Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna noiembrie 2014În luna noiembrie 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină s-a micşorat cu 82.7 mil. lei (0.3 la sută) faţă de luna octombrie 2014  şi a constituit 26109.1 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de micşorarea  activelor externe nete cu 3704.5 mil. lei (11.2 la sută). Totodată,  activele interne nete au crescut  cu  3621.8 mil. lei (52.2 la sută). Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 1154.9 mil. lei, sau cu 2.6  la sută  faţă de luna octombrie 2014  şi  a  constituit  43885.6 mil. lei.
În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti.  în luna noiembrie 2014 s-a micşorat cu 378.2 mil. lei (0.6 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, micşorarea acesteia a fost determinată de scăderea soldului agregatului monetar Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 148.5 mil. lei  şi  soldului total al depozitelor - cu 229.7 mil. lei  pe  parcursul lunii noiembrie (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

  INDICATORI Oct.14 Nov.14 Nov.14 Nov.14
mil. Lei mil. Lei Oct.14 Nov-13
% %
1      Bani în circulaţie (MO) 17600.5 17452.0 -0.8 3.0
2      Depozite în lei la vedere 10045.4 9161.4 -8.8 4.3
3 MASA MONETARĂ  (M1) 27645.8 26613.4 -3.7 3.5
4      Depozite în lei la termen 17390.7 17268.2 -0.7 -1.9
5      Instrumente ale pieţei monetare 4.0 4.0    
6 MASA MONETARĂ (M2) 45040.5 43885.6 -2.6 1.3
7      Depozite în valută străină 20842.3 21619.0 3.7 24.4
8 MASA MONETARĂ  (M3) 65882.8 65504.6 -0.6 7.9

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 1006.4 mil. lei şi a constituit 26429.6 mil. lei, reprezentând o pondere de 55.0 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a majorat cu 776.7 mil. lei şi a crescut până la nivelul de 21619.0 mil. lei (cu o pondere de 45.0 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupeaza pe sectoare institutionale in conformitate cu Instructiunea cu privire la modul de completare de catre bancile licentiate a Raportului privind statistica monetara (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

  INDICATORI Oct.14 Nov.14 Nov.14 Nov.14
mil. Lei mil. Lei Oct.14 Nov.13
% %
I Soldul depozitelor (Total)  48278.3 48048.6 -0.5 9.8
  Inclusiv:        
1.0 Soldul depozitelor (în MDL): 27436.0 26429.6 -3.7 0.2
         Ponderea în soldul depozitelor (Total) % 56.8 55.0    
1.1      Sectorul financiar nebancar 749.2 773.8 3.3 -11.8
1.2      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public     1992.8 1944.7 -2.4 71.7
1.3      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat 5935.1 5752.2 -3.1 -0.5
1.4     Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.) 18759.0 17958.9 -4.3 -3.4
2.0 Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) : 20842.3 21619.0 3.7 24.4
         Ponderea în soldul depozitelor (Total) % 43.2 45.0    
2.1      Sectorul financiar nebancar 496.3 762.2 53.6 57.8
2.2      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public     412.3 399.6 -3.1 -11.5
2.3      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat 3795.2 4026.8 6.1 19.3
2.4      Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.) 16138.4 16430.3 1.8 25.7

Micşorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de scăderea activelor interne nete ale sistemului bancar cu 7746.2 mil. lei (25.1 la sută),  în timp ce activele externe nete   s-au majorat  cu  7368.0  mil. lei (21.0  la sută).
Creditul intern pe sistemul bancar a scăzut cu 6965.2 mil. lei, până la nivelul de 41842.9 mil. lei, datorită micşorării soldului creditelor în economie cu 7365.3 mil. lei.  Totodată,  soldul  cererilor de plăţi nete faţă de Guvern a crescut cu 400.1 mil. lei

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernulu în luna noiembrie 2014 a scăzut cu 1.6 la sută din contul micşorării ambelor componentelor sale, şi anume: cererilor faţă de economie în moneda naţională  cu 3946.7 mil. lei (13.6 la sută),  precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 3418.6 mil. lei (17.4 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au scăzut  cu 247.4  mil.USD.

Tabelul nr.3. Structura cererii fata de economie
  INDICATORI Oct.14 Nov.14 Nov.14 Nov.14
mil. Lei mil. Lei Oct.14 Nov.13
% %
I CERERI FAŢA DE ECONOMIE 48720.1 41354.8 -15.1 0.3
  Inclusiv:        
1 CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) : 29075.7 25129.0 -13.6 3.9
         Ponderea în Cereri faţa de economie % 59.7 60.8    
1.1      Sectorul financiar nebancar 538.2 518.9 -3.6 1.8
1.2      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public     811.2 897.6 10.7 16.1
1.3      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat 20465.9 16477.8 -19.5 -3.0
1.4       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.) 7260.4 7234.7 -0.4 22.1
           inclusiv :   Împrumuturi de consum 3327.6 3321.3 -0.2 22.8
                              Împrumuturi pentru imobil  2179.1 2211.3 1.5 31.5
2 CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) : 19644.4 16225.8 -17.4 -4.8
         Ponderea în Cereri faţa de economie % 40.3 39.2    
2.1      Sectorul financiar nebancar 786.5 771.5 -1.9 11.0
2.2      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public     761.4 748.1 -1.8 -12.0
2.3      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat 17819.1 14450.9 -18.9 -4.7
2.4      Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.) 277.4 255.3 -8.0 -24.6
           inclusiv :   Împrumuturi de consum 19.9 20.4 2.5 60.5
                          Împrumuturi pentru imobil  91.3 91.1 -0.1 -2.5

Evoluţia negativă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 3988.1 mil. lei (19.5 la sută),  celui al cererilor faţă de sectorul financiar nebancar  şi  faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu  19.3 mil. lei (3.6 la sută)  şi  cu 25.7 mil. lei (0.4 la sută), respectiv. Totodată, cererile faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public au crescut cu 86.4 mil. lei (10.7 la sută).

În acelaşi timp, micşorarea  soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de scăderea tuturor componentelor sale, şi anume: soldului cererilor faţă sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public  cu 13.3 mil. lei (1.8 la sută),  celui al sectorului financiar nebancar  cu 15.0 mil. lei ( 1.9 la sută),  soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 3368.2 mil. lei ( 18.9 la sută) şi celui  al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 22.1 mil. lei ( 8.0 la sută),  respectiv.

Statistica

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: