• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.06.2019

Balanța de plăți pentru trimestrul I 2019 (date provizorii)Balanța de plăți pentru trimestrul I 2019 (date provizorii)

 

În trimestrul I 2019, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 242,01 mil. USD, contul de capital a înregistrat un sold negativ de 13,66 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 312,27 mil. USD.

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ), agregate principale (mil. USD)

 

2017
I

2017
II

2017
III

2017
IV

2018
I

2018
II

2018
III

2018
IV

2019
I

2019 I / 2018 I (%)

CONTUL CURENT

-120,42

-187,34

-204,76

-49,55

-213,83

-291,18

-336,54

-345,16

-242,01

113,2

  Bunuri

-522,47

-674,76

-690,00

-681,83

-683,63

-828,95

-882,89

-913,28

-702,83

102,8

  Servicii

61,41

66,49

80,93

108,12

74,33

83,43

120,10

95,44

95,30

128,2

  Venituri primare

102,73

142,22

121,95

189,67

111,06

140,32

151,27

187,59

98,58

88,8

  Venituri secundare

237,91

278,71

282,36

334,49

284,41

314,02

274,98

285,09

266,94

93,9

CONTUL DE CAPITAL

-5,54

-4,10

-6,78

-4,93

-6,63

-10,18

-11,88

-10,69

-13,66

206,0

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-125,96

-191,44

-211,54

-54,48

-220,46

-301,36

-348,42

-355,85

-255,67

116,0

CONTUL FINANCIAR

-95,12

-160,34

-161,46

-90,69

-226,94

-290,64

-340,19

-274,39

-312,27

137,6

   Investiţii directe, net

-39,71

-35,12

-70,82

-4,13

-101,26

-34,68

-12,94

-47,80

-118,06

116,6

   Investiţii de portofoliu, net

-1,21

0,92

0,06

-0,04

-1,09

2,60

0,07

2,80

-0,01

0,9

   Derivate financiare, net

-0,20

-0,25

0,18

-0,16

0,83

-0,33

-0,12

0,71

-1,50

-

   Alte investiţii, net

-91,72

-229,64

-311,04

-255,93

-168,16

-332,49

-442,97

-232,86

-16,22

9,6

   Modificarea activelor de rezervă

37,72

103,75

220,16

169,57

42,74

74,26

115,77

2,76

-176,48

-

Erori şi omisiuni nete

30,84

31,10

50,08

-36,21

-6,48

10,72

8,23

81,46

-56,60

873,5

 

% la PIB*

p.p.

CONTUL CURENT

-6,9

-8,7

-6,9

-1,8

-9,5

-10,9

-9,7

-11,4

-10,1

-0,6

  Bunuri

-29,9

-31,4

-23,1

-24,6

-30,2

-30,9

-25,3

-30,3

-29,3

1,0

  Servicii

3,5

3,1

2,7

3,9

3,3

3,1

3,4

3,2

4,0

0,7

  Venituri primare

5,9

6,6

4,1

6,8

4,9

5,2

4,3

6,2

4,1

-0,8

  Venituri secundare

13,6

13,0

9,5

12,1

12,6

11,7

7,9

9,5

11,1

-1,5

CONTUL DE CAPITAL

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

-0,3

-0,4

-0,3

-0,4

-0,6

-0,3

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-7,2

-8,9

-7,1

-2,0

-9,7

-11,2

-10,0

-11,8

-10,6

-0,9

CONTUL FINANCIAR

-5,4

-7,5

-5,4

-3,3

-10,0

-10,8

-9,8

-9,1

-13,0

-3,0

   Investiţii directe, net

-2,3

-1,6

-2,4

-0,1

-4,5

-1,3

-0,4

-1,6

-4,9

-0,4

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

-0,1

-0,1

   Alte investiţii, net

-5,2

-10,7

-10,4

-9,2

-7,4

-12,4

-12,7

-7,7

-0,7

6,7

   Modificarea activelor de rezervă

2,2

4,8

7,4

6,1

1,9

2,8

3,3

0,1

-7,3

-9,2

Notă: p. p. – puncte procentuale
* SCN 2008

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).