• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.03.2018

Balanța de plăți pentru anul 2017 (date provizorii)Balanța de plăți pentru anul 2017 (date provizorii)

 

În anul 2017 soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 616.94 mil. USD (din care -93.03 mil. USD – în trimestrul IV 2017),  în creștere de 2.2 ori față de cel consemnat în anul 2016. Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 30.41 mil. USD (din care -7.41 mil. USD în trimestrul IV 2017), iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 569.77 mil. USD (din care 123.07 mil. USD în trimestrul IV 2017).

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

 2017 / 2016 (%)

CONTUL CURENT

-490.31

-567.69

-467.72

-285.58

-616.94

216.0

  Bunuri

-3,138.41

-3,040.71

-2,123.47

-2,087.98

-2,569.00

123.0

  Servicii

154.50

121.25

125.02

218.20

315.29

144.5

  Venituri primare

894.13

822.33

450.11

460.65

510.80

110.9

  Venituri secundare

1,599.47

1,529.44

1,080.62

1,123.55

1,125.97

100.2

CONTUL DE CAPITAL

107.10

147.18

54.87

-20.79

-30.41

146.3

Necesarul net de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-383.21

-420.51

-412.85

-306.37

-647.35

211.3

CONTUL FINANCIAR

-298.40

-500.81

-458.05

-214.56

-569.77

265.6

   Investiţii directe, net

-211.12

-301.02

-209.12

-74.68

-205.77

275.5

   Investiţii de portofoliu, net

-2.98

-7.23

-4.04

-0.36

-1.00

277.8

   Derivate financiare, ne

-0.11

-0.61

-0.70

0.49

-0.43

-

   Alte investiţii, net

-366.24

346.50

62.30

-671.15

-893.77

133.2

   Active de rezervă

282.05

-538.45

-306.49

531.14

531.20

100.0

Erori şi omisiuni nete

84.81

-80.30

-45.20

91.81

77.58

84.5

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6 și cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5.

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).