• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.09.2018

Balanța de plăți pentru trimestrul II 2018 (date provizorii)Balanța de plăți pentru trimestrul II 2018 (date provizorii)

 

În trimestrul II 2018, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 282.10 mil. USD (deteriorându-se cu 50.6 la sută față de cel consemnat în trimestrul II 2017), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 10.84 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 252.39 mil. USD.

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ), agregate principale (mil. USD)

 

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018 II / 2017 II (%)

I

II

I

II

III

IV

I

II

 

CONTUL CURENT

-94.73

-78.78

-120.42

-187.34

-204.76

-49.55

-199.63

-282.10

150.6

  Bunuri

-463.38

-537.33

-522.47

-674.76

-690.00

-681.83

-683.17

-827.78

122.7

  Servicii

48.40

55.52

61.41

66.49

80.93

108.12

78.49

86.02

129.4

  Venituri primare

83.73

127.94

102.73

142.22

121.95

189.67

118.48

147.94

104.0

  Venituri secundare

236.52

275.09

237.91

278.71

282.36

334.49

286.57

311.72

111.8

CONTUL DE CAPITAL

-5.88

-2.03

-5.54

-4.10

-6.78

-4.93

-6.85

-10.84

264.4

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-100.61

-80.81

-125.96

-191.44

-211.54

-54.48

-206.48

-292.94

153.0

CONTUL FINANCIAR

-185.61

-75.21

-95.12

-160.34

-161.46

-90.69

-237.30

-252.39

157.4

   Investiţii directe, net

-35.77

11.70

-39.71

-35.12

-70.82

-4.13

-99.83

-24.82

70.7

   Investiţii de portofoliu, net

-0.12

-0.12

-1.21

0.92

0.06

-0.04

-1.09

2.07

225.0

   Derivate financiare, net

-0.20

-0.29

-0.20

-0.25

0.18

-0.16

0.83

-0.33

132.0

   Alte investiţii, net

-133.98

-248.73

-91.72

-229.64

-311.04

-255.93

-179.95

-303.55

132.2

   Modificarea activelor de rezervă

-15.54

162.23

37.72

103.75

220.16

169.57

42.74

74.24

71.6

Erori şi omisiuni nete

-85.00

5.60

30.84

31.10

50.08

-36.21

-30.82

40.55

130.4

 

% la PIB

p.p.

CONTUL CURENT

-6.0

-4.2

-6.9

-8.7

-6.9

-1.8

-8.9

-10.6

-1.9

  Bunuri

-29.2

-28.7

-29.9

-31.4

-23.1

-24.6

-30.4

-31.2

0.2

  Servicii

3.0

3.0

3.5

3.1

2.7

3.9

3.5

3.2

0.1

  Venituri primare

5.3

6.8

5.9

6.6

4.1

6.8

5.3

5.6

-1.0

  Venituri secundare

14.9

14.7

13.6

13.0

9.5

12.1

12.8

11.8

-1.2

CONTUL DE CAPITAL

-0.4

-0.1

-0.3

-0.2

-0.2

-0.2

-0.3

-0.4

-0.2

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-6.3

-4.3

-7.2

-8.9

-7.1

-2.0

-9.2

-11.0

-2.1

CONTUL FINANCIAR

-11.7

-4.0

-5.4

-7.5

-5.4

-3.3

-10.6

-9.5

1.1

   Investiţii directe, net

-2.3

0.6

-2.3

-1.6

-2.4

-0.1

-4.4

-0.9

3.5

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

   Alte investiţii, net

-8.4

-13.3

-5.2

-10.7

-10.4

-9.2

-8.0

-11.4

-3.4

   Modificarea activelor de rezervă

-1.0

8.7

2.2

4.8

7.4

6.1

1.9

2.8

0.9

Notă: p. p. – puncte procentuale
* SCN 2008

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).