10

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

5. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

6. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

7. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

8. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

9. Recalcularea s-a realizat cu utilizarea cursului oficial de schimb valutar al BNM la finele perioadei.

10. Cererile față de economia națională reprezintă cererile sistemului bancar al Republicii Moldova (inclusiv ale băncilor în proces de lichidare), în moneda națională și în valută, față de societățile comerciale nefinanciare cu capital majoritar public sau privat, față de alte sectoare rezidente. Acest indicator include: credite și împrumuturi (inclusiv datorii restante), dobânzi restante aferente creditelor; titluri de creanță și acțiuni; alte cereri.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: