• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2015

Balanța de plăți pentru trimestrul III 2015 (date provizorii)Balanța de plăți pentru trimestrul III 2015 (date provizorii)

 

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

2014

2015

Tr. III 2015 / Tr. III 2014 (%)

9 luni 2015 /

9 luni 2014 (%)

Tr. III

9 luni

Tr. III

9 luni

 CONTUL CURENT

-104.11

-366.54

-114.68

-371.18

110.2

101.3

  Bunuri şi servicii 

-770.07

-2,120.87

-517.31

-1,479.07

67.2

69.7

   Bunuri

-797.71

-2,210.35

-553.26

-1,571.30

69.4

71.1

     export (FOB)

424.80

1,312.19

332.95

1,099.61

78.4

83.8

     import (FOB)

1,222.51

3,522.54

886.21

2,670.91

72.5

75.8

   Servicii

27.64

89.48

35.95

92.23

130.1

103.1

     export  

290.53

841.54

254.76

716.56

87.7

85.1

     import  

262.89

752.06

218.81

624.33

83.2

83.0

  Venituri primare

229.85

605.68

136.13

297.89

59.2

49.2

     intrări, din care:

322.46

855.33

215.17

618.97

66.7

72.4

       remunerarea salariaților

309.27

819.81

207.30

593.13

67.0

72.3

       venituri din investiţii

13.76

37.67

8.65

27.61

62.9

73.3

     ieşiri, din care:

92.61

249.65

79.04

321.08

85.3

128.6

       venituri din investiţii

74.13

196.88

58.16

258.95

78.5

131.5

  Venituri secundare

436.11

1,148.65

266.50

810.00

61.1

70.5

     intrări, din care:

475.94

1,256.20

308.21

920.88

64.8

73.3

       cooperarea internațională curentă

92.90

226.79

48.93

159.10

52.7

70.2

       transferuri personale

298.81

786.02

191.97

560.66

64.2

71.3

     ieşiri

39.83

107.55

41.71

110.88

104.7

103.1

 CONTUL DE CAPITAL

12.48

62.16

9.47

18.06

75.9

29.1

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-91.63

-304.38

-105.21

-353.12

114.8

116.0

 CONTUL FINANCIAR

-79.30

-278.26

-95.03

-431.57

119.8

155.1

   Investiţii directe

-82.53

-225.20

13.09

-210.89

-

93.6

     achiziționarea netă de active financiare

13.68

19.94

-1.00

5.15

-

25.8

     acumularea netă de pasive, din care:

96.21

245.14

-14.09

216.04

-

88.1

participații la capital și acțiuni ale fondurilor de investiţii

55.29

185.94

28.88

190.82

52.2

102.6

       instrumente de natura datoriei

40.92

59.20

-42.97

25.22

-

42.6

   Investiţii de portofoliu

-0.92

-10.04

-0.91

-4.29

98.9

42.7

     achiziționarea netă de active financiare

-0.15

-1.79

0.45

0.48

-

-

     acumularea netă de pasive

0.77

8.25

1.36

4.77

176.6

57.8

Derivate financiare (altele decât rezervele) şi opţiuni pe acţiuni ale  angajaţilor – bancare, net

-0.28

-0.36

 

-0.22

 

61.1

   Alte investiţii

14.72

49.56

-91.14

103.65

-

de 2.1 ori

     achiziționarea netă de active financiare

162.77

347.91

4.18

157.34

2.6

45.2

        numerar şi depozite

183.40

374.59

7.20

174.78

3.9

46.7

        împrumuturi

1.98

-0.23

0.93

-1.06

47.0

de 4.6 ori

        credite comerciale şi avansuri

-22.61

-26.45

-3.95

-16.38

17.5

61.9

     acumularea netă de pasive

148.05

298.35

95.32

53.69

64.4

18.0

        numerar şi depozite

151.00

264.40

-7.02

-67.50

-

-

        împrumuturi

-52.32

-58.31

44.39

13.84

-

-

        credite comerciale şi avansuri

50.37

96.63

58.95

110.35

117.0

114.2

        alte pasive

-1.00

-4.37

-1.00

-3.00

100.0

68.6

   Active de rezervă

-10.29

-92.22

-16.07

-319.82

156.2

de 3.5 ori

Erori şi omisiuni

12.33

26.12

10.18

-78.45

82.6

-

Informativ:

 

 

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, net

487.47

1,255.64

294.15

844.81

60.3

67.3

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).