• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2020

Balanța de plăți în trimestrul I 2020 (date provizorii)Balanța de plăți în trimestrul I 2020 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, în trimestrul I 2020, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 188,80 mil. USD, care s-a redus cu 20,9 la sută comparativ cu cel consemnat în ianuarie-martie 2019. Raportat la PIB, contul curent a constituit -7,6 la sută (față de -9,9 la sută în trimestrul I 2019). Sursa deficitului contului curent a fost comerțul exterior cu bunuri, celelalte componente înregistrând solduri excedentare.


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ), agregate principale (mil. USD)

 

2018

I

2018

II

2018

III

2018

IV

2019

I

2019

II

2019

III

2019

IV

2020

I

2020 I / 2019 I (%)

CONTUL CURENT

-212,41

-284,16

-338,72

-376,08

-238,83

-322,57

-384,45

-213,45

-188,80

79,1

  Bunuri

-681,84

-825,57

-875,68

-910,91

-701,70

-882,01

-866,05

-863,01

-717,91

102,3

  Servicii

70,24

83,32

116,12

91,94

94,86

96,30

84,18

77,49

84,06

88,6

  Venituri primare

110,75

140,13

142,44

155,24

99,29

178,87

103,67

194,48

153,32

154,4

  Venituri secundare

288,44

317,96

278,40

287,65

268,72

284,27

293,75

377,59

291,73

108,6

CONTUL DE CAPITAL

-5,97

-8,97

-11,82

-9,18

-12,65

-11,75

-17,16

-10,52

-10,44

82,5

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-218,38

-293,13

-350,54

-385,26

-251,48

-334,32

-401,61

-223,97

-199,24

79,2

CONTUL FINANCIAR

-212,50

-272,18

-352,24

-348,48

-291,84

-358,86

-348,28

-206,96

-243,76

83,5

   Investiţii directe, net

-88,04

-28,61

-36,71

-116,27

-118,73

-273,82

-92,44

-61,08

-17,68

14,9

   Investiţii de portofoliu, net

-1,15

2,08

0,07

2,60

0,06

4,34

-0,03

0,28

-0,28

-

   Derivate financiare, net

0,83

-0,33

-0,12

0,71

-1,50

0,31

0,42

0,01

-0,88

58,7

   Alte investiţii, net

-166,88

-319,58

-431,25

-238,28

4,81

-178,99

-321,29

-228,78

-133,68

-

   Modificarea activelor de rezervă

42,74

74,26

115,77

2,76

-176,48

89,30

65,06

82,61

-91,24

51,7

Erori şi omisiuni nete

5,88

20,95

-1,70

36,78

-40,36

-24,54

53,33

17,01

-44,52

110,3

 

% la PIB*

p.p.

CONTUL CURENT

-9,4

-10,6

-9,7

-12,5

-9,9

-11,6

-10,6

-6,8

-7,6

2,3

  Bunuri

-30,1

-30,8

-25,1

-30,2

-29,2

-31,8

-23,9

-27,4

-28,9

0,3

  Servicii

3,1

3,1

3,3

3,0

3,9

3,5

2,3

2,5

3,4

-0,5

  Venituri primare

4,9

5,2

4,1

5,1

4,1

6,4

2,9

6,2

6,2

2,0

  Venituri secundare

12,7

11,8

8,0

9,5

11,2

10,2

8,1

12,0

11,7

0,5

CONTUL DE CAPITAL

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,5

-0,4

-0,5

-0,3

-0,4

0,1

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-9,6

-10,9

-10,1

-12,8

-10,5

-12,1

-11,1

-7,1

-8,0

2,5

CONTUL FINANCIAR

-9,4

-10,1

-10,1

-11,5

-12,1

-12,9

-9,6

-6,6

-9,8

2,3

   Investiţii directe, net

-3,9

-1,1

-1,1

-3,8

-4,9

-9,9

-2,5

-1,9

-0,7

4,2

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0,0

0,1

0,0

0,1

-0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

   Alte investiţii, net

-7,4

-11,9

-12,4

-7,9

0,2

-6,5

-8,9

-7,3

-5,4

-5,6

   Modificarea activelor de rezervă

1,9

2,8

3,3

0,1

-7,3

3,2

1,8

2,6

-3,7

3,6

Notă: p. p. – puncte procentuale
* SCN 2008


Deficitul comerţului cu bunuri a constituit 717,91 mil. USD, aprofundându-se cu 2,3 la sută din cauza importurilor în creștere (+1,0 la sută), pe când exporturile au scăzut (-0,7 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În exporturile de bunuri au predominat, ca de obicei, produsele agroalimentare (în creștere cu 1,1 la sută comparativ cu trimestrul I 2019), cu o pondere de 63,1 la sută din total. Produsele agroalimentare au prevalat și în structura importurilor cu o pondere de 19,0 la sută, importul acestora crescând cu 15,5 la sută, urmate de produsele minerale (în scădere cu 14,4 la sută), cu o pondere de 16,8 la sută.

Diminuarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor cu 11,4 la sută până la 84,06 mil. USD a fost cauzată de scăderea exporturilor (-3,1 la sută față de trimestrul I 2019), importurile rămânând constante. În cadrul exporturilor, s-au diminuat semnificativ exporturile de servicii de prelucrare a materiei prime (-21,6 la sută), precum și exporturile de servicii de transport (-12,4 la sută), în mare parte din cauza transportului de mărfuri (-16,8 la sută), în timp ce exportul de servicii de transport pasageri s-a majorat (+6,4 la sută). Concomitent, a continuat majorarea exporturilor de servicii de informatică (+29,8 la sută).

Excedentul veniturilor primare a crescut în trimestrul I 2020 cu 54,4 la sută față de ianuarie-martie 2019, până la 153,32 mil. USD. Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 10,5 la sută, până la nivelul de 243,16 mil. USD. Concomitent, au scăzut veniturile spre plată investitorilor străini (-28,5 la sută față de trimestrul I 2019)..

Soldul pozitiv al veniturilor secundare a constituit 291,73 mil. USD, majorându-se cu 8,6 la sută comparativ cu trimestrul I 2019. Transferurile personale primite din exterior de rezidenții moldoveni s-au majorat cu 3,7 la sută și au constituit 224,25 mil. USD. Valoarea asistenței tehnice și a granturilor primite în cadrul cooperării internaționale a constituit, pentru toate sectoarele instituționale, 31,27 mil. USD (+12,5 la sută).

Contul de capital a consemnat un deficit de 10,44 mil. USD, care s-a redus cu 17,5 la sută față de trimestrul I 2019. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (13,78 mil. USD), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 3,37 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 199,24 mil. USD (8,0 la sută în raport cu PIB).

Contul financiar pe parcursul trimestrului I 2020 s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 243,76 mil. USD ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 123,70 mil. USD generate de tranzacţiile efective, concomitent cu scăderea netă a activelor financiare externe ale rezidenților cu 120,06 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, datorită creșterii nete a angajamentelor sub formă de credite comerciale și avansuri primite de la partenerii comerciali nerezidenți cu 92,87 mil. USD.

De asemenea, s-au majorat angajamentele sub formă de investiții directe cu 22,38 mil. USD, în principal datorită reinvestirii profiturilor, care a fost evaluată la 25,67 mil. USD. Valoarea participațiilor la capital (altele decât reinvestirea profiturilor) și a acțiunilor în posesia nerezidenților a crescut, în ianuarie-martie 2020, ca urmare a tranzacţiilor efective, cu 8,79 mil. USD. Concomitent, au fost înregistrate plăți nete la datorii față de investitorii străini direcți în valoare de 12,08 mil. USD.

La pasivele sub formă de împrumuturi externe au fost înregistrate trageri nete în sumă de 14,02 mil. USD (trageri – 132,96 mil. USD, rambursări – 118,94 mil. USD). Administrația publică a contractat în trimestrul I 2020 împrumuturi externe noi în valoare de 26,18 mil. USD, creditorii fiind: Fondul Monetar Internațional – 11,83 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 7,05 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 4,33 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 1,58 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 1,39 mil. USD. Rambursările efectuate de administrația publică în aceeași perioadă au constituit 49,50 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a primit de la FMI 8,03 mil. USD și a rambursat 16,92 mil. USD din împrumuturile contractate anterior. Băncile licențiate au efectuat rambursări nete în sumă de 3,24 mil. USD, iar celelalte sectoare – trageri nete de 49,47 mil. USD.

Concomitent, pasivele sub formă de numerar și depozite au înregistrat o diminuare netă cu 5,72 mil. USD, determinată de retragerile de mijloace de pe conturile nerezidenților deschise în băncile comerciale rezidente.

Diminuarea activelor financiare a fost determinată de scăderea netă a activelor oficiale de rezervă ale BNM cu 91,24 mil. USD. Partenerii comerciali nerezidenți au efectuat achitări nete în valoare de 26,42 mil. USD la creditele comerciale și avansurile acordate anterior de către rezidenții moldoveni, diminuând astfel activele financiare externe. Activele sub formă de numerar și depozite, de asemenea, au înregistrat o diminuare netă cu 10,55 mil. USD (din care activele băncilor licențiate au crescut cu 35,17 mil. USD, iar activele altor sectoare s-au redus cu 45,72 mil. USD).

Concomitent, au crescut cu 4,70 mil. USD activele externe ale rezidenților sub formă de investiții directe, constituite, preponderent, din datoriile investitorilor străini față de întreprinderile afiliate rezidente. S-au majorat cu 3,46 mil. USD în valoare netă și activele externe ale rezidenților sub formă de împrumuturi acordate nerezidenților.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).