Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2021

Balanța de plăți în trimestrul III 2021 (date provizorii)          Balanța de plăți în trimestrul III 2021 (date provizorii)

Anexe (vezi anexele 1-6)


Conform datelor preliminare, în trimestrul III 2021, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 400,38 mil. USD, contul de capital a înregistrat un sold negativ de 26,63 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 368,99 mil. USD. Raportat la PIB, contul curent a constituit -10,2 la sută (față de -9,5 la sută în perioada similară a anului 2020). Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 26,63 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare 368,99  mil. USD.


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6), agregate principale (mil. USD)

 

2019

III

2019

IV

2020

I

2020

II

2020

III

2020

IV

2021

I*

2021

II*

2021

III

Tr. III 2021 / Tr. III 2020

(%)

CONTUL CURENT

-367,48

-192,86

-204,12

-20,16

-350,79

-317,44

-345,77

-505,16

-400,38

114,1

  Bunuri

-865,19

-862,13

-716,54

-555,46

-925,36

-896,90

-904,01

-1 113,89

-1 068,90

115,5

  Servicii

76,50

80,89

78,76

89,64

114,99

98,92

94,80

110,28

136,33

118,6

  Venituri primare

126,83

217,35

152,34

114,45

68,60

54,96

97,36

42,97

82,98

121,0

  Venituri secundare

294,38

371,03

281,32

331,21

390,98

425,58

366,08

455,48

449,21

114,9

CONTUL DE CAPITAL

-17,52

-11,24

-10,64

-8,24

-25,41

-21,38

-12,69

-17,00

-26,63

104,8

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-385,00

-204,10

-214,76

-28,40

-376,20

-338,82

-358,46

-522,16

-427,01

113,5

CONTUL FINANCIAR

-367,23

-168,94

-188,32

-52,49

-426,73

-374,59

-375,37

-507,44

-368,99

86,5

   Investiţii directe, net

-65,08

-27,09

-32,28

29,06

-39,66

-108,84

-43,93

-69,56

-83,99

211,8

   Investiţii de portofoliu, net

-0,03

0,29

-0,25

1,05

-0,08

0,14

-0,24

1,96

-0,06

75,0

   Derivate financiare, net

0,27

0,13

-0,54

-0,15

0,37

-0,09

-0,17

-0,26

-0,56

-151,4

   Alte investiţii, net

-367,45

-224,88

-64,01

-317,20

-611,76

-535,30

-296,47

-490,58

-501,00

81,9

   Modificarea activelor de rezervă

65,06

82,61

-91,24

234,75

224,40

269,50

-34,56

51,00

216,62

96,5

Erori şi omisiuni nete

17,77

35,16

26,44

-24,09

-50,53

-35,77

-16,91

14,72

58,02

-

 

% la PIB

p.p.

CONTUL CURENT

-10,1

-6,1

-8,2

-0,8

-9,5

-9,7

-13,0

-15,6

-10,2

-0,7

  Bunuri

-23,8

-27,4

-28,8

-22,1

-25,2

-27,3

-34,0

-34,4

-27,2

-2,1

  Servicii

2,1

2,6

3,2

3,6

3,1

3,0

3,6

3,4

3,5

0,3

  Venituri primare

3,5

6,9

6,1

4,6

1,9

1,7

3,7

1,3

2,1

0,2

  Venituri secundare

8,1

11,8

11,3

13,2

10,6

12,9

13,8

14,1

11,5

0,8

CONTUL DE CAPITAL

-0,5

-0,4

-0,4

-0,3

-0,7

-0,7

-0,5

-0,5

-0,7

0,0

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-10,6

-6,5

-8,6

-1,1

-10,2

-10,3

-13,5

-16,1

-10,9

-0,6

CONTUL FINANCIAR

-10,1

-5,4

-7,6

-2,1

-11,6

-11,4

-14,1

-15,7

-9,4

2,2

   Investiţii directe, net

-1,8

-0,9

-1,3

1,2

-1,1

-3,3

-1,7

-2,1

-2,1

-1,1

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

   Alte investiţii, net

-10,1

-7,1

-2,6

-12,6

-16,7

-16,3

-11,1

-15,2

-12,8

3,9

   Modificarea activelor de rezervă

1,8

2,6

-3,7

9,3

6,1

8,2

-1,3

1,6

5,5

-0,6

Notă: p. p. – puncte procentuale
* Date revizuite


Conform datelor preliminare, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova, în trimestrul III 2021, s-a majorat comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului 2020, atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit 400,38 mil. USD, fiind în creștere cu 14,1 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit -10,2 la sută, față de -9,5 la sută în perioada similară a anului 2020. Această dinamică a fost determinată de creșterea deficitului comerțului exterior cu bunuri, în timp ce balanțele veniturilor secundare, serviciilor și a veniturilor primare s-au îmbunătățit.

Contul de capital a consemnat un deficit de 26,63 mil. USD, ce s-a majorat cu 4,8 la sută față de trimestrul III 2020. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile de capital înregistrate de sectorul privat (+36,7 la sută mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 1,81 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 427,01 mil. USD, ceea ce reprezintă 10,9 la sută în raport cu PIB.

În contul financiar al balanței de plăți a fost înregistrată o scădere considerabilă a activelor sub formă de numerar și depozite, care au fost principala sursă de finanțare a deficitului de cont curent în trimestrul III 2021. De asemenea, la finanțarea deficitului de cont curent au contribuit  alocările de DST de la FMI, creditele comerciale și avansurile acordate entităților rezidente de către partenerii comerciali nerezidenți și investițiile directe.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).