Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2020

Balanța de plăți în trimestrul II 2020 (date provizorii)Balanța de plăți în trimestrul II 2020 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2020, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 19,23 mil. USD (comparativ cu 317,41 mil. USD în trimestrul II 2019). Raportat la PIB, contul curent a constituit -0,8 la sută (față de -11,4 la sută în trimestrul II 2019). Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 7,57 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare 54,41 mil. USD.


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ), agregate principale (mil. USD)

 

2018
I*

2018
II*

2018
III*

2018
IV*

2019
I*

2019
II*

2019
III*

2019
IV*

2020
I*

2020
II

2020 II / 2019 II
(%)

CONTUL CURENT

-210,48

-283,98

-337,41

-353,99

-237,47

-317,41

-371,39

-192,8

-200,49

-19,23

6,1

  Bunuri

-681,84

-825,57

-875,68

-910,91

-701,98

-882,36

-865,26

-862,16

-716,58

-555,01

62,9

  Servicii

68,92

81,06

115,13

90,22

95,70

97,26

76,02

81,65

79,61

89,76

92,3

  Venituri primare

110,34

139,23

141,84

174,70

95,20

179,37

127,15

219,35

154,23

110,94

61,8

  Venituri secundare

292,10

321,30

281,30

292,00

273,61

288,32

290,70

368,36

282,25

335,08

116,2

CONTUL DE CAPITAL

-5,86

-8,90

-11,46

-9,16

-12,64

-11,73

-15,09

-10,42

-10,07

-7,57

64,5

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-216,34

-292,88

-348,87

-363,15

-250,11

-329,14

-386,48

-203,22

-210,56

-26,80

8,1

CONTUL FINANCIAR

-214,05

-274,29

-350,69

-337,14

-271,34

-341,08

-372,78

-155,82

-208,74

-54,41

16,0

   Investiţii directe, net

-86,50

-30,01

-32,77

-104,74

-111,31

-264,27

-63,11

-22,83

-16,78

26,56

-

   Investiţii de portofoliu, net

-1,15

2,08

0,07

2,60

0,10

4,36

-0,03

0,29

-0,25

1,05

24,1

   Derivate financiare, net

0,83

-0,33

-0,12

0,71

0,05

-0,15

0,27

0,13

-0,54

-0,15

100,0

   Alte investiţii, net

-169,97

-320,29

-433,64

-238,47

16,30

-170,32

-374,97

-216,02

-99,93

-316,62

185,9

   Modificarea activelor de rezervă

42,74

74,26

115,77

2,76

-176,48

89,3

65,06

82,61

-91,24

234,75

262,9

Erori şi omisiuni nete

2,29

18,59

-1,82

26,01

-21,23

-11,94

13,70

47,40

1,82

-27,61

231,2

 

% la PIB

p.p.

CONTUL CURENT

-9,3

-10,6

-9,7

-11,7

-9,9

-11,4

-10,2

-6,1

-8,1

-0,8

10,6

  Bunuri

-30,1

-30,8

-25,1

-30,2

-29,2

-31,8

-23,8

-27,4

-28,9

-22,1

9,7

  Servicii

3,0

3,0

3,3

3,0

4,0

3,5

2,1

2,6

3,2

3,6

0,1

  Venituri primare

4,9

5,2

4,1

5,8

4,0

6,5

3,5

7,0

6,2

4,4

-2,1

  Venituri secundare

12,9

12,0

8,1

9,7

11,4

10,4

8,0

11,7

11,4

13,3

2,9

CONTUL DE CAPITAL

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,5

-0,4

-0,4

-0,3

-0,4

-0,3

0,1

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-9,6

-10,9

-10,0

-12,0

-10,4

-11,9

-10,7

-6,5

-8,5

-1,1

10,8

CONTUL FINANCIAR

-9,5

-10,2

-10,1

-11,2

-11,3

-12,3

-10,3

-4,9

-8,4

-2,2

10,1

   Investiţii directe, net

-3,8

-1,1

-0,9

-3,5

-4,6

-9,5

-1,7

-0,7

-0,7

1,1

10,6

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

   Alte investiţii, net

-7,5

-11,9

-12,4

-7,9

0,7

-6,1

-10,3

-6,9

-4,0

-12,6

-6,5

   Modificarea activelor de rezervă

1,9

2,8

3,3

0,1

-7,3

3,2

1,8

2,6

-3,7

9,3

6,1

* date revizuite / пересмотренные данные / revised data.
Notă: p. p. – puncte procentuale


