Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.08.2017

Evoluţia indicatorilor monetari în luna iulie 2017În luna iulie 2017, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a majorat cu 41.9 mil. lei (0.1 la sută) față de luna precedentă și a constituit 35933.9 mil. lei. Creșterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete cu 1553.4 mil. lei (4.2 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 1511.5 mil. lei (de 2.1 ori).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.a crescut cu 1067.6 mil. lei, sau cu 2.2 la sută față de luna iunie 2017 și a constituit 48961.4 mil. lei.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat în luna de referință cu 1972.2 mil. lei (2.8 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii iulie 2017 a fost determinată de creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 622.7 mil. lei, precum și de sporirea soldului total al depozitelor cu 1349.5 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Iunie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017/
Iunie 2017

Iulie 2017/
Iulie 2016

mil. lei

mil. lei

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

16944.7

17567.4

3.7

8.9

2

Depozite la vedere în lei

11654.1

12397.2

6.4

31.8

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 includebanii în circulație și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților

28598.8

29964.5

4.8

17.3

4

Depozite la termen în lei

19295.1

18996.9

-1.5

6.2

5

Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

47893.8

48961.4

2.2

12.7

7

Depozite în valută

23504.8

24409.4

3.8

3.0

8

MASA MONETARĂ (M3)

71398.7

73370.8

2.8

9.3

 

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 444.9 mil. lei și a constituit 31394.0 mil. lei, reprezentând o pondere de 56.3 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 904.6 mil. lei, până la nivelul de 24409.4 mil. lei, având o pondere de 43.7 la sută (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Iunie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017/
Iunie 2017

Iulie 2017/
Iulie 2016

mil. lei

mil. lei

%

%

I

Soldul depozitelor (total)

54453.9

55803.4

2.5

9.4

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

30949.1

31394.0

1.4

15.0

 

Ponderea în soldul depozitelor (total) %

56.8

56.3

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

464.7

481.9

3.7

34.3

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1120.4

1160.8

3.6

17.0

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

8258.7

8525.1

3.2

54.0

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

21105.3

21226.3

0.6

4.0

2.0

Soldul depozitelor în valută (recalculat în MDL) :

23504.8

24409.4

3.8

3.0

 

Ponderea în soldul depozitelor (total) %

43.2

43.7

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

892.7

935.9

4.8

-6.8

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

394.9

456.9

15.7

1.8

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

5019.3

5458.3

8.7

16.6

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

17198.0

17558.3

2.1

-0.1

 

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referință a fost determinată de creșterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 2541.1 mil. lei (4.1 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 569.0 mil. lei (6.2 la sută)

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna iulie 2017 s-a majorat cu 25.8 mil. lei (0.1 la sută) din contul creșterii cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 126.4 mil. lei (0.8 la sută), în timp ce cererile în moneda naţională au scăzut cu 100.6 mil. lei (0.5 la sută) (tabelul nr.3).

De menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au crescut pe parcursul perioadei de referință cu 9.9 mil. USD.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Iunie 2017

Iulie 2017

Iulie 2017/
Iunie 2017

Iulie 2017/
Iulie 2016

mil. lei

mil. lei

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

38599.4

38625.2

0.1

-7.7

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL):

22062.7

21962.1

-0.5

-4.8

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

57.2

56.9

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

727.2

709.7

-2.4

-3.4

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

1011.3

1060.6

4.9

-3.8

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

12480.3

12221.5

-2.1

-13.6

1.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

7843.9

7970.3

1.6

12.2

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

4289.9

4395.1

2.5

20.9

 

Împrumuturi pentru imobil

2259.4

2279.1

0.9

6.8

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculate în MDL):

16536.6

16663.1

0.8

-11.1

 

Ponderea în cereri faţă de economie %

42.8

43.1

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

840.0

849.7

1.2

-16.6

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public

607.5

589.8

-2.9

-23.2

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat

14801.3

14974.5

1.2

-9.9

2.4

Alte sectoare rezidente (persoane fizice etc.)

287.8

249.0

-13.5

-28.6

 

inclusiv: Împrumuturi de consum

5.1

5.0

-0.3

-56.9

 

Împrumuturi pentru imobil

164.3

125.8

-23.4

-27.4

 

Evoluția pozitivă a soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost influențată de creșterea următoarelor componente: soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat - cu 173.3 mil. lei (1.2 la sută) şi cel al cererilor faţă de sectorul financiar nebancar - cu 9.7 mil. lei (1.2 la sută), respectiv. Totodată, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public și cel al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) au scăzut cu 17.7 mil. lei (2.9 la sută) și cu 38.8 mil. lei (13.5 la sută), respectiv.

În același timp, micșorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea următoarelor componente: soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat - cu 258.8 mil. lei (2.1 la sută) și faţă de sectorul financiar nebancar - cu 17.5 mil. lei (2.4 la sută), respectiv. Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capital majoritar public și cel al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) au crescut cu 49.3 mil. lei (4.9 la sută) și cu 126.4 mil. lei (1.6 la sută), respectiv.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: