• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2023

Balanța de plăți în anul 2022 (date trimestriale provizorii)          Balanța de plăți în anul 2022 (date trimestriale provizorii)

Buletin statistic nr. 1, 2023 (vezi Capitolul I)

Anexe (vezi anexele 1-6)


Conform datelor preliminare, în anul 2022, deficitul contului curent al balanței de plăți s-a majorat cu 33,9 la sută, comparativ cu anul 2021 și a constituit 2 275,20 mil. USD (din care în trimestrul IV 2022 – 618,07 mil. USD) sau 15,8 la sută raportat la PIB. Soldul contului curent a fost influențat, în principal, de majorarea deficitului comerțului exterior cu bunuri și de scăderea excedentului veniturilor primare. În același timp, excedentul balanței serviciilor s-a majorat substanțial, însă insuficient pentru a acoperi pe deplin creșterea deficitului balanței bunurilor și reducerea excedentelor veniturilor primare și secundare.


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6), agregate principale (mil. USD)

 

2021

 IV

2022

I*

2022

II*

2022

III*

2022

IV

2022 IV /

2021 IV

2021

2022

2022 / 2021
(%)

CONTUL CURENT

-401,39

-570,32

-458,02

-628,79

-618,07

154,0

-1 699,35

-2 275,20

133,9

Bunuri

-1 102,03

-976,22

-1 113,78

-1 427,06

-1 466,57

133,1

-4 190,21

-4 983,63

118,9

Servicii

110,08

167,28

231,95

221,26

283,58

257,6

472,28

904,07

191,4

Venituri primare

82,24

-1,53

2,54

37,28

27,22

33,1

266,27

65,51

24,6

Venituri secundare

508,32

240,15

421,27

539,73

537,70

105,8

1 752,31

1 738,85

99,2

CONTUL DE CAPITAL

-9,37

-6,95

-2,06

9,45

19,73

-

-51,02

20,17

-

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-410,76

-577,27

-460,08

-619,34

-598,34

145,7

-1 750,37

-2 255,03

128,8

CONTUL FINANCIAR

-330,81

-603,69

-453,48

-623,76

-676,24

204,4

-1 715,57

-2 357,17

137,4

Investiții directe, net

-125,56

-186,98

-113,47

-189,68

-46,53

37,1

-381,96

-536,66

140,5

Investiții de portofoliu, net

-6,67

0,61

0,99

-0,88

0,12

-

-4,93

0,84

-

Derivate financiare, net

-0,36

0,08

-0,54

0,06

0,96

-

-1,47

0,56

-

Alte investiții, net

-170,95

27,56

-587,91

-1 153,63

-745,27

436,0

-1 532,97

-2 459,25

160,4

Active de rezervă

-27,27

-444,96

247,45

720,37

114,48

-

205,76

637,34

309,7

Erori și omisiuni nete

79,95

-26,42

6,60

-4,42

-77,90

-

34,80

-102,14

-

 

% PIB

p.p.

% PIB

p.p.

CONTUL CURENT

-10,6

-18,3

-13,4

-15,7

-16,0

-5,4

-12,4

-15,8

-3,4

Bunuri

-29,1

-31,4

-32,6

-35,7

-38,0

-8,9

-30,6

-34,6

-4,0

Servicii

2,9

5,4

6,8

5,5

7,3

4,4

3,4

6,3

2,9

Venituri primare

2,2

0,0

0,1

0,9

0,7

-1,5

1,9

0,5

-1,4

Venituri secundare

13,4

7,7

12,3

13,5

13,9

0,5

12,8

12,1

-0,7

CONTUL DE CAPITAL

-0,2

-0,2

-0,1

0,2

0,5

0,7

-0,4

0,1

0,5

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-10,8

-18,6

-13,5

-15,5

-15,5

-4,7

-12,8

-15,6

-2,8

CONTUL FINANCIAR

-8,7

-19,4

-13,3

-15,6

-17,5

-8,8

-12,5

-16,3

-3,8

Investiţii directe, net

-3,3

-6,0

-3,3

-4,7

-1,2

2,1

-2,8

-3,7

-0,9

Investiţii de portofoliu și derivate financiare,net

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

Alte investiţii, net

-4,5

0,9

-17,2

-28,9

-19,3

-14,8

-11,2

-17,1

-5,9

Modificarea activelor de rezervă

-0,7

-14,3

7,2

18,0

3,0

3,7

1,5

4,4

2,9

Notă: p. p. – puncte procentuale
* date revizuite


Contul de capital a consemnat, în anul 2022, un excedent de 20,17 mil. USD, comparativ cu deficitul de 51,02 mil. USD din anul 2021, determinat de ieșirile nete de capital înregistrate în sectorul privat (-20,28 mil. USD), în timp ce intrările de asistență tehnică din exterior ale administrației publice pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 40,55 mil. USD. Soldul contului de capital în trimestrul IV 2022 a înregistrat un excedent de 19,73 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă a totalizat 2 255,03 mil. USD (în trimestrul IV 2022 a constituit 598,34 mil. USD), ceea ce a reprezentă 15,6 la sută în raport cu PIB.

Contul financiar al balanței de plăți s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 2 357,17 mil. USD (în trimestrul IV 2022 – 676,24 mil. USD), ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților față de nerezidenți cu 1 683,37 mil. USD, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 673,80 mil. USD.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).