În prima jumătate a anului 2020, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-iunie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit 219,72 mil. USD (din care în trimestrul II 2020 – 19,23 mil. USD), în scădere de 2,5 ori. Raportat la PIB, contul curent a constituit -4,4 la sută (față de -10,7 la sută în semestrul I 2019). Această dinamică a fost determinată de scăderea considerabilă a deficitului comerțului exterior cu bunuri și de creșterea excedentului veniturilor secundare, în timp ce balanțele serviciilor și veniturilor primare s-au deteriorat.

În pofida scăderii considerabile a volumului fizic al bunurilor exportate (-10,8 la sută în trimestrul I 2020 și -25,9 la sută în trimestrul II 2020), valoarea exporturilor s-a redus într-o măsură mai mică grație majorării prețurilor la bunurile exportate (+3,2 și +6,4 la sută, respectiv). Din punct de vedere geografic, scăderea exporturilor a fost determinată de categoria „alte țări” (altele decât UE și CSI), exporturile către acestea diminuându-se cu 19,6 la sută față de prima jumătate a anului 2019. Exporturile către țările CSI, de asemenea, au scăzut cu 4,2 la sută, în timp ce exporturile către țările UE-27 (fără Marea Britanie) au crescut cu 2,5 la sută. În structura exporturilor de bunuri au predominat, ca de obicei, produsele agroalimentare (în creștere cu 5,6 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2019), cu o pondere de 62,0 la sută din total.

Tot produsele agroalimentare au prevalat și în structura importurilor de bunuri, cu o pondere de 18,5 la sută, importul acestora crescând cu 2,9 la sută. Importurile de produse minerale, anterior principala categorie de import, au scăzut semnificativ (-32,0 la sută față de ianuarie-iunie 2019), atât din cauza ieftinirii produselor petroliere, cât și din cauza scăderii volumelor fizice importate (din luna aprilie 2020 s-a oprit importul de energie electrică din Ucraina, aceasta fiind procurată de la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan).

Din cauza că prețurile bunurilor exportate s-au majorat, iar cele ale bunurilor importate au scăzut, raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri s-a îmbunătățit și a constituit 120,5 la sută în trimestrul II 2020.

Excedentul comerțului exterior cu servicii (169,37 mil. USD, din care 89,76 mil. USD – în trimestrul II 2020) a continuat tendința negativă care s-a început în a doua jumătate a anului 2019 și a scăzut cu 12,2 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2019. Declinul înregistrat în balanța serviciilor a fost determinat de scăderea mai însemnată a exporturilor (-152,73 mil. USD sau -20,6 la sută față de semestrul I 2019) comparativ cu diminuarea importurilor (-129,14 mil. USD sau -23,5 la sută). În cadrul exporturilor, au fost afectate cel mai tare serviciile de transport (-35,7 la sută față de prima jumătate a anului 2019), în special serviciile de transport aerian de pasageri (-47,9 la sută). De asemenea, a continuat trendul descendent al serviciilor de prelucrare a materiei prime, al căror export s-a diminuat cu 32,1 la sută. O scădere considerabilă a fost înregistrată și la exportul de servicii de călătorii (-21,5 la sută). Impactul negativ a fost estompat în continuare de creșterea semnificativă a exporturilor de servicii de informatică (+23,6 la sută), deși ritmul lor de creștere a decelerat.

Scăderea excedentului veniturilor primare cu 3,4 la sută față de ianuarie-iunie 2019, până la 265,17 mil. USD (din care 110,94 mil. USD – în trimestrul II 2020), a fost determinată de reducerea remunerării salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți cu 11,0 la sută. Concomitent, au scăzut și ieșirile de venituri primare, în special veniturile spre plată investitorilor străini (-26,1 la sută față de prima jumătate a anului 2019).

