Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2014

Balanţa de plăţi pentru trimestrele I și II, 2014 conform MBP6Banca Naţională a Moldovei a lansat proiectul de elaborare a balanţei de plăţi în baza cerinţelor metodologice noi conform MBP6 pentru anul 2014 începând cu indicatorii pentru trimestrul I, raportați către FMI în august 2014, în continuare urmând diseminarea în termenele prevăzute de Standardele Speciale de Diseminare a Datelor (SSDD). Trecerea la noile standarde metodologice în domeniul statisticilor privind balanţa de plăţi presupune modificări importante ce pot avea un impact semnificativ în ceea ce priveşte interpretarea datelor de către utilizatori.

Schimbări preconizate conform noii metodologii MBP6

Nr. d/o

Denumiri

MBP6

MBP5

1.

Tranzacţiile din contul curent şi de capital

Tranzacţiile pe credit şi debit sunt înregistrate cu semnul plus

Tranzacţiile pe credit sunt înregistrate cu semnul plus, iar pe debit cu semnul minus

2.

Tranzacţiile din contul financiar

Fluxurile financiare sunt prezentate în bază netă pentru fiecare instrument: procurarea netă de active financiare şi acumularea netă de angajamente

Fluxurile financiare sunt prezentate desfăşurat pe credit şi debit: active financiare şi pasive financiare

 

3.

Contul financiar

Forma de prezentare: procurarea netă de active financiare / acumularea netă de angajamente / net

procurarea netă de active financiare -  creştere de active financiare minus scădere de active financiare;

acumularea netă de angajamente - creştere de pasive minus scădere de pasive financiare;

net - procurarea netă de active financiare minus acumularea netă de angajamente

Forma de prezentare: credit/debit/sold

4.

Contul financiar

Atât creşterea activelor financiare cât şi a pasivelor financiare este înregistrată cu semnul plus (pozitivă), iar diminuarea activelor financiare şi pasivelor financiare -  cu semnul minus (negativă)

Creşterea activelor financiare şi diminuarea pasivelor financiare este înregistrată cu semnul minus (negativă), iar diminuarea activelor financiare şi creşterea pasivelor financiare - cu semnul plus (pozitivă)

5.

Contul financiar

Netul din MBP6 va avea semn opus faţă de MBP5, dar aceeaşi semnificaţie economică

 

6.

Soldul contului curent şi de capital

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul contului curent şi de capital)

Soldul contului curent este arătat separat,  la fel ca și soldul contului de capital şi financiar.

7.

Soldul contului financiar

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul contului financiar)

Soldul contului financiar

8.

Soldul contului financiar

Este calculat ca diferenţă dintre modificările la creanţe şi modificările la angajamente

Este calculat ca sumă modificărilor la creanţe şi modificărilor la angajamente

9.

Conceptul de echilibrare a balanţei de plăţi

Soldul contului curent şi de capital conceptual este egal cu soldul contului financiar (pentru a atinge egalitatea se introduce articolul „erori şi omisiuni nete”)

Soldul contului curent este egal conceptual cu soldul contului de capital şi financiar cu semn opus (pentru a atinge egalitatea se introduce articolul „erori şi omisiuni nete”)

10.

Erori şi omisiuni nete

Se calculează ca diferenţă dintre soldul contului financiar şi soldul contului curent şi de capital

Se calculează ca diferenţă dintre soldul contului curent şi soldul contului de capital şi financiar

11.

Contul curent

Venituri

Venituri primare

12.

Contul curent

Transferuri curente

Venituri secundare

13.

Finanţarea excepţională

Cuprinde doar tranzacţiile care duc la modificarea activelor oficiale de rezervă

În afară de tranzacţiile care duc la modificarea activelor oficiale de rezervă se includ şi arieratele la serviciul datoriei externe ale agenţilor economici din alte sectoare şi datoria istorică pentru importul de resurse energetice

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).