• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.05.2017

Evoluţia indicatorilor monetari în luna aprilie 2017În luna aprilie 2017, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat, față de luna precedentă, cu 101.3 mil. lei (0.3 la sută) și a constituit 33706.2 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 279.6 mil. lei (6.3 la sută), în timp ce activele externe nete au scăzut cu 178.3 mil. lei (0.5 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referințăa crescut cu 638.1 mil. lei, sau cu 1.4 la sută față de luna martie 2017 și a constituit 47008.5 mil. lei..

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 906.2 mil. lei (1.3 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii aprilie 2017 a fost determinată de creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 490.6 mil. lei, precum și de sporirea soldului total al depozitelor cu 415.7 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Martie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

mil. lei

mil. lei

Martie 2017

Aprilie 2016

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16388.0

16878.5

3.0

8.5

2

Depozite la vedere în lei

11379.8

10969.1

-3.6

34.9

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 includebanii în circulație și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

27767.8

27847.6

0.3

17.6

4

Depozite la termen în lei

18602.6

19160.9

3.0

12.2

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

46370.4

47008.5

1.4

15.3

7

Depozite în valută

23827.5

24095.6

1.1

-0.2

8

MASA MONETARĂ (M3)

70197.9

71104.1

1.3

9.5

 

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 147.5 mil. lei și a constituit 30129.9 mil. lei, reprezentând o pondere de 55.6 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 268.2 mil. lei, până la nivelul de 24095.7 mil. lei, având o pondere de 44.4 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Martie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

mil. lei

mil. lei

Martie 2017

Aprilie 2016

%

%

I

Soldul depozitelor (total)

53809.9

54225.6

0.8

9.9

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

29982.4

30129.9

0.5

19.5

 

Ponderea în soldul depozitelor (total) %

55.7

55.6

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

541.3

484.6

-10.5

62.2

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1110.3

1136.9

2.4

13.7

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

7107.4

7377.9

3.8

58.5

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

21223.4

21130.5

-0.4

9.7

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculat în MDL) :

23827.5

24095.7

1.1

-0.2

 

Ponderea în soldul depozitelor (total) %

44.3

44.4

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

913.7

932.0

2.0

-11.4

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

473.5

475.4

0.4

41.9

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

5135.9

5198.6

1.2

9.1

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

17304.4

17489.7

1.1

-2.8

 

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 846.2 mil. lei (1.4 la sută), precum și a activelor interne nete cu 60.0 mil. lei (0.7 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna aprilie 2017 s-a redus cu 157.3 mil. lei (0.4 la sută) din contul micșorării cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 330.6 mil. lei (1.9 la sută), în timp ce volumul creditelor în moneda naţională s-a majorat cu 173.3 mil. lei (0.8 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut pe parcursul perioadei de referință cu 6.9 mil. USD.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Martie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

Aprilie 2017

mil. lei

mil. lei

Martie 2017

Aprilie 2016

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

38756.4

38599.1

-0.4

-8.6

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL):

21507.8

21681.1

0.8

-7.9

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

55.5

56.2

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

749.4

737.0

-1.7

-1.6

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

914.7

946.8

3.5

-19.0

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

12407.1

12490.3

0.7

-14.7

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

7436.6

7507.0

0.9

7.7

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

3905.2

3977.2

1.8

16.3

 

Împrumuturi pentru imobil

2200.4

2208.9

0.4

2.4

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculate în MDL):

17248.6

16918.0

-1.9

-9.6

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

44.5

43.8

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

824.8

811.6

-1.6

-7.2

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

627.8

633.1

0.8

-26.2

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

15464.5

15172.8

-1.9

-8.9

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

331.5

300.5

-9.3

-7.4

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

6.5

6.1

-6.0

-52.1

 

Împrumuturi pentru imobil

168.4

166.1

-1.4

-2.8

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de scăderea următoarelor componente: soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat - cu 291.7 mil. lei (1.9 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar și faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) - cu 13.2 mil. lei (1.6 la sută) și cu 31.0 mil. lei (9.3 la sută), respectiv. Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public a crescut cu 5.3 mil. lei (0.8 la sută).

În același timp, majorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost influențată de creșterea următoarelor componente: soldul cererilor față de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public - cu 32.1 mil. lei (3.5 la sută), soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat - cu 83.2 mil. lei (0.7 la sută) şi faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) - cu 70.4 mil. lei (0.9 la sută), respectiv. Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar a scăzut cu 12.4 mil. lei (1.7 la sută).

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: