• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2016

Balanța de plăți pentru anul 2015 (date provizorii)Balanța de plăți pentru anul 2015 (date provizorii)

 

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

2014

Tr. I

2015

Tr. II 2015

Tr. III 2015

Tr. IV 2015

2015

2015 / 2014 (%)

 CONTUL CURENT

-564.35

-142.37

-127.58

-118.28

-76.01

-464.24

82.3

  Bunuri şi servicii 

-2,931.83

-471.96

-490.06

-519.26

-462.89

-1,944.17

66.3

   Bunuri

-3,052.21

-499.55

-519.69

-552.13

-516.71

-2,088.08

68.4

     export (FOB)

1,805.47

380.15

386.65

334.05

406.18

1,507.03

83.5

     import (FOB)

4,857.68

879.70

906.34

886.18

922.89

3,595.11

74.0

   Servicii

120.38

27.59

29.63

32.87

53.82

143.91

119.5

     export  

1,127.59

216.80

245.48

252.14

260.39

974.81

86.5

     import 

1,007.21

189.21

215.85

219.27

206.57

830.90

82.5

  Venituri primare

826.92

92.83

68.95

134.39

106.51

402.68

48.7

     intrări, din care:

1,118.48

182.15

219.89

211.68

198.82

812.54

72.6

       remunerarea salariaților

1,068.22

172.41

211.63

203.80

191.66

779.50

73.0

       venituri din investiţii

53.07

10.22

8.77

8.66

8.23

35.88

67.6

     ieşiri, din care:

291.56

89.32

150.94

77.29

92.31

409.86

140.6

       venituri din investiţii

219.23

70.97

129.01

56.87

69.70

326.55

149.0

  Venituri secundare

1,540.56

236.76

293.53

266.59

280.37

1,077.25

69.9

     intrări, din care:

1,686.83

268.16

330.00

304.38

315.40

1,217.94

72.2

       cooperarea internațională curentă

347.09

47.65

47.46

44.07

51.90

191.08

55.1

       transferuri personale

1,015.39

168.88

200.89

192.85

191.26

753.88

74.2

     ieşiri

146.27

31.40

36.47

37.79

35.03

140.69

96.2

 CONTUL DE CAPITAL

94.54

-4.63

8.79

10.03

8.64

22.83

24.1

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-469.81

-147.00

-118.79

-108.25

-67.37

-441.41

94.0

 CONTUL FINANCIAR

-563.66

-198.68

-123.54

-80.53

-70.43

-473.18

83.9

   Investiţii directe

-314.44

-141.84

-77.86

14.42

-60.06

-265.34

84.4

     achiziționarea netă de active financiare

35.49

3.57

0.42

-1.00

2.63

5.62

15.8

     acumularea netă de pasive, din care:

349.93

145.41

78.28

-15.42

62.69

270.96

77.4

       participații la capital și acțiuni ale fondurilor de investiţii

198.67

62.82

100.36

31.24

39.02

233.44

117.5

       instrumente de natura datoriei

151.26

82.59

-22.08

-46.66

23.67

37.52

24.8

   Investiţii de portofoliu

-13.74

-1.55

-2.57

0.59

0.04

-3.49

25.4

     achiziționarea netă de active financiare

-3.43

0.65

-0.90

0.45

-0.10

0.10

-2.9

     acumularea netă de pasive

10.31

2.20

1.67

-0.14

-0.14

3.59

34.8

   Derivate financiare (altele decât rezervele) şi opţiuni pe acţiuni ale  angajaţilor – bancare, valoare netă

-0.61

-0.07

-0.15

-0.43

0.11

-0.54

88.5

   Alte investiţii

303.58

257.54

-51.97

-79.04

-23.85

102.68

33.8

     achiziționarea netă de active financiare

338.46

207.27

-58.61

-31.12

-76.08

41.46

12.2

        numerar şi depozite

79.04

215.76

-50.91

-11.30

-64.86

88.69

112.2

        împrumuturi

29.29

2.70

-4.57

0.45

0.38

-1.04

-3.6

        credite comerciale şi avansuri

-12.19

-11.19

-3.13

-20.27

-11.60

-46.19

de 3.8 ori

        alte creanțe

242.32

           

     acumularea netă de pasive

34.88

-50.27

-6.64

47.92

-52.23

-61.22

-175.5

        numerar şi depozite

-107.88

-42.21

-18.27

-6.99

-52.28

-119.75

111.0

        împrumuturi

22.50

-20.92

-18.89

29.89

20.93

11.01

48.9

        credite comerciale şi avansuri

125.63

13.86

31.27

26.64

-19.78

51.99

41.4

        alte pasive

-5.37

-1.00

-0.75

-1.62

-1.10

-4.47

83.2

   Active de rezervă

-538.45

-312.76

9.01

-16.07

13.33

-306.49

56.9

Erori şi omisiuni nete

-93.85

-51.68

-4.75

27.72

-3.06

-31.77

33.9

Informativ:

             

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, net

1,612.96

243.70

306.77

294.01

284.88

1,129.36

70.0

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6:

Balanța de plăți (MBP6)

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).