Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.11.2016

Evoluţia indicatorilor monetari în luna octombrie 2016În luna octombriee 2016, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 179.4 mil. lei (0.5 la sută) față de luna septembrie 2016 și a constituit 33222.5 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete  cu 560.8 mil. lei (17.9 la sută), în timp ce activele externe nete  au scăzut cu 381.4 mil. lei ( 1.1 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.pe parcursul perioadei de referință a crescut cu 55.3 mil. lei, sau cu 0.1 la sută față de luna septembrie 2016 și a constituit 45444.0 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 211.0 mil. lei (0.3 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii octombrie 2016 a fost determinată de creșterea soldului total al depozitelor cu  263.5 mil. lei,  în  timp  ce agregatul monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. agregatul monetar Bani în circulație (M0) a scăzut cu 52.5 mil. lei (tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Septembrie 2016

Octombrie 2016

Octombrie 2016

Octombrie 2016

mil. lei

mil. lei

septembrie 2016

octombrie  2015

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16896.7

16844.2

-0.3

4.0

2

Depozite  la vedere în lei

10293.9

10458.8

1.6

44.8

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 include banii în circulație  și depozitele  rezidenților la vedere în lei moldovenești.

27190.6

27303.0

0.4

16.6

4

Depozite  la termen în lei

18198.1

18141.0

-0.3

19.1

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

45388.7

45444.0

0.1

17.6

7

Depozite în valută

24186.6

24342.3

0.6

-5.8

8

MASA MONETARĂ (M3)

69575.3

69786.3

0.3

8.2

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 107.8 mil. lei și a constituit 28599.8 mil. lei, reprezentând o pondere de 54.0 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 155.7 mil. lei, până la nivelul de 24342.3 mil. lei, având o pondere de 46.0 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Septembrie 2016

Octombrie 2016

Octombrie 2016

Octombrie 2016

mil. lei

mil. lei

septembrie 2016

octombrie  2015

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

52678.6

52942.1

0.5

9.6

 

Inclusiv:

       

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

28492.0

28599.8

0.4

27.3

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

54.1

54.0

   

1.1

     Sectorul financiar nebancar

369.1

381.1

3.3

1.2

1.2

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1039.5

1070.9

3.0

6.7

1.3

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

6222.9

6193.1

-0.5

40.3

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

20860.5

20954.7

0.5

25.7

2.0

Soldul depozitelor în valuta (recalculată în MDL ) :

24186.6

24342.3

0.6

-5.8

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

45.9

46.0

   

2.1

     Sectorul financiar nebancar

991.7

1002.7

1.1

-15.3

2.2

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

663.3

495.0

-25.4

-2.1

2.3

     Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5022.1

5391.4

7.4

-0.1

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

17509.5

17453.2

        -0.3

-6.9

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 191.9 mil. lei (0.3 la sută), precum și de creșterea  activelor  interne nete cu 19.1 mil. lei (0.2 la sută).

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna octombrie 2016 a scăzut cu 465.7 mil. lei (1.1 la sută) din contul micșorării cererilor fată de economie în moneda națională cu 368.8 mil. lei (1.6 la sută), precum şi a celor în valută (recalculată în lei) cu 96.9 mil. lei (0.5 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 18.4 mil. USD pe parcursul perioadei de referință.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Septembrie 2016

Octombrie 2016

Octombrie 2016

Octombrie 2016

mil. lei

mil. lei

septembrie 2016

octombrie  2015

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

41110.1

40644.4

-1.1

-8.4

 

Inclusiv:

       

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

22439.9

22071.1

-1.6

-11.6

 

       Ponderea în cereri față de economie %

54.6

54.3

   

1.1

 Sectorul financiar nebancar

746.5

729.3

-2.3

10.6

1.2

 Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

1117.4

1117.4

-0.001

24.0

1.3

 Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

13415.0

13121.4

-2.2

-18.8

1.4

Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7161.0

7103.0

-0.8

-1.8

 

inclusiv :   Împrumuturi de consum

3749.2

3749.8

0.02

6.2

 

Împrumuturi pentru imobil 

2119.3

2121.7

0.1

-6.2

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ  (recalculată în MDL ) :

18670.2

18573.3

-0.5

-4.3

 

       Ponderea în cereri față de economie %

45.4

45.7

   

2.1

 Sectorul financiar nebancar

1011.9

964.7

-4.7

10.1

2.2

 Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

741.5

705.0

-4.9

-22.4

2.3

 Sectorul societăților comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16581.9

16569.6

-0.1

-4.2

2.4

Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

334.9

334.0

-0.3

-1.2

 

inclusiv :   Împrumuturi de consum

11.5

10.7

-7.3

-25.4

 

Împrumuturi pentru imobil 

177.5

179.1

0.9

12.8

 

Evoluția negativă a soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea următoarelor  componente, şi  anume:  soldul cererilor  față  de sectorul  societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  privat  cu 293.6 mil. lei (2.2 la sută),  soldul  cererilor  faţă  de  sectorul  financiar nebancar şi  faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 17.2 mil. lei (2.3 la sută)  şi  cu 58.0 mil. lei (0.8 la sută),  respectiv. Totodată  soldul  cererilor  faţă de sectorul  societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  public  a rămas practic la același nivel. 

În același timp, micșorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de scăderea tuturor  componentelor  sale, şi  anume:  soldul  cererilor  faţă de sectorul societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  public  cu 36.5 mil. lei (4.9 la sută),  soldul cererilor  față  de sectorul  societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  privat  cu 12.3 mil. lei (0.1 la sută),  soldul  cererilor  faţă  de  sectorul  financiar nebancar şi  faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 47.2 mil. lei (4.7 la sută)  şi  cu 0.9 mil. lei (0.3 la sută),  respectiv.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: