• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2022

Balanța de plăți în trimestrul I 2022 (date provizorii)          Balanța de plăți în trimestrul I 2022 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 2, 2022 (vezi Capitolul I)

Anexe (vezi anexele 1-6)


Conform datelor preliminare, în trimestrul I 2022, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova, s-a majorat comparativ cu cel înregistrat în trimestrul I 2021, atât ca valoare absolută, cât și raportat la PIB. În valoarea absolută, deficitul a totalizat 532,37 mil. USD, fiind în creștere cu 54,2 la sută. Raportat la PIB, deficitul contului curent a constituit -17,1 la sută (față de -12,6 la sută în trimestrul I 2021). Această dinamică a fost determinată de reducerea semnificativă a excedentelor veniturilor primare și secundare, precum și de creșterea deficitului comerțului exterior cu bunuri, în timp ce balanța serviciilor s-a îmbunătățit.

Deficitul comerțului exterior cu bunuri înregistrat în balanța de plăți a constituit 974,25 mil. USD, majorându-se cu 7,8 la sută comparativ cu trimestrul I 2021, ca urmare a creșterii mai accentuate a importurilor de bunuri (+437,65 mil. USD) decât a exporturilor (+367,39 mil. USD).


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6), agregate principale (mil. USD)

 

2021
I

2021
II

2021
III

2021
IV

2022
I

2022 I / 2021 I (%)

CONTUL CURENT

-345,32

-502,55

-405,95

-336,31

-532,37

154,2

  Bunuri

-903,99

-1 113,88

-1 070,33

-1 102,15

-974,25

107,8

  Servicii

97,92

113,53

139,06

107,03

159,41

162,8

  Venituri primare

101,30

47,10

83,88

144,57

11,89

11,7

  Venituri secundare

359,45

450,70

441,44

514,24

270,58

75,3

CONTUL DE CAPITAL

-8,36

-12,84

-20,45

-9,31

-7,01

83,9

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-353,68

-515,39

-426,40

-345,62

-539,38

152,5

CONTUL FINANCIAR

-406,01

-526,69

-368,44

-301,44

-601,53

148,2

   Investiții directe, net

-48,89

-74,62

-72,62

-42,75

-177,64

363,3

   Investiții de portofoliu, net

-0,24

1,96

0,02

-6,68

0,62

-258,3

   Derivate financiare, net

-0,17

-0,26

-0,56

-0,41

0,08

-47,1

   Alte investiții, net

-322,15

-504,77

-511,90

-224,32

20,37

-6,3

   Active de rezervă

-34,56

51,00

216,62

-27,28

-444,96

1 287,5

Erori și omisiuni nete

-52,33

-11,30

57,96

44,18

-62,15

118,8

 

% PIB

p.p.

CONTUL CURENT

-12,6

-15,7

-10,3

-8,9

-17,1

-4,5

  Bunuri

-32,9

-34,8

-27,2

-29,1

-31,3

1,6

  Servicii

3,6

3,6

3,5

2,8

5,1

1,5

  Venituri primare

3,7

1,5

2,1

3,8

0,4

-3,3

  Venituri secundare

13,1

14,1

11,2

13,6

8,7

-4,4

CONTUL DE CAPITAL

-0,3

-0,4

-0,5

-0,2

-0,2

0,1

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-12,9

-16,1

-10,8

-9,1

-17,3

-4,4

CONTUL FINANCIAR

-14,8

-16,5

-9,4

-7,9

-19,3

-4,5

   Investiţii directe, net

-1,8

-2,3

-1,8

-1,1

-5,7

-3,9

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0,0

0,1

0,0

-0,2

0,0

0,0

   Alte investiţii, net

-11,7

-15,8

-13

-5,9

0,7

12,4

   Modificarea activelor de rezervă

-1,3

1,6

5,5

-0,7

-14,3

-13,0

Notă: p. p. – puncte procentuale.


Contul de capital a consemnat un deficit de 7,01 mil. USD, care s-a micșorat cu 16,1 la sută față de trimestrul I 2021. Soldul contului de capital a fost determinat de creșterea cu 47,6 la sută a intrărilor de capital în sectorul privat, în timp ce asistența din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale a scăzut cu 34,0 la sută.

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă a constituit 539,38 mil. USD, ceea ce reprezintă 17,3 la sută în raport cu PIB.

În trimestrul I 2022, contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 601,53 mil. USD, ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților față de nerezidenți cu 215,91 mil. USD, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 385,62 mil. USD.
 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).