Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.10.2016

Balanța de plăți pentru anul 2015 (date finale)Balanța de plăți pentru anul 2015 (date finale)

 

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

2011

2012

2013*

2014*

2015*

2015 / 2014 (%)

 CONTUL CURENT

-851.95

-636.38

-516.48

-569.08

-414.84

72.9

  Bunuri şi servicii 

-2,825.50

-2,958.90

-2,991.48

-2,918.14

-1,956.99

67.1

   Bunuri

-2,984.55

-3,067.87

-3,138.41

-3,041.19

-2,087.86

68.7

     export (FOB)

1,742.50

1,687.51

1,898.13

1,816.49

1,506.94

83.0

     import (FOB)

4,727.05

4,755.38

5,036.54

4,857.68

3,594.80

74.0

   Servicii

159.05

108.97

146.93

123.05

130.87

106.4

     export  

998.14

1,021.15

1,135.11

1,138.01

968.38

85.1

     import 

839.09

912.18

988.18

1,014.96

837.51

82.5

  Venituri primare

577.52

816.27

870.96

823.12

457.89

55.6

     intrări, din care:

933.35

1,047.00

1,161.64

1,115.10

816.83

73.3

       remunerarea salariaților

907.70

1,009.95

1,118.02

1,063.84

783.15

73.6

       venituri din investiţii

27.72

39.27

45.88

54.07

36.52

67.5

     ieşiri, din care:

355.83

230.73

290.68

291.98

358.94

122.9

       venituri din investiţii

317.85

182.63

247.82

219.65

275.81

125.6

  Venituri secundare

1,396.03

1,506.25

1,604.04

1,525.94

1,084.26

71.1

     intrări, din care:

1,509.03

1,624.07

1,734.10

1,676.62

1,227.45

73.2

       cooperarea internațională curentă

238.35

253.76

252.91

343.59

193.66

56.4

       transferuri personale

905.41

976.49

1,073.52

1,012.08

756.97

74.8

     ieşiri

113.00

117.82

130.06

150.68

143.19

95.0

 CONTUL DE CAPITAL

31.99

21.23

57.92

96.78

22.88

23.6

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-819.96

-615.15

-458.56

-472.30

-391.96

83.0

 CONTUL FINANCIAR

-746.20

-487.61

-363.25

-563.66

-443.72

78.7

   Investiţii directe

-314.15

-253.00

-248.84

-314.44

-227.94

72.5

     achiziționarea netă de active financiare

33.78

29.58

41.62

35.49

6.47

18.2

     acumularea netă de pasive, din care:

347.93

282.58

290.46

349.93

234.41

67.0

       participații la capital și acțiuni ale fondurilor de investiţii, exceptând reinvestirea profiturilor

143.90

144.55

160.32

165.60

72.12

43.6

       reinvestirea profiturilor

86.72

-11.01

19.20

33.07

123.05

de 3.7 ori

       instrumente de natura datoriei

117.31

149.04

110.94

151.26

39.24

25.9

   Investiţii de portofoliu

0.97

-21.34

-9.76

-13.74

-2.27

16.5

     achiziționarea netă de active financiare

6.10

-6.98

0.40

-3.43

1.05

-

     acumularea netă de pasive

5.13

14.36

10.16

10.31

3.32

32.2

   Derivate financiare (altele decât rezervele) şi opţiuni pe acţiuni ale  angajaţilor – bancare, valoare netă

-0.19

0.24

-0.11

-0.61

-0.70

114.8

   Alte investiţii

-707.88

-712.16

-386.59

303.58

93.68

30.9

     achiziționarea netă de active financiare

-108.63

-225.19

121.56

338.46

41.46

12.2

        numerar şi depozite

-171.43

-131.45

244.78

79.04

88.69

112.2

        împrumuturi

-1.99

4.96

37.79

29.29

-1.04

-

        credite comerciale şi avansuri

64.79

-98.15

-61.41

-12.19

-46.19

de 3.8 ori

        alte creanțe

 

-0.55

-99.60

242.32

 

 

     acumularea netă de pasive

599.25

486.97

508.15

34.88

-52.22

-

        numerar şi depozite

47.69

-5.45

226.12

-107.88

-119.75

111.0

        împrumuturi

361.39

466.01

208.51

22.50

20.01

88.9

        credite comerciale şi avansuri

200.72

31.50

73.71

125.63

51.99

41.4

        alte pasive

-10.55

-5.09

-0.19

-5.37

-4.47

83.2

   Active de rezervă

275.05

498.65

282.05

-538.45

-306.49

56.9

Erori şi omisiuni nete

73.76

127.54

95.31

-91.36

-51.76

56.7

Informativ:

 

 

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, net

1,443.47

1,494.23

1,608.98

1,612.96

1,129.36

70.0

 

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6:

Balanța de plăți (MBP6)

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).