• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.10.2019

Balanța de plăți pentru anul 2018 (date finale)Balanța de plăți pentru anul 2018 (date finale)


În anul 2018, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 1 211,37 mil. USD, contul de capital a înregistrat un sold negativ de 35,94 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 1 185,40 mil. USD.

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ), agregate principale (mil. USD)

 

2014*

2015*

2016*

2017*

2018*

2018 / 2017 (%)

CONTUL CURENT

-568,30

-462,84

-282,30

-555,32

-1 211,37

218,1

  Bunuri

-3 040,71

-2 123,73

-2 078,69

-2 558,81

-3 294,00

128,7

  Servicii

127,15

132,27

226,71

311,43

361,62

116,1

  Venituri primare

822,33

449,48

445,97

557,71

548,56

98,4

  Venituri secundare

1 522,93

1 079,14

1 123,71

1 134,35

1 172,45

103,4

CONTUL DE CAPITAL

147,18

54,87

-17,80

-21,34

-35,94

168,4

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-421,12

-407,97

-300,10

-576,66

-1 247,31

216,3

CONTUL FINANCIAR

-468,43

-463,75

-374,25

-507,66

-1 185,40

233,5

   Investiţii directe, net

-304,30

-218,26

-75,06

-143,63

-269,63

187,7

   Investiţii de portofoliu, net

-7,23

-4,04

-0,36

-0,27

3,60

-

   Derivate financiare, net

-0,61

-0,70

0,49

-0,43

1,09

-

   Alte investiţii, net

382,16

65,74

-830,46

-894,53

-1 155,99

129,2

   Modificarea activelor de rezervă

-538,45

-306,49

531,14

531,20

235,53

44,3

Erori şi omisiuni nete

-47,31

-55,78

-74,15

69,00

61,91

89,7

 

% la PIB**

p.p.

CONTUL CURENT

-6,0

-6,0

-3,5

-5,7

-10,6

-4,9

  Bunuri

-32,0

-27,4

-25,8

-26,4

-28,8

-2,4

  Servicii

1,3

1,7

2,8

3,2

3,2

0,0

  Venituri primare

8,6

5,8

5,5

5,8

4,8

-1,0

  Venituri secundare

16,0

13,9

13,9

11,7

10,2

-1,5

CONTUL DE CAPITAL

1,5

0,7

-0,2

-0,2

-0,3

-0,1

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-4,4

-5,3

-3,7

-6,0

-10,9

-4,9

CONTUL FINANCIAR

-4,9

-6,0

-4,6

-5,2

-10,4

-5,2

   Investiţii directe, net

-3,2

-2,8

-0,9

-1,5

-2,4

-0,9

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

   Alte investiţii, net

4,0

0,8

-10,3

-9,2

-10,1

-0,9

   Modificarea activelor de rezervă

-5,7

-4,0

6,6

5,5

2,1

-3,4

Notă: p. p. – puncte procentuale
* Date revizuite
** SCN 2008

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).