Veniturile secundare au înregistrat o creștere a excedentului cu 9,9 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2019, până la 617,33 mil. USD (din care 335,08 mil. USD – în trimestrul II 2020). Transferurile personale primite din exterior de rezidenții moldoveni s-au majorat cu 0,4 la sută. Valoarea asistenței tehnice, ajutorului umanitar și a granturilor primite în cadrul cooperării internaționale, pentru toate sectoarele instituționale, a crescut cu 18,5 la sută.

Remiterile personale totale (suma remunerării nete a salariaților, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) primite de rezidenții Republicii Moldova au scăzut cu 4,6 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2019 și au constituit 836,31 mil. USD (din care 391,95 mil. USD – în trimestrul II 2020), ceea ce reprezintă 16,7 la sută relativ la PIB (-0,2 p.p. față de ianuarie-iunie 2019).

Contul de capital a consemnat un deficit de 17,64 mil. USD (din care 7,57 mil. USD – în trimestrul II 2020), care s-a redus cu 27,6 la sută față de prima jumătate a anului 2019. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (23,95 mil. USD), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 6,34 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 237,36 mil. USD (din care 26,80 mil. USD – în trimestrul II 2020), ceea ce reprezintă 4,8 la sută în raport cu PIB (față de 11,2 la sută în prima jumătate a anului 2019).

În contul financiar al balanței de plăți a fost înregistrată o creștere considerabilă a intrărilor nete de capital sub formă de împrumuturi externe, care au reprezentat principala sursă de finanțare a deficitului de cont curent în prima jumătate a anului 2020. De asemenea, la finanțarea deficitului de cont curent au contribuit creditele comerciale și avansurile. Astfel, contul financiar în ianuarie-iunie 2020 s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 263,15 mil. USD (din care 54,41 mil. USD – în trimestrul II 2020), ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 405,53 mil. USD generate de tranzacţiile efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților au crescut cu 142,38 mil. USD, în valoare netă.

Pasivele s-au majorat, în special, datorită tragerilor nete în sumă de 344,21 mil. USD înregistrate la împrumuturile externe (trageri – 574,54 mil. USD, rambursări – 230,33 mil. USD). Administrația publică a contractat în prima jumătate a anului 2020 împrumuturi externe noi în valoare de 295,54 mil. USD, creditorii fiind: Fondul Monetar Internațional – 246,70 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 16,86 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 15,08 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 9,08 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 4,16 mil. USD. Rambursările efectuate de administrația publică în aceeași perioadă au constituit 67,72 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a primit de la FMI 8,03 mil. USD și a rambursat 27,47 mil. USD din împrumuturile contractate anterior. Băncile licențiate au efectuat rambursări nete în sumă de 2,70 mil. USD, iar celelalte sectoare – trageri nete de 138,53 mil. USD.

De asemenea, s-au majorat cu 63,45 mil. USD angajamentele sub formă de credite comerciale și avansuri primite de la partenerii comerciali nerezidenți.

Angajamentele sub formă de investiții directe s-au majorat cu 23,06 mil. USD în primul trimestru 2020, dar au scăzut cu aproximativ aceeași sumă – 22,89 mil. USD – în trimestrul II 2020, astfel creșterea lor netă în prima jumătate a anului 2020 a constituit doar 0,17 mil. USD. Această dinamică a fost determinată, în primul rând, de evoluția reinvestirii profiturilor: dacă în trimestrul I 2020 au fost reinvestite 23,90 mil. USD, atunci în trimestrul II a fost înregistrată o valoare negativă a reinvestirii: -3,33 mil. USD (ceea ce reflectă pierderile nete suportate de întreprinderile cu investiții străine directe).

Creșterea activelor financiare a fost determinată aproape în totalitate de majorarea activelor oficiale de rezervă ale BNM cu 143,51 mil. USD.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).