• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.06.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna mai 2014În luna mai 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străi s-a micşorat cu 327.5 mil. lei (1.3 la sută) faţă de luna aprilie 2014 şi a constituit 25551.3 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de micşorarea activelor interne nete cu 1053.2 mil. lei (19.1 la sută). Totodată,  activele externe nete  s-au majorat  cu  725.7 mil. lei (2.3 la sută).
Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.
pe parcursul perioadei de referinţă a sporit cu 524.4 mil. lei, sau cu 1.2  la sută  faţă de luna aprilie  2014   şi  a  constituit  44776.8 mil. lei.
În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti. în luna mai 2014 s-a majorat cu 835.5 mil. lei (1.3 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia a fost determinată  de creşterea  soldului agregatului monetar banii în circulație (M0)Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei - cu 273.6 mil. lei, în faţă de luna precedentă şi a soldului total al depozitelor – cu 561.9 mil. lei (tabelul nr. 1).
Pe  parcursul perioadei analizate factori principali care au stat la baza majorării agregatului monetar (M0) au fost eliberări nete pentru cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice cu 261.4 mil. lei.

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Apr.14

May.14

May.14

May.14

mil. Lei

mil. Lei

Apr.14

May.13

%

%

1

Bani în circulaţie (MO)

17027.48

17301.06

1.6

27.9

2

Depozite în lei la vedere

9371.27

9641.04

2.9

23.9

3

MASA MONETARĂ  (M1)

26398.75

26942.10

2.1

26.5

4

Depozite în lei la termen

17853.69

17834.68

-0.1

15.9

5

Instrumente pieţei monetare

0.00

0.00

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

44252.43

44776.78

1.2

22.0

7

Depozite în valută străină

18228.93

18540.12

1.7

24.6

8

MASA MONETARĂ  (M3)

62481.37

63316.90

1.3

22.8

Soldul depozitelor în moneda naţională a constituit 27475.7 mil. lei, reprezentând o pondere de  59.7 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) a crescut până la nivelul de 18540.1 mil. lei (cu o pondere de 40.3 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Apr.14

May.14

May.14

May.14

mil. Lei

mil. Lei

Apr.14

May.13

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

45453.89

46015.84

1.2

20.9

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

27224.95

27475.72

0.9

18.6

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

59.90

59.71

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

716.56

733.44

2.4

-7.7

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1503.60

1638.55

9.0

63.3

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5850.36

5864.77

0.3

12.1

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

19154.44

19238.96

0.4

19.2

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

18228.93

18540.12

1.7

24.6

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

40.10

40.29

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

472.18

470.42

-0.4

-23.7

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

467.33

453.37

-3.0

-12.3

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

2880.72

2881.12

0.01

27.3

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

14408.70

14735.21

2.3

28.3

Majorarea masei monetare M3  pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 917.0 mil. lei (2.8 la sută).În acelaşi timp activele interne nete  s-au micşorat cu 81.4 mil. lei (0.3 la sută).
Creditul intern pe sistemul bancar a sporit cu 575.8 mil. lei, până la nivelul de 45524.5 mil. lei, datorită majorării soldului creditelor în economie cu 669.3 mil. lei. Totodată, soldul cererilor de plăţi nete faţă de Guvern s-a diminuat cu 93.4 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna mai 2014 a crescut cu 1.5 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională  cu 258.2 mil. lei (1.0 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 411.1 mil. lei (2.4 la sută (tabelul nr.3)).

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Apr.14

May.14

May.14

May.14

mil. Lei

mil. Lei

Apr.14

May.13

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

43995.73

44665.00

1.5

19.7

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

26826.78

27084.97

1.0

28.4

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

60.98

60.64

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

502.46

503.95

0.3

33.3

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

747.48

740.51

-0.9

-6.5

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

18896.86

19024.19

0.7

26.0

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

6679.97

6816.32

2.0

41.3

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

2896.13

2954.87

2.0

22.9

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

1868.62

1909.91

2.2

32.0

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

17168.95

17580.03

2.4

8.4

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

39.02

39.36

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

814.17

819.48

0.7

40.9

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

832.78

813.39

-2.3

-0.5

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

15213.89

15650.70

2.9

7.0

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

308.11

296.46

-3.8

52.5

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

14.06

14.80

5.3

107.4

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

93.89

91.81

-2.2

4.6

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 127.3 mil. lei (0.7 la sută), celui al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 136.3 mil. lei (2.0 la sută)  şi  faţă de sectorul financiar nebancar cu 1.5 mil. lei (0.3 la sută). Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public a scăzut cu  7.0 mil. lei (0.9 la sută).
În acelaşi timp, creșterea soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de majorarea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 436.8 mil. lei (2.9 la sută) şi faţă de sectorul financiar nebancar cu 5.3 mil. lei (0.6 la sută). Totodată, micşorarea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public (cu 19.4 mil. lei sau 2.3 la sută) şi celui al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente, inclusiv persoanele  fizice (cu 11.6 mil. lei sau 3.8 la sută) a influenţat în mod negativ asupra soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL).

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: