Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2021

Balanța de plăți în anul 2020 (date provizorii)Balanța de plăți în anul 2020 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, în anul 2020, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 795,73 mil. USD. Raportat la PIB, contul curent a constituit -6,7 la sută (față de -9,3 la sută în 2019). Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 61,10 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare 942,62 mil. USD.


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ), agregate principale (mil. USD)

 

2019

I

2019

II

2019

III

2019

IV

2020

I*

2020

II*

2020

III*

2020

IV

2019

2020

2020 / 2019 (%)

CONTUL CURENT

-237,47

-317,41

-371,39

-192,80

-204,65

-25,47

-334,85

-230,76

-1 119,07

-795,73

71,1

  Bunuri

-701,98

-882,36

-865,26

-862,16

-716,57

-555,29

-907,11

-896,84

-3 311,76

-3 075,81

92,9

  Servicii

95,70

97,26

76,02

81,65

79,30

90,40

115,82

102,85

350,63

388,37

110,8

  Venituri primare

95,20

179,37

127,15

219,35

152,82

108,65

68,71

142,56

621,07

472,74

76,1

  Venituri secundare

273,61

288,32

290,70

368,36

279,80

330,77

387,73

420,67

1 220,99

1 418,97

116,2

CONTUL DE CAPITAL

-12,64

-11,73

-15,09

-10,42

-10,07

-7,55

-23,44

-20,04

-49,88

-61,10

122,5

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-250,11

-329,14

-386,48

-203,22

-214,72

-33,02

-358,29

-250,80

-1 168,95

-856,83

73,3

CONTUL FINANCIAR

-271,34

-341,08

-372,78

-155,82

-175,07

-50,31

-437,94

-279,30

-1 141,02

-942,62

82,6

   Investiţii directe, net

-111,31

-264,27

-63,11

-22,83

-21,81

23,76

-47,75

-20,58

-461,52

-66,38

14,4

   Investiţii de portofoliu, net

0,10

4,36

-0,03

0,29

-0,25

1,05

-0,08

0,14

4,72

0,86

18,2

   Derivate financiare, net

0,05

-0,15

0,27

0,13

-0,54

-0,15

0,37

-0,09

0,30

-0,41

-136,7

   Alte investiţii, net

16,30

-170,32

-374,97

-216,02

-61,23

-309,72

-614,88

-528,27

-745,01

-1 514,10

de 2,0 ori

   Modificarea activelor de rezervă

-176,48

89,30

65,06

82,61

-91,24

234,75

224,40

269,50

60,49

637,41

de 10,5 ori

Erori şi omisiuni nete

-21,23

-11,94

13,70

47,40

39,65

-17,29

-79,65

-28,50

27,93

-85,79

-

% la PIB

p.p.

CONTUL CURENT

-9,9

-11,4

-10,2

-6,1

-8,2

-1,0

-9,1

-7,0

-9,3

-6,7

2,6

  Bunuri

-29,2

-31,8

-23,8

-27,4

-28,9

-22,1

-24,7

-27,3

-27,7

-25,8

1,9

  Servicii

4,0

3,5

2,1

2,6

3,2

3,6

3,2

3,1

2,9

3,3

0,4

  Venituri primare

4,0

6,5

3,5

7,0

6,2

4,3

1,9

4,3

5,2

4,0

-1,2

  Venituri secundare

11,4

10,4

8,0

11,7

11,3

13,2

10,6

12,8

10,2

11,9

1,7

CONTUL DE CAPITAL

-0,5

-0,4

-0,4

-0,3

-0,4

-0,3

-0,6

-0,6

-0,4

-0,5

-0,1

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-10,4

-11,9

-10,7

-6,5

-8,6

-1,3

-9,8

-7,6

-9,8

-7,2

2,6

CONTUL FINANCIAR

-11,3

-12,3

-10,3

-4,9

-7,0

-2,0

-11,9

-8,5

-9,5

-7,9

1,6

   Investiţii directe, net

-4,6

-9,5

-1,7

-0,7

-0,9

0,9

-1,3

-0,6

-3,9

-0,6

3,3

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   Alte investiţii, net

0,7

-6,1

-10,3

-6,9

-2,5

-12,3

-16,7

-16,1

-6,2

-12,7

-6,5

   Modificarea activelor de rezervă

-7,3

3,2

1,8

2,6

-3,7

9,3

6,1

8,2

0,5

5,4

4,9

* date revizuite
Notă: p. p. – puncte procentuale


Conform datelor preliminare, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova, în anul 2020, s-a redus comparativ cu cel înregistrat în 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit 795,73 mil. USD (din care în trimestrul IV 2020 – 230,76 mil. USD), în scădere cu 28,9 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit -6,7 la sută (față de -9,3 la sută în 2019). Această dinamică a fost determinată de scăderea considerabilă a deficitului comerțului exterior cu bunuri, de creșterea substanțială a excedentului veniturilor secundare, de majorarea ușoară a excedentului serviciilor, în timp ce balanța veniturilor primare s-a deteriorat.

Deficitul comerţului cu bunuri a constituit 3 075,81 mil. USD (din care în trimestrul IV 2020 – 896,84 mil. USD), diminuându-se cu 7,1 la sută din cauza scăderii mai accentuate a importurilor de bunuri (-391,32 mil. USD), pe parcursul anului 2020, decât a exporturilor (-155,37 mil. USD), față de 2019.

Din punct de vedere geografic, scăderea exporturilor de bunuri a fost determinată de categoria „alte țări” (altele decât UE și CSI), exporturile către acestea diminuându-se cu 17,0 la sută față de anul 2019. Exporturile către țările CSI, de asemenea, au scăzut cu 13,4 la sută, iar către țările UE-27 au rămas aproximativ la nivelul anului 2019 (-0,3 la sută). Din punctul de vedere al structurii exporturilor pe categorii de bunuri, scăderea a fost determinată de categoria “produse agro-alimentare”, al căror export s-a diminuat cu 8,3 la sută față de anul 2019.

La diminuarea importurilor de bunuri a contribuit, în cea mai mare parte, scăderea cu 9,6 la sută a livrărilor din UE, urmată de CSI (-6,7 la sută), în timp ce importurile din alte țări s-au majorat cu 3,1 la sută față de anul 2019. Din punctul de vedere al structurii importurilor pe categorii de bunuri, scăderea a fost determinată de categoria “produse minerale”, al căror import s-a redus cu 34,8 la sută comparativ cu anul 2019, atât datorită ieftinirii produselor petroliere, cât și din cauza scăderii volumelor fizice importate (din luna aprilie 2020 a fost sistat importul de energie electrică din Ucraina).

Excedentul comerțului exterior cu servicii (388,37 mil. USD, din care 102,85 mil. USD – în trimestrul IV 2020) a crescut cu 10,8 la sută față de 2019. Deși exporturile de servicii au scăzut cu 17,2 la sută, balanța serviciilor s-a îmbunătățit ca urmare a diminuării importurilor (-25,5 la sută față anul 2019). În cadrul exporturilor, au fost afectate cel mai mult serviciile de transport (-38,4 la sută față de 2019), în special serviciile de transport aerian de pasageri (-3,6 ori). Scăderi considerabile a fost înregistrate și la exportul de servicii de călătorii (-20,3 la sută), servicii de prelucrare a materiei prime (-13,4 la sută). Impactul negativ a fost estompat în continuare de creșterea semnificativă a exporturilor de servicii de informatică (+27,8 la sută) și de creșterea mai modestă a exporturilor de servicii de cercetare și dezvoltare (+5,0 la sută).

Scăderea excedentului veniturilor primare cu 23,9 la sută față de anul 2019, până la 472,74 mil. USD (din care 142,56 mil. USD – în trimestrul IV 2020), a fost determinată de reducerea remunerării salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți cu 14,6 la sută. Concomitent, au scăzut și ieșirile de venituri primare (-4,5 la sută față de anul 2019), în special profiturile reinvestite de investitorii direcți nerezidenți (-40,7 la sută).

Veniturile secundare au înregistrat o creștere a excedentului cu 16,2 la sută față de anul 2019, până la 1 418,97 mil. USD (din care 420,67 mil. USD – în trimestrul IV 2020). Transferurile personale primite din exterior de rezidenții moldoveni s-au majorat cu 11,3 la sută. Valoarea asistenței tehnice, ajutorului umanitar și a granturilor primite în cadrul cooperării internaționale de toate sectoarele instituționale a scăzut cu 10,0 la sută, comparativ cu anul 2019.

Contul de capital a consemnat un deficit de 61,10 mil. USD (din care 20,04 mil. USD – în trimestrul IV 2020), care s-a majorat cu 22,5 la sută față de anul 2019. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (72,57 mil. USD), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 11,50 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 856,83 mil. USD (din care 250,80 mil. USD – în trimestrul IV 2020), ceea ce reprezintă 7,2 la sută în raport cu PIB (față de 9,8 la sută în anul 2019).

În contul financiar al balanței de plăți a fost înregistrată o scădere considerabilă a activelor sub formă de numerar și depozite, care au fost principala sursă de finanțare a deficitului de cont curent în anul 2020. De asemenea, la finanțarea deficitului de cont curent au contribuit, în mare măsură, împrumuturile externe. Astfel, contul financiar în anul 2020 s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 942,62 mil. USD (din care 279,30 mil. USD – în trimestrul IV 2020), ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 714,95 mil. USD generate de tranzacţiile efective, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 227,67 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, datorită tragerilor nete de 505,30 mil. USD (din care 146,15 mil. USD – în trimestrul IV 2020) înregistrate la împrumuturile externe (trageri – 1 004,98 mil. USD, rambursări – 499,68 mil. USD). Administrația publică a contractat în anul 2020 împrumuturi externe noi în valoare de 551,59 mil. USD, creditorii fiind: Fondul Monetar Internațional – 246,70 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 89,91 mil. USD, Comisia Europeană – 82,22 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 57,42 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 47,37 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 14,80 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 6,78 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 6,37 mil. USD. Rambursările efectuate de administrația publică în aceeași perioadă au constituit 139,24 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a primit de la FMI 8,03 mil. USD și a rambursat 53,20 mil. USD din împrumuturile contractate anterior. Băncile licențiate au efectuat rambursări nete în sumă de 0,12 mil. USD, iar celelalte sectoare – trageri nete de 138,24 mil. USD.

De asemenea, s-au majorat cu 149,10 mil. USD în valoare netă angajamentele sub formă de credite comerciale și avansuri primite de la partenerii comerciali nerezidenți (din care 41,90 mil. USD – în trimestrul IV 2020).

Angajamentele sub formă de investiții directe s-au majorat cu 62,45 mil. USD pe parcursul anului 2020 (26,81 mil. USD – în trimestrul IV 2020). Această dinamică a fost determinată de creșterea netă a participațiilor la capital și a acțiunilor în posesia nerezidenților cu 61,89 mil. USD, în urma tranzacțiilor efective, precum și de reinvestirea profiturilor în sumă de 30,25 mil. USD. Concomitent, filialele moldovenești au efectuat rambursări nete de împrumuturi contractate anterior de la investitorii direcți din străinătate în sumă de 29,69 mil. USD.

La pasivele sub formă de investiții de portofoliu, derivate financiare, numerar și depozite au fost înregistrate fluxuri nete nesemnificative.

Diminuarea netă a activelor financiare externe a fost determinată de scăderea cu 864,90 mil. USD a activelor externe sub formă de numerar și depozite (din care activele băncilor licențiate s-au redus cu 59,12 mil. USD, iar ale altor sectoare – cu 805,78 mil. USD).

Partenerii comerciali nerezidenți au efectuat achitări nete în valoare de 34,30 mil. USD la creditele comerciale și avansurile acordate lor anterior de către rezidenții moldoveni, diminuând astfel activele financiare externe.

De asemenea, au scăzut cu 3,93 mil. USD activele externe ale rezidenților sub formă de investiții directe.

Concomitent, s-au majorat activele oficiale de rezervă ale BNM cu 637,41 mil. USD (din care 269,50 mil. USD – în trimestrul IV 2020), precum și activele nete ale rezidenților sub formă de împrumuturi acordate nerezidenților – cu 36,60 mil. USD.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).