Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2021

Evoluția indicatorilor monetari în luna aprilie 2021În luna aprilie 2021, baza monetară1 s-a majorat cu 1 106,4 milioane lei (2,0 la sută) față de luna precedentă și a constituit 56 082,4 milioane lei, fiind cu 22,7 la sută mai mare față de aprilie 2020.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 1 264,2 milioane lei sau cu 4,2 la sută față de luna martie 2021 și a constituit 31 690,3 milioane lei, cu 31,5 la sută mai mult față de aprilie 2020 (diagrama 1).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna aprilie 2021 comparativ cu luna precedentă, mld. lei

Masa monetară M13 s-a majorat cu 1 969,6 milioane lei sau cu 3,5 la sută față de luna martie 2021, fiind cu 34,1 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a majorat cu 2 125,7 milioane lei sau cu 2,8 la sută față de luna martie 2021 și a constituit 78 653,7 milioane lei, cu 25,0 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a majorat cu 2 847,5 milioane lei (2,7 la sută), fiind cu 19,2 la sută superioară celei din luna aprilie 2020.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 861,4 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 46 963,4 milioane lei, reprezentând o pondere de 59,7 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat  cu 721,9 milioane lei, până la nivelul de 31 738,5 milioane lei, având o pondere de 40,3 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie7 a constituit 51 042,7 milioane lei și s-a majorat în luna de raportare cu 1335,5 milioane lei (2,7 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 995,2 milioane lei (3,1 la sută) și a cererilor în valută (exprimate în MDL) cu 340,3 milioane lei (2,0 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, s-au majorat pe parcursul perioadei de referință cu 30,5 milioane USD (3,2 la sută).

Creșterea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 720,3 milioane lei (4,0 la sută), a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 259,8 milioane lei (2,0 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 31,9 milioane lei (5,3 la sută), în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public s-a micșorat cu 16,8 milioane lei (2,5 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 315,3 milioane lei (2,0 la sută), a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 18,8 milioane lei (3,7 la sută) și a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 8,7 milioane lei (1,3 la sută).Totodată, micșorarea  soldului cererilor față de societățile comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 2,5 milioane lei (4,3 la sută) a inluențat negativ  indicatorul sus-menționat.

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: