Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2024

Evoluția indicatorilor monetari în luna februarie 2024În luna februarie 2024, baza monetară1 s-a majorat cu 1 314,9 milioane lei (1,6 la sută) față de luna ianuarie 2024 și a constituit 82 968,1 milioane lei, fiind cu 13,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a majorat cu 326,4 milioane lei sau cu 0,9 la sută față de luna ianuarie 2024 și a constituit 38 154,2 milioane lei, fiind cu 15,2 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).


Diagrama 1. Evoluția masei monetare în luna februarie 2024 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3

Masa monetară M14 s-a majorat cu 3 560,5 milioane lei sau cu 4,5 la sută față de luna ianuarie 2024 și a constituit 83 264,6 milioane lei, fiind cu 28,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25 s-a majorat cu 2 813,4 milioane lei sau cu 2,6 la sută față de luna ianuarie 2024 și a constituit 112 413,7 milioane lei, în creștere cu 19,5 la sută față de perioada similară a anului precedent.


Diagrama 2. Dinamica lunară a agregatelor monetare, milioane lei

Masa monetară M36 s-a majorat cu 3 373,4 milioane lei (2,3 la sută) față de luna ianuarie 2024 și a constituit 152 217,8 milioane lei, fiind cu 18,8 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a majorat cu 2 486,9 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 74 259,5 milioane lei, reprezentând o pondere de 65,1 la sută din soldul total al depozitelor. Totodată, soldul depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a majorat cu 560,1 milioane lei comparativ cu luna precedentă, până la nivelul de 39 804,1 milioane lei, având o pondere de 34,9 la sută (diagrama 3).


Diagrama 3. Volumul depozitelor în februarie 20247, milioane lei

Soldul cererilor față de economie8 (diagrama 4) a constituit 66 077,8 milioane lei, majorându-se în luna februarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2024 cu 1 274,4 milioane lei (2,0 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 1 316,4 milioane lei (2,9 la sută) și a scăderii cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 42,0 milioane lei (-0,2 la sută).

De menționat că soldul cererilor față de economie în valută, exprimate în USD9, a constituit în luna februarie 1 068,5 milioane USD, micșorându-se cu 7,7 milioane USD (-0,7 la sută) comparativ cu luna ianuarie 2024.


Diagrama 4. Volumul cererilor față de economie (CFE) în februarie 202410, milioane lei

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulație de către Banca Națională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menținute în conturile corespondente la Banca Națională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizații la Banca Națională a Moldovei.

2. Banii în circulație M0 reprezintă banii în numerar puși în circulație de către Banca Națională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor și în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

5. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

6. Masa monetară M3 include masa monetară M2 și depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

7. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populației (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

8. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

9. Recalcularea s-a realizat cu utilizarea cursului oficial de schimb valutar al BNM la finele perioadei.

10. Cererile față de economia națională reprezintă cererile sistemului bancar al Republicii Moldova (inclusiv ale băncilor în proces de lichidare), în moneda națională și în valută, față de societățile comerciale nefinanciare cu capital majoritar public sau privat, față de alte sectoare rezidente. Acest indicator include: credite și împrumuturi (inclusiv datorii restante), dobânzi restante aferente creditelor; titluri de creanță și acțiuni; alte cereri.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: