• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2022

Evoluția indicatorilor monetari în luna martie 2022În luna martie 2022, baza monetară1  s-a majorat cu 1 887,9 milioane lei (3,3 la sută) față de luna precedentă și a constituit 58 631,1 milioane lei, fiind cu 6,6 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a micșorat cu 1 194,8 milioane lei sau cu 3,8 la sută față de luna februarie 2022 și a constituit 30 266,6 milioane lei, fiind cu 0,5 la sută mai mică față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).


Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna martie 2022 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3

Masa monetară M14 s-a micșorat cu 2 102,3 milioane lei sau cu 3,6 la sută față de luna februarie 2022 și a constituit 56 144,3 milioane lei, fiind cu 0,8 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25 s-a micșorat cu 3 284,3 milioane lei sau cu 4,1 la sută față de luna februarie 2022 și a constituit 76 609,6 milioane lei, cu 0,1 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M36 s-a micșorat cu 5 372,6 milioane lei (4,6 la sută) față de luna februarie 2022 și a constituit 111 999,1 milioane lei, fiind cu 4,1 la sută superioară celei din luna martie 2021.


Diagrama 2.
Dinamica depozitelor7, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.


Soldul depozitelor în moneda națională s-a micșorat cu 2 089,6 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 46 343,0 milioane lei, reprezentând o pondere de 56,7 la sută din soldul total al depozitelor. În același timp, soldul depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a micșorat cu 2 088,3 milioane lei, până la nivelul de 35 389,4 milioane lei, având o pondere de 43,3 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie8 a constituit 60 684,6 milioane lei și s-a majorat în luna de raportare cu 1 244,7 milioane lei (2,1 la sută), ca urmare a creșterii cererilor față de economie în moneda națională cu 1 193,8 milioane lei (2,9 la sută) și a cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 50,9 milioane lei (0,3 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, s-au micșorat pe parcursul perioadei de referință cu 4,9 milioane USD (0,5 la sută).

Creșterea soldului cererilor față de economie în moneda națională3 a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 486,9 milioane lei (3,2 la sută), a cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 453,4 milioane lei (1,9 la sută) și a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 264,8 milioane lei (27,6 la sută). Totodată, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public s-a micșorat cu 11,4 milioane lei (2,2 la sută).


Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.


Creșterea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL)3 a fost determinată de majorarea soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 85,9 milioane lei (8,9 la sută) și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 5,1 milioane lei (1,0 la sută). Totodată, soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat s-a micșorat cu 38,9 milioane lei (0,2 la sută), iar soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 1,3 milioane lei (5,8 la sută)..

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

5. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

6. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

7. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

8. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: