• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2020

Balanța de plăți în anul 2019 (date provizorii)Balanța de plăți în anul 2019 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, în anul 2019, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 1 159,30 mil. USD (din care 213,45 mil. USD – în trimestrul IV 2019), care s-a redus cu 4,3 la sută comparativ cu cel consemnat în anul 2018. Raportat la PIB, contul curent a constituit -9,7 la sută (față de -10,6 la sută în 2018). Sursa deficitului contului curent a fost comerțul exterior cu bunuri, celelalte componente înregistrând solduri excedentare.

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ), agregate principale (mil. USD)

 

2017

IV

2018

I

2018

II

2018

III

2018

IV

2019

I*

2019

II*

2019

III*

2019

IV

2019 IV / 2018 IV (%)

CONTUL CURENT

-46,96

-212,41

-284,16

-338,72

-376,08

-238,83

-322,57

-384,45

-213,45

56,8

  Bunuri

-676,17

-681,84

-825,57

-875,68

-910,91

-701,70

-882,01

-866,05

-863,01

94,7

  Servicii

102,81

70,24

83,32

116,12

91,94

94,86

96,30

84,18

77,49

84,3

  Venituri primare

190,84

110,75

140,13

142,44

155,24

99,29

178,87

103,67

194,48

125,3

  Venituri secundare

335,56

288,44

317,96

278,40

287,65

268,72

284,27

293,75

377,59

131,3

CONTUL DE CAPITAL

-4,93

-5,97

-8,97

-11,82

-9,18

-12,65

-11,75

-17,16

-10,52

114,6

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-51,89

-218,38

-293,13

-350,54

-385,26

-251,48

-334,32

-401,61

-223,97

58,1

CONTUL FINANCIAR

-90,84

-212,50

-272,18

-352,24

-348,48

-291,84

-358,86

-348,28

-206,96

59,4

   Investiţii directe, net

-2,85

-88,04

-28,61

-36,71

-116,27

-118,73

-273,82

-92,44

-61,08

52,5

   Investiţii de portofoliu, net

-0,04

-1,15

2,08

0,07

2,60

0,06

4,34

-0,03

0,28

10,8

   Derivate financiare, net

-0,16

0,83

-0,33

-0,12

0,71

-1,50

0,31

0,42

0,01

1,4

   Alte investiţii, net

-257,36

-166,88

-319,58

-431,25

-238,28

4,81

-178,99

-321,29

-228,78

96,0

   Modificarea activelor de rezervă

169,57

42,74

74,26

115,77

2,76

-176,48

89,30

65,06

82,61

2 993,1

Erori şi omisiuni nete

-38,95

5,88

20,95

-1,70

36,78

-40,36

-24,54

53,33

17,01

46,2

 

% la PIB**

p.p.

CONTUL CURENT

-1,7

-9,4

-10,6

-9,7

-12,5

-9,9

-11,6

-10,6

-6,8

5,7

  Bunuri

-24,4

-30,1

-30,8

-25,1

-30,2

-29,2

-31,8

-23,9

-27,4

2,8

  Servicii

3,7

3,1

3,1

3,3

3,0

4,0

3,5

2,3

2,5

-0,5

  Venituri primare

6,9

4,9

5,2

4,1

5,1

4,1

6,5

2,9

6,2

1,1

  Venituri secundare

12,1

12,8

11,9

8,0

9,5

11,2

10,3

8,1

12,0

2,5

CONTUL DE CAPITAL

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,5

-0,4

-0,5

-0,3

0,0

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-1,9

-9,7

-10,9

-10,1

-12,8

-10,5

-12,1

-11,1

-7,1

5,7

CONTUL FINANCIAR

-3,3

-9,4

-10,2

-10,1

-11,6

-12,2

-12,9

-9,6

-6,6

5,0

   Investiţii directe, net

-0,1

-3,9

-1,1

-1,1

-3,9

-4,9

-9,9

-2,6

-1,9

2,0

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

-0,1

0,2

0,0

0,0

-0,1

   Alte investiţii, net

-9,3

-7,4

-11,9

-12,4

-7,9

0,2

-6,5

-8,9

-7,3

0,6

   Modificarea activelor de rezervă

6,1

1,9

2,8

3,3

0,1

-7,3

3,2

1,8

2,6

2,5

Notă: p. p. – puncte procentuale
* Date revizuite
** SCN 2008


Deficitul comerţului cu bunuri a constituit 3 312,77 mil. USD (din care 863,01 mil. USD în trimestrul IV 2019), aprofundându-se cu 0,6 la sută, deoarece importurile au crescut mai mult (+159,98 mil. USD) decât exporturile (+141,21 mil. USD), comparativ cu anul 2018.

În exporturile de bunuri au predominat, ca de obicei, produsele agroalimentare (în creștere cu 4,5 la sută comparativ cu 2018), cu o pondere de 56,7 la sută din total. În structura importurilor de bunuri au prevalat produsele minerale (în scădere cu 6,7 la sută comparativ cu 2018), cu o pondere de 17,4 la sută.

Diminuarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor cu 2,4 la sută până la 352,83 mil. USD (din care 77,49 mil. USD în trimestrul IV 2019) a fost cauzată de creșterea importurilor (+6,0 la sută) și de încetinirea ritmului de majorare a exporturilor (3,9 la sută) față de anul 2018. Sporirea importurilor de servicii a rezultat, preponderent, din creșterea importurilor de servicii de călătorii (+9,6 la sută) și de transport (+4,0 la sută). În cadrul exporturilor, s-au majorat semnificativ exporturile de servicii de informatică (+32,1 la sută), de alte servicii pentru afaceri (+19,6 la sută). Exportul de servicii de prelucrare a materiei prime s-a majorat pe parcursul anului 2019 cu 6,8 la sută, însă trebuie de menționat că în a doua jumătate a anului a avut o dinamică negativă. Concomitent, s-au diminuat cu 5,9 la sută exporturile de servicii de transport, în mare parte din cauza transportului  de mărfuri cu alte mijloace de transport și aerian.  De asemenea, constatăm scăderea continuă (din 2013) și accentuată a exporturilor de servicii de telecomunicații (-27,2 la sută față de anul 2018).

Excedentul veniturilor primare a crescut în anul 2019 cu 5,1 la sută față de anul 2018, până la 576,31 mil. USD (din care 194,48 mil. USD – în trimestrul IV 2019). Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 3,6 la sută, până la nivelul de 975,88 mil. USD. Concomitent, au sporit substanțial plățile sub formă de dividende achitate investitorilor străini direcți (+29,4 la sută față de anul 2018), ceea ce a influențat excedentul veniturilor primare în sensul descreșterii.

Soldul pozitiv al veniturilor secundare a constituit 1 224,33 mil. USD (din care 377,59 mil. USD – în trimestrul IV 2019), majorându-se cu 4,4 la sută comparativ cu anul 2018. Transferurile personale primite din exterior de rezidenții moldoveni s-au majorat cu 4,2 la sută și au constituit 933,86 mil. USD. După diminuarea înregistrată în prima jumătate a anului 2019, în a doua jumătate a anului a crescut volumul asistenței tehnice și al granturilor primite în cadrul cooperării internaționale, care a constituit, în total pentru anul 2019 și pentru toate sectoarele instituționale, 188,72 mil. USD (+22,7 la sută față de anul 2018). Totodată, constatăm o creștere continuă a transferurilor personale de la rezidenți la nerezidenți (debit), care în anul 2019 au constituit 99,03 mil. USD (+17,5 la sută comparativ cu 2018).

Contul de capital a consemnat un sold negativ de 52,08 mil. USD (din care 9,18 mil. USD – în trimestrul IV 2019), care s-a deteriorat cu 44,9 la sută față de anul 2018. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (73,01 mil. USD), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 20,95 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 1 211,38 mil. USD (10,1 la sută în raport cu PIB).

Contul financiar pe parcursul anului 2019 s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 1 205,94 mil. USD (din care 206,96 mil. USD – în trimestrul IV 2019) ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 694,37 mil. USD generate de tranzacţiile efective, concomitent cu scăderea netă a activelor financiare externe ale rezidenților cu 511,57 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, datorită creșterii nete a angajamentelor sub formă de investiții directe cu 593,01 mil. USD (din care 73,53 mil. USD – în trimestrul IV 2019). Valoarea participațiilor la capital (altele decât reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, în anul 2019, ca urmare a tranzacţiilor efective, cu 426,93 mil. USD; reinvestirea profiturilor a fost evaluată la 76,00 mil. USD, iar acumularea netă de datorii față de investitorii străini direcți – la 90,08 mil. USD.

La pasivele sub formă de împrumuturi externe au fost înregistrate trageri nete în sumă de 58,90 mil. USD (trageri – 518,57 mil. USD, rambursări – 459,67 mil. USD). Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat în anul 2019 împrumuturi externe noi în valoare de 149,26 mil. USD (din care 41,46 mil. USD – în trimestrul IV 2019), creditorii fiind: Banca Europeană de Investiții – 56,46 mil. USD, Fondul Monetar Internațional – 27,51 mil. USD, Comisia Europeană – 22,22 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 14,98 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 13,55 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 8,86 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 3,59 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 2,10 mil. USD. Rambursările efectuate de administrația publică în aceeași perioadă au constituit 125,50 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a primit de la FMI 18,48 mil. USD, dar a rambursat 55,38 mil. USD din împrumuturile contractate anterior. Băncile licențiate au efectuat rambursări nete în sumă de 21,54 mil. USD, iar celelalte sectoare – trageri nete de 93,58 mil. USD.

De asemenea, pasivele au crescut cu 50,66 mil. USD pe parcursul anului 2019, ca urmare a primirii nete de către rezidenți a creditelor comerciale și avansurilor de la partenerii comerciali nerezidenți.

Concomitent, pasivele sub formă de numerar și depozite au înregistrat o diminuare netă cu 4,86 mil. USD, determinată de retragerile de mijloace de pe conturile nerezidenților deschise în băncile comerciale rezidente.

Diminuarea activelor financiare a fost determinată de scăderea netă a activelor sub formă de numerar și depozite cu 537,56 mil. USD (din care activele băncilor licențiate au crescut cu 46,33 mil. USD, iar activele altor sectoare s-au redus cu 583,89 mil. USD).

Partenerii comerciali nerezidenți au efectuat achitări nete în valoare de 97,51 mil. USD la creditele comerciale și avansurile acordate anterior de către rezidenții moldoveni, diminuând astfel activele financiare externe.

Totodată, majorarea netă a activelor oficiale de rezervă ale BNM cu 60,49 mil. USD pe parcursul anului 2019 a influențat activele totale în sensul creșterii.

De asemenea, au crescut cu 46,94 mil. USD activele externe ale rezidenților sub formă de investiții directe, constituite, preponderent, din participațiile în capitalul întreprinderilor afiliate din străinătate.

S-au majorat cu 11,52 mil. USD în valoare netă și activele externe ale rezidenților sub formă de împrumuturi acordate nerezidenților.

Activele externe ale rezidenților sub formă de investiții de portofoliu s-au majorat cu 4,55 mil. USD în valoare netă, determinate de investițiile băncilor licențiate în titluri de creanță.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).