• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2023

Balanța de plăți în trimestrul I 2023 (date provizorii)          Balanța de plăți în trimestrul I 2023 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 2, 2023 (vezi Capitolul I)

Anexe (vezi anexele 1-6)


Conform datelor preliminare, în trimestrul I 2023, deficitul contului curent al balanței de plăți al Republicii Moldova a scăzut cu 4,4 la sută comparativ cu trimestrul I 2022 și a totalizat 545,41 mil. USD. Raportul dintre deficitul contului curent și PIB a fost de 16,1 la sută. Scăderea deficitului contului curent a fost determinată de majorarea excedentului la servicii și venituri secundare, combinat cu excedentul înregistrat la venituri primare, care au acoperit creșterea deficitului comerțului exterior cu bunuri.


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6), agregate principale (mil. USD)

 

2022

I

2022

II

2022

III

2022

IV

2023

I

2023 I /

2022 I

CONTUL CURENT

-570,32

-458,02

-628,79

-618,07

-545,41

95,6

Bunuri

-976,22

-1 113,78

-1 427,06

-1 466,57

-1 255,02

128,6

Servicii

167,28

231,95

221,26

283,58

269,01

160,8

Venituri primare

-1,53

2,54

37,28

27,22

62,35

-

Venituri secundare

240,15

421,27

539,73

537,70

378,25

157,5

CONTUL DE CAPITAL

-6,95

-2,06

9,45

19,73

16,74

-

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-577,27

-460,08

-619,34

-598,34

-528,67

91,6

CONTUL FINANCIAR

-603,69

-453,48

-623,76

-676,24

-456,04

-

Investiții directe, net

-186,98

-113,47

-189,68

-46,53

-125,38

-

Investiții de portofoliu, net

0,61

0,99

-0,88

0,12

0,32

-

Derivate financiare, net

0,08

-0,54

0,06

0,96

-0,62

-

Alte investiții, net

27,56

-587,91

-1 153,63

-745,27

-485,93

-

Active de rezervă

-444,96

247,45

720,37

114,48

155,57

-

Erori și omisiuni nete

-26,42

6,60

-4,42

-77,90

72,63

-

 

% PIB

p.p.

CONTUL CURENT

-18,7

-13,3

-15,4

-15,9

-16,1

2,6

Bunuri

-32,0

-32,2

-34,9

-37,8

-37,1

-5,1

Servicii

5,5

6,7

5,4

7,3

8,0

2,5

Venituri primare

-0,1

0,1

0,9

0,7

1,8

1,9

Venituri secundare

7,9

12,2

13,2

13,9

11,2

3,3

CONTUL DE CAPITAL

-0,2

-0,1

0,2

0,5

0,5

0,7

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-18,9

-13,3

-15,2

-15,4

-15,6

3,3

CONTUL FINANCIAR

-19,8

-13,1

-15,3

-17,4

-13,5

-

Investiţii directe, net

-6,1

-3,3

-4,6

-1,2

-3,7

-

Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Alte investiţii, net

0,9

-17,0

-28,3

-19,2

-14,4

-

Modificarea activelor de rezervă

-14,6

7,2

17,6

3,0

4,6

-

Notă: p. p. – puncte procentuale.


Contul de capital a consemnat, în trimestrul I 2023, încasări nete în valoare de 16,74 mil. USD, comparativ cu perioada similară a anului precedent când acesta a înregistrat plăți nete de 6,95 mil. USD. Soldul contului de capital a fost determinat de intrările nete de capital înregistrate în sectorul privat (9,99 mil. USD), în timp ce intrările de asistență tehnică din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 6,69 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă a totalizat 528,67 mil. USD, ceea ce a reprezentă 15,6 la sută în raport cu PIB.

Contul financiar al balanței de plăți a înregistrat intrări nete de mijloace financiare în valoare de 456,04 mil. USD, ca urmare a creșterii nete a pasivelor rezidenților față de nerezidenți generate de tranzacțiile efective, în sumă de 405,83 mil. USD, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților s-au diminuat cu 50,21 mil. USD, în valoare netă.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).