• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2022

Balanța de plăți în trimestrul III 2022 (date provizorii)          Balanța de plăți în trimestrul III 2022 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 4, 2022 (vezi Capitolul I)

Anexe (vezi anexele 1-6)

Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2022, deficitul contului curent al balanței de plăți al Republicii Moldova a crescut cu 36,8 la sută comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului precedent și a constituit 618,20 mil. USD. Raportul dintre deficitul contului curent și PIB a constituit -15,5 la sută, fiind cu 4,0 p.p. mai mare față de cel consemnat în trimestrul III 2021. Această dinamică a fost determinată de sporirea deficitului comerțului exterior cu bunuri, precum și de scăderea soldului pozitiv al balanței veniturilor primare. În același timp, balanța comerțului exterior servicii și cea a veniturilor secundare s-au îmbunătățit.

Deficitul comerțului exterior cu bunuri conform balanței de plăți a crescut cu 33,3 la sută comparativ cu trimestrul III 2021 și a constituit 1 427,06 mil. USD. Astfel, exporturile de bunuri s-au majorat cu 29,2 la sută și au însumat 834,54 mil. USD, iar importurile au crescut cu 31,8 la sută și au constituit 2 261,60 mil. USD.

 

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6), agregate principale (mil. USD)

 

2021

I*

2021

II*

2021

III*

2021

IV*

2022

I*

2022

II

2022

III

2022 III / 2021 III
(%)

CONTUL CURENT

-342,35

-503,69

-451,92

-401,39

-544,63

-454,74

-618,20

136,8

  Bunuri

-903,98

-1 113,88

-1 070,32

-1 102,03

-975,74

-1 113,46

-1 427,06

133,3

  Servicii

102,96

117,50

141,74

110,08

168,49

234,28

228,96

161,5

  Venituri primare

100,26

30,16

53,61

82,24

-1,67

1,62

40,11

74,8

  Venituri secundare

358,41

462,53

423,05

508,32

264,29

422,82

539,79

127,6

CONTUL DE CAPITAL

-8,36

-12,84

-20,45

-9,37

-7,26

-1,69

11,17

-

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-350,71

-516,53

-472,37

-410,76

-551,89

-456,43

-607,03

128,5

CONTUL FINANCIAR

-420,92

-561,97

-401,87

-330,81

-604,05

-460,63

-526,46

131,0

   Investiții directe, net

-49,96

-110,02

-96,42

-125,56

-186,36

-107,63

-161,11

167,1

   Investiții de portofoliu, net

-0,24

1,96

0,02

-6,67

0,62

0,88

-0,96

-

   Derivate financiare, net

-0,17

-0,47

-0,47

-0,36

0,08

-0,54

0,06

-

   Alte investiții, net

-335,96

-504,44

-521,62

-170,95

26,57

-600,79

-1 084,82

208,0

   Active de rezervă

-34,59

51,00

216,62

-27,27

-444,96

247,45

720,37

332,6

Erori și omisiuni nete

-70,21

-45,44

70,50

79,95

-52,16

-4,20

80.57

114,3

 

% PIB

p.p.

% PIB

CONTUL CURENT

-12,5

-15,8

-11,5

-10,6

-17,5

-13,3

-15,5

-4,0

  Bunuri

-32,9

-34,8

-27,2

-29,1

-31,4

-32,6

-35,7

-8,5

  Servicii

3,7

3,7

3,6

2,9

5,4

6,9

5,7

2,1

  Venituri primare

3,6

0,9

1,4

2,2

-0,1

0,0

1,0

-0,4

  Venituri secundare

13,0

14,5

10,7

13,4

8,5

12,4

13,5

2,8

CONTUL DE CAPITAL

-0,3

-0,4

-0,5

-0,2

-0,2

0,0

0,3

0,8

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-12,8

-16,2

-12,0

-10,8

-17,7

-13,4

-15,2

-3,2

CONTUL FINANCIAR

-15,3

-17,6

-10,2

-8,7

-19,4

-13,5

-13,2

-3,0

   Investiţii directe, net

-1,8

-3,4

-2,4

-3,3

-6,0

-3,1

-4,0

-1,6

   Investiţii de portofoliu și derivate
   financiare, net

0,0

0,0

0,0

-0,2

0,0

0,0

0,0

-

   Alte investiţii, net

-12,2

-15,8

-13,3

-4,5

0,9

-17,6

-27,2

-13,9

   Modificarea activelor de rezervă

-1,3

1,6

5,5

-0,7

-14,3

7,2

18,0

12,5

Notă: p. p. – puncte procentuale
* date revizuite

 

Contul de capital a consemnat, în trimestrul III 2022, încasări în valoare de 11,17 mil. USD, comparativ cu perioada similară a anului precedent când acesta a înregistrat plăți de 20,45 mil. USD. Soldul contului de capital a fost determinat de creșterea de 4,7 ori asistenței din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale, iar intrările de capital în sectorul privat au sporit cu 19,8 la sută.

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă a constituit 607,03 mil. USD, ceea ce reprezintă 15,2 la sută în raport cu PIB.

În trimestrul III 2022, contul financiar a înregistrat o consolidare substanțială a activelor de rezervă. Concomitent, intrările nete de capital sub formă de numerar și depozite și împrumuturi au reprezentat principalele surse de finanțare a deficitului contului curent în trimestrul III 2022. La finanțarea deficitului de cont curent au contribuit de asemenea și investițiile directe, sub formă de datorii față de nerezidenți, în valoare netă de 78,46 mil. USD.

